Innvandring

NRK-Helene sjekker ut IslamNet

Programleder i NRK-serien “Helene sjekker ut” har møtt “konservative muslimer” i IslamNet. Statskanalen formidler hvor godt det er at Fahad Qureshi har moderert organisasjonen sin, og at radikaliseringsfaren er så godt som over. 

Det er middagsbesøk, blomster til mor og kake på dialogmøte når NRKs Helene sjekker ut konservative muslimer. Spørsmålene blir aldri så vanskelige eller inngående at det blir ubehagelig verken for journalisten, IslamNets representanter eller andre inviterte til IslamNets dialogmøte. Det hele er tannløst, vennlig og fylt av håp om fredelig framtidig sameksistens i det multikulturelle Norge.

Det er all grunn til å mistenke at Islam Nets leder Fahad Qureshi og hans juridiske fagmedarbeider Mahir Osman ler hele veien tilbake til IslamNets kontor etter statskanalens velvillige «utsjekking» av konservativ islam.

Dawah

Bakgrunnen for at NRK har valgt å «sjekke ut» nettopp IslamNet handler om den muslimske organisasjonens kjøp av eiendom.

Da det ble kjent at IslamNet hadde kjøpt eiendom – med egen skytebane – til 60 millioner kroner, skrev HRS om hva aktivitetene ved det såkalte aktivitetssenteret vil bestå i. Det har nemlig organisasjonen vært helt tydelige på selv.

Problemet handler om mangel på kunnskap om islam som resulterer i at iman (troen, vår merknad) forvitrer. Så vi vil bygge landets første dawah-senter (dawah betyr misjonering, vår merknad), kombinert med en moské som vil dele islams budskap på en måte som de unge kan forholde seg til. Det (senteret) skal ha en ungdomsavdeling der de unge kan komme i stedet for å henge rundt i gatene eller på vestlige klubber. Det vil ha islamske program og aktiviteter der de unge kan lære om religionen sin.

Etter HRS’ publisering endret IslamNet visningsinnstillingene på propagandavideoen de hadde liggende på YouTube. Videoen kan fremdeles ses her.

NRK har valgt en introduksjon til programmet som minner om IslamNets egen propagandavideo. Fahad Qureshi portretteres med lydbildet av låta Dawah av Omar Esa durende i bakgrunnen. Teksten er talende for hva IslamNets leder formidler i intervjuene han gir i programmet; Det er synd på muslimer fordi samfunnet er islamofobisk, og islam kan redde deg fra det onde vestlige samfunn har å by på. Resten av teksten leser du her, men dette er refrenget:

They wanna know about Islam
We’ll give them dawah
They wanna know what a Muslim does
We’ll give them dawah
When they wanna hate on our deen
We’ll give them dawah
Who’s the one and only?
Nobody but Allah

Modererte muslimer

Programleder Helene Sandvig har lang fartstid i statskanalen, der hun har vært programleder for ulike programmer siden 1999, etter en journalistkarriere i Dagbladet. Helene tar oss smilende på besøk til IslamNets «hemmelige» hovedkvarter, og vi blir forklart at det er viktig at NRK ikke gir opplysninger om hvor kontoret befinner seg, siden IslamNet er så plaget av hat og hets.

Vel innenfor dørene er de muslimske lederne svært imøtekommende. Helene strekker ikke ut hånden for å hilse, hun tar seg til hjertet i stedet. Stemningen er god, og leder Fahad Qureshi forsikrer at ingen kan bli radikalisert i deres organisasjon. Tvert om er det slik at IslamNet bidrar til integrering, fastholder Qureshi, som bedyrer at «mange, mange ungdommer» ble hindret i å dra til Syria av organisasjonen.

Programleder Helene påpeker at det var IS-farere blant IslamNets tilhengere, men forfølger ikke sporet om de mange som angivelig ble forhindret i å dra. At opplysningen «mange, mange ungdommer» bør sette støkken i noen og enhver, går journalisten hus forbi, til tross for at tallet IS-farere fra Norge i utgangspunktet er skyhøyt sett i forhold til antallet muslimer i landet.

