Finansiering

Islam Net med over 100 millioner i driftsinntekt

Den fundamentalistiske gruppen Islam Net, med det enorme moské- og aktivitetssenteret i Groruddalen, hadde en driftsinntekt på over 100 millioner kroner i fjor. Politikerne sjekker ikke hvor disse pengene kommer fra, tvert om har politisk ledelse sluppet løs et ideologisk monster i Norge, som har et uttalt mål om å spre sine tentakler utover landet.

Det er på Proff vi kan sjekke driftsinntektene til Islam Net, ved misjonerings-prosjektet Iman Foundation som skal redde unge muslimers sjel fra norsk fordervelse, og de er som følger:

Det lønner seg altså svært så godt å bedrive fundamental islamsk misjonering. Ser man nærmere på nøkkeltallene for Fahad Qureshis virksomhet, framkommer det blant annet at likviditet ikke kan beregnes – og at selskapet ikke har registrerte pantheftelser overhodet. Vedrørende likviditeten står det i en forklaringstekst at:

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Lønnsomhet og soliditet er på beste mulige nivå.

Fikk god drahjelp av NRK

I fjor, altså i 2022, overførte Islam Net hele 99 millioner kr til stiftelsen Iman Aktivitetssenter, det enorme moské- og aktivitetssenteret i Groruddalen. Islam Net har ikke villet fortelle hvor mye de har samlet inn via sosiale medier, men de har løftet frem det ukritiske NRK-programmet «Helene sjekker ut» som vesentlig for den enorme økningen. Statskanalen formidlet hvor godt det er at Fahad Qureshi har moderert organisasjonen sin, og at radikaliseringsfaren er så godt som over. For NRK er kun terror en trussel, ideologisk ødeleggelse av demokratiet er ikke en trussel.

Etter at NRK viet en episode til Fahad Qureshis salafistforening i 2021, ble antallet følgere i sosiale medier nær syvdoblet til over 3 millioner.

Islam Net har vært tydelig på at de svimlende inntektene, som at de kjøpte moské- og aktivitetssenteret i Groruddalen til en prislapp på 60 millioner kroner i 2021, ikke har utenlandske forbindelser.

Islam Net har aldri mottatt en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer.

Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter. Norske muslimers teologi skal ikke dikteres fra andre stater.

Så vi skal tro at over 100 millioner kroner i driftsinntekter i 2022 stammer fra innsamlede midler i Norge, dertil blant i hovedsak unge muslimer som er målgruppen til Islam Net?

Samarbeider med ekstremister

Det er godt kjent at gruppens ledelse har vært på reise i eksempelvis Malaysia hos den beryktede hatpredikanten Zakir Naik, som nektes innreise til Storbritannia, Canada og eksempelvis Bangladesh, som de samarbeider med.

Zakir Naik når ut til hundretalls millioner mennesker med sitt ekstreme budskap via hans egen TV-stasjon, Peace TV. Men det er ikke mye fred, peace, han formilder. Naik står for et IS-kalifat, og han anses som så farlig at han nektes innreise i Storbritannia, Canada og eksempelvis Bangladesh. Her er noen uttalelser som medførte innreisenekt til Storbritannia og Canada allerede i 2010: ”Enhver muslim bør være en terrorist.” (…). ”Hvis han (Osama Bin) terroriserer terroristene, hvis han terroriserer terroristen America, fordi USA er en terrorist, så støtter jeg han.” Naik har også påstått at det er “åpenbart” at George Bush stod bak terrorangrepet mot Tvillingtårnene. Han mener også at frafalne muslimer skal straffes med døden.

Går man på den engelske YouTube-kanalen til Islam Net, som har hele 345.000 abonnenter, er det mer enn nok videoer å ta av som avdekker den radikale, ekstreme profilen.

Et religiøst slør over nazismen?

Men det er verken vilje på Stortinget eller i dagens regjering til å gjøre noe som helst for å stoppe Islam Nets systematiske hjernevask av ungdom i Norge.

Den samme manglende viljen finnes hos en rekke fremtredende muslimer i Norge. Der i gården kan vi tvert om finne hyllest av Islam Net, som i «Opprop mot ekskludering av Islam Net». I oppropet påstår de at “Islam Net har vært og er av de viktige aktørene i kampen mot radikalisering og ekstremisme”. Vel, det er nærliggende å trekke frem ett eksempel på hvor feil dette er. Aisha Shezadi Kausar var godt inne i husvarmen hos Islam Net, deretter bar veien videre til jihadistene i nedlagte Profetens Ummah, før hun tok steget fullt ut og vervet seg til kamp for IS. Og i Syria befinner hun seg fremdeles.

Men Islam Net «tilfører det norske muslimske mangfoldet nytte. De hjelper ungdom med å bli trygge på seg selv, få inspirasjon til høyere utdanning og bygge en norsk muslimsk identitet», sies det i oppropet signert både leger, advokater, influensere, Agenda X (Antirasistisk senter) imamer med mange flere.

En trygg muslimsk identitet er hos Islam Net ensbetydende med å kaste vrak på demokratiet og verdslige lover.

Hadde vi fått en bred nazistisk organisasjon i Norge som aktivt i det offentlige rommet vervet nye medlemmer til sitt ideologiske undergravende virke, se da hadde nok både politikere og medier bråvåknet, der førstnevnte hadde tatt solide grep for å stoppe uvesenet. Det er som regel alltid her det stanser når det er totalitær islam som det handler om. Man lar seg bli slått ut mentalt og fornuften frakobles ettersom det islamske religiøse sløret er dandert over den fundamentalistiske ondskapen.

Hovedillustrasjon: Fahad Qureshi på Fredskonferansen til Islam Net i 2017.