Krig og uroligheter

Lidelsene i Gaza – og ansvar

"Israelske medier gjør ikke jobben sin", rapporterer NRKs Sidsel Wold, begrunnet med at palestineres lidelser er fraværende. Men gjør resten av verdens medier jobben sin når de ikke stiller Hamas til ansvar for fortsatt å holde israelske gisler og for sivilbefolkningens lidelser i Gaza?

Den humanitære situasjonen i Gaza er langt forbi alarmerende. Ifølge Gazas’ Hamas-kontrollerte helsemyndigheter er kanskje så mange som 30.000 mennesker drept, men dette er tall som ikke er uavhengig bekreftet. Uansett er det utvilsomt at mange har blitt drept.

Det er heller ikke vanskelig å finne kritikere av Israels fremferd. Selv Sør-Afrika har dratt Israel for retten, anklaget for folkemord. Det er for øvrig blitt spekulert i om Sør-Afrikas handling skjer av et korrupt ANC. Men det er ikke der søkelyset befinner seg, det har heller vært gjort et forsøk på å befeste et inntrykk i offentligheten at Den Internasjonale Domstolen i Haag har slått fast at Israel har brutt folkemordkonvensjonen, hvilken ikke er riktig.

Antakelig er det mye å kritisere Netanyahus regjering for, og det vil heller ikke være unormalt i en krig. Men det er likevel noe i medienes oppfølging av krigen som skurrer – og det skurrer veldig.

Kontekst og bakgrunn

NRK søndag fortalte Sidsel Wold om israelske medier som ikke gjør jobben sin. Påstanden belegges av en israelsk journalist, som forteller at israelere ikke vil vite om lidelsene i Gaza. Der er det falne israelske soldater og de israelske gislenes familier som vies «mye sympati og oppmerksomhet».

– Hvordan skal israelere forstå de internasjonale reaksjonene over krigføringen og de enorme dødstallene om dere ikke viser hele bildet?

– Først, alle israelere tjenestegjør i IDF (Israels Hær) meg selv inkludert og jeg vet at vi gjør alt vil kan for å ikke skade de sivile, det vet vi alle. Dessuten har vi en disproporsjonal krig, vi kjemper mot en terrororganisasjon og det er veldig vanskelig, svarer programleder for nyhetssendingene på Kanal 12, Ofer Hadad, til NRK.

Deretter viser Wold til at det er to ord som er blitt vanskelig i mediedekningen; nemlig «kontekst» og «bakgrunn». Med det menes at man må kunne forstå Hamas og palestinerne ut fra det som heter å være Israels langvarige okkupasjon (som heller ikke alle er enige om, uten at den problemstillingen vies særlig oppmerksomhet).

Men det finnes også en annen «kontekst» og «bakgrunn» som ikke får noen oppmerksomhet.

Uansvarlighet

Det handler om Hamas ansvar, eller rettere sagt uansvarlighet. De flestes fokus er på lidelsene i Gaza og Israels ansvar, og det gir et skjevt bilde, påpeker sjefredaktør Tom Jensen i Berlingske.

Han minner for det første om at det var Hamas som sendte sine terrorister til det sørlige Israel 7. oktober, hvor mer enn 1.100 mennesker ble brutalt drept, inkludert nesten 700 sivile. Tusenvis av raketter regnet over Israel, og rundt 250 israelere, inkludert 30 barn, ble tatt som gisler og tvunget inn i Gaza. Hadde så Hamas ikke på forhånd skjønt at en så blodig terroraksjon ville utløse en voldelig israelsk reaksjon? Selvsagt skjønte de det, men de gjennomførte terrorangrepet uansett. «Ved å gjøre det viste Hamas en forferdelig uansvarlighet overfor sin egen palestinske sivilbefolkning», understreker Jensen.

Videre skal rundt 130 israelske gisler fortsatt være fanget på Gazastripen (over 30 anses som døde), der etterretninger tyder på at Hamas-ledere har brukt noen av disse gislene som menneskelige skjold for å beskytte seg selv. Men det er klart, siden dette er informasjon fra IDF vil nok ikke alle stole på den. Samtidig er det mange ganger beskrevet hvordan Hamas systematisk har brukt folket i Gaza som menneskelige skjold mot israelske angrep. Hamas har brukt mer enn ett tiår på å etablere denne strategien, hvor det blant annet er bygd rakettoppskytingsplasser rett ved siden av sivile innbyggeres hjem og det graves tunneler for militær bruk under boligområder. Militær og sivil infrastruktur er tett blandet sammen med humanitært følsomme områder, som for eksempel sykehus og skoler, påpeker Jensen.

At Hamas fortsatt har israelske gisler tilsier også at de vet at Israel vil fortsette å angripe. Hamas kunne ganske enkelt løslate alle gislene og da ville veien til en våpenhvile sannsynligvis vært kortere. Men det har Hamas valgt å ikke gjøre. Dermed fortsetter Hamas å vise «en grufull uansvarlighet», ikke bare overfor gislene, men også overfor sin egen palestinske sivilbefolkning, menn så vel som kvinner og barn, sier Jensen.

Hamas har med andre ord en betydelig del av skylden for at de sivile tapene i Gaza er blitt så store.

Prioriterer død og ødeleggelse

Det er vanskelig å se for seg noe annen løsning enn en tostatsløsning, men det virker ikke som det er kommet nærmere den siste tiden. Nå avviser også Netanyahu-regjeringen en slik løsning, og det passer antakelig den iranskfinansierte terrororganisasjonen Hamas utmerket. Hamas ønsker Israel fjernet fra verdenskartet, og de visste at terrorangrepet ikke var veien til noen løsning.

Samtidig stakk de kjepper i hjulene for prosessen som var i gang med å sikre anerkjennelse av Israels’ eksistens fra Saudi-Arabia og andre arabiske land, sier Jensen, som hevder at da viste Hamas igjen «en sjokkerende uansvarlighet overfor sin egen sivilbefolkning».

Med andre ord, siden terrorbevegelsen ble opprettet, har Hamas prioritert død og ødeleggelse rettet mot Israel og jødene fremfor fremtiden til sitt eget palestinske folk.

Midt i all kritikken mot Israel må vi rett og slett ikke vende blikket bort fra Hamas sitt ansvar for palestinernes skrekkelig situasjon. Det ville virkelig være å sette seg selv på feil side av historien.

Men det er kanskje ikke en «kontekst» og «bakgrunn» som alle medier synes er like interessant? For de mener kanskje selv de «viser det hele bildet»?

Slik sett var det kanskje en strek i regninga da det mandag ble kjent at en gruppe FN-eksperter i en rapport sier at det er «rimelig grunn til å tro» at seksuell vold, inkludert voldtekt og gjengvoldtekt, fant sted under Hamas-terrorangrepet 7. oktober. «Det ble også samlet inn troverdige bevis som kan være bevis på noen former for seksuell vold, inkludert kjønnslemlestelse, seksualisert tortur eller grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling», rapporterer FN-gruppen.

Det slås videre fast at det er «overbevisende informasjon» om at noen av de israelske gislene har vært – og fortsatt er – utsatt for ulike former for konfliktrelatert seksuell vold i Gaza, meldte nyhetsbyrået Reuters, uten å lenke til rapporten. Også i Norge ble denne rapporten formidlet via en kort NTB-melding.

Samme dag meldte for øvrig Hamas-leder Bassem Naim til nyhetsbyrået AFP i Kairo, at de ikke vet hvor mange av de israelske gislene som er i live. Hamas-lederen påstår at de omkomne enten har dødd under israelske angrep eller døde av sult.