Nei, IslamNet har moderert seg, forstår vi, og straks skal flere enn Qureshi og programlederen være enige i det.

Frykten for radikalisering

NRK oppsøker islamekspert Olav Elgvin for å finne ut «hvorvidt det er noe i frykten for radikalisering». Det får vi raskt avkreftet av Elgvin, som sier at det ikke finnes noen slik «reell trussel».

– Det er mye å kritisere IslamNet for, men radikalisering er ikke en av de tingene, fastslår Elgvin.

At det bare er to år siden leder Fahad Qureshi og hans medarbeider besøkte IslamNets ideologiske leder, den bannlyste ekstremisten Zaik Naik, ser ikke ut til å være en bekymring som er verdt å løfte. Da vi omtalte IslamNets reise til Malaysia, som Qureshi forøvrig delte villig på Facebook, belyste vi hvem Naik er:

Zakir Naik når ut til hundretalls millioner mennesker med sitt ekstreme budskap via hans egen TV-stasjon, Peace TV. Men det er ikke mye fred, peace, han formilder. Naik står for et IS-kalifat, og han anses som så farlig at han nektes innreise i Storbritannia, Canada og eksempelvis Bangladesh. Her er noen uttalelser som medførte innreisenekt til Storbritannia og Canada allerede i 2010: ”Enhver muslim bør være en terrorist.” (…). ”Hvis han (Osama Bin) terroriserer terroristene, hvis han terroriserer terroristen America, fordi USA er en terrorist, så støtter jeg han.” Naik har også påstått at det er “åpenbart” at George Bush stod bak terrorangrepet mot Tvillingtårnene. Han mener også at frafalne muslimer skal straffes med døden.

Men Olav Elgvin mener at Qureshi har blitt voksen og at de mer ekstreme synspunktene hans må forstås som uttalelser fra en ung, engasjert mann. Elgvin mener at vi alle kan være litt høye på pæra i ungdommen, mens vi modererer oss mer etterhvert om vi blir voksne, og han sier at han definitivt tror dette om IslamNet og Fahad Qureshi.

Er det bekymringsfullt at IslamNet vil rekruttere sårbare ungdommer? spør Helene Sandvig islameksperten.

– IslamNet kan sikkert hjelpe sånne ungdommer med i større grad å klare å ta utdanning, bli flinke i norsk og få seg jobb. Samtidig, hvis disse blir engasjert i IslamNet, vil de få en mer konservativ tolkning av islam og bli mer konservative muslimer. Det kan skape utfordringer hvis man er en homofil muslim eller en jente som vil ta utradisjonelle valg og vil gifte seg med en ikke-muslim eller den type ting. Det kan skape utfordringer, sier Elgvin.

Islameksperten fastholder at «det er en avveining her, men IslamNet kan bidra med mye positivt, og det skal man anerkjenne».

– Kan de bidra til integrering til tross for den konservative retningen? vil Helene vite.

Elgvin sier at man kan være kritisk til hva IslamNet står for, men at «man samtidig kan anerkjenne at de hjelper ungdom som sliter».

Radikaliseringsballen legges helt død.

Blomster, middag og iman

«Jeg lurer på om de har vært bekymra for at Mahir skulle bli ekstrem på noen måte», sier programlederen på voice-over idet vi ser henne med blomster i armene på vei inn til middagsbesøk hos familien til Qureshis høyre hånd, Mahir Osman.

Mahirs mor forteller at Mahir er hennes beste venn, og at han siden 12-13-årsalderen hadde vært veldig opptatt av religion. Mahir forteller selv at han fant IslamNet på Facebook. Faren forteller at han var litt redd for at ungen hans skulle «miste sporet». Mahir overtar fortellingen og sier at det var mye snakk om jihadisme i miljøet, og at IslamNet har tatt aktiv avstand fra jihadisme.

Foreldrene er veldig beroliget og synes IslamNet er helt flott. Deretter er det tid for bønnetepper og noen velvalgte ord om at det er vanskelig å være muslim når folk tror de er terrorister eller at «muslimer skal velte kongedømmet