Æresdrap og æresrelatert vold

«Noen» bør ringe Høyre i Kristiansand

Agder generelt og Kristiansand spesielt har integreringsproblemer til langt over halsen. Eksemplene står i kø. Drapsstatistikken viser at Agder utmerker seg, fra 2022 til 2023 var det 90 prosent økning i varsler om trusler og vold fra lærerne i Agder, og politi og foreldre fortviler. Til tross for dette kaster Kristiansands blå formannskap seg på rasisme-stempling av Drammen, og varsler at de vil ta imot 595 flyktninger. – Vi skal ikke gjøre som Drammen, uttalte Norunn Tveiten Benestad (H). Noen i Høyres sentralstyre bør ta en telefon til Kristiansand. 

Det er selvsagt ikke bare Drammen kommunestyre som skal forholde seg til bostedsanmodningen fra IMDi. Det skal gjøres i alle landets kommuner.

Da vi onsdag omtalte Drammens vedtak om å kraftig redusere antallet flyktninger kommunen ble anmodet om å ta imot – samt prioritering av ukrainske flyktninger – skrev vi at «det eneste fornuftige og vettuge som kan gjøres, er å legge om innvandringspolitikken. Slik den er i dag bidrar den til splittelser – og det på mange nivå.

Så må man bare berømme Høyre i Drammen kommune som ikke lot seg omvende selv etter betydelig press, også fra mediene. Det kan også være til inspirasjon for Høyre i andre kommuner, for vi må anta at Drammen-saken følges med stor interesse i kommune-Norge der mange kommuner sliter med det samme.»

Kristiansand Høyre lot seg ikke inspirere. Parallelt med at Agder-avisen Fædrelandsvennen rapporterte at volden i skolene hadde nær blitt doblet sist år i saken Jeg skal knekke nesen din og sørge for at du aldri kan være lærer. forberedte Kristiand formannskap sin avstemming om mottak av flyktninger.

Moralposering

Posisjon og inspirasjon ble byttet ut med fordømmelse og moralposering i Kristiansand, til tross for at kommunen står med innvandrede problemer til langt over halsen. Da NRK Sørlandet oppsummerte fra sørlandsbyen onsdag, var den komprimerte nyheten denne:

De har altså verken kontroll på integreringsutfordringene og voldsproblematikken som de allerede bosatte har flyttet inn med, men fastslår at de vil ta imot flere enn de har kapasitet til. Det er et vedtak blottet for realitetsorientering og respekt for kommunens innbyggere, men slik gjør de det altså, som om de ser seg i rollen som Liam Neeson i avslutningsscenene i Schindlers liste: «We could have done more». Det er poserende – og det er et direkte pinlig angrep på partifeller i Drammen. At en Ap-er får fortelle om sine egne vondter er bare toppen av kaka bakt på feighet, stemplingsvilje og moralisme.

For Agder er i trøbbel, og har vært det en årrekke.

Agder i særklasse

Allerede tilbake i 2017 utmerket Agder seg. Den lokale avisen Fædrelandsvennen hadde en stor sak om tingenes tilstand. Faksimilen viser tilstanden slik den var for sju år siden.

På drapstoppen, rett og slett. Og det gav seg heller ikke etter 2017.

Vi har skrevet en rekke saker fra det tidligere så blide sørland, og gjennomgående handler Agders problemer om innvandret vold i stor skala – et problem de ikke evner å få grep om. Et søk i artikkelarkivet vårt viste 128 treff på «Agder», og et tilfeldig utvalg saker fra fjoråret alene gir en viss ide om at tilstanden siden 2017 snarere går i feil enn i riktig retning.

I Agder har grove seksuelle overgrep mot barn blitt en trend

Lørdag var det voldelige opptøyer blant flere hundre eritreere – i Kristiansand

Kristiansand rystes av nytt dobbeltdrap

De knivstakk og etterlot en 19-åring hjelpeløs 4. februar. Nå er de løslatt

Kommune frikjent på alle punkter for mobbing og rasisme

Den siste saken på listen burde formannskapet i Kristiansand ta en kikk på, for her er det lærdom å hente. En søskenflokk påsto seg utsatt for omfattende, erstatningsberettiget mobbing, vold og rasisme, og mediene hoppet villig til for å formidle historien. Men ved nærmere ettergang i sømmene var den ikke sann, ikke ulikt en rekke liknende lidelseshistorier mediene har brakt til torgs om stigmatiserte, rasismeutsatte minoritetsrepresentanter. Vi konkluderte med setningene «Dette er en sak som bør føre til ettertanke om hvordan vi som samfunn forholder oss til «rasisme», slik at vi ikke glipper når vi står overfor ekte rasisme.»

Det er ord som passer akkurat like godt på Kristiansand i dag.

Bruk huet, Høyre

I forkant av den endelige avstemningen i Drammen var HRS i kontakt med formannskapet i byen, og stemningen var rimelig stresset. Det er nemlig ikke helt enkelt å stå i omfattende mediepress med påstander om rasisme og det som verre er, og selv innad i det blå flertallet var det frykt for at enkelte ikke ville orke annet enn å stemme mot vedtaket de rasjonelt sett var for.

Når Høyre i Kristiansand velger å posere i stedet for å tenke rasjonelt, er det et problem ikke bare for de involverte politikerne i Drammen Høyre, men et problem for partiet generelt. Velgere i det ganske land har ikke stemt inn blå kommunestyrer for å få høre om representantenes personlige følelsesliv, men for å endre realpolitikken i kommunene.

Vi anbefaler å kjenne godt etter og tenke på hvorvidt det gir mer magevondt å tenke på ofre for ikke-integrert voldskriminalitet enn det gjør å tenke på hva folk vil kaste av merkelapper. Dette er en runde Høyre bør gå med seg selv, for er det en ting som er opplagt, så er det at integreringsutfordringer ikke kan løses av frykt for å stemples som rasist kamuflert som «dette klarer vi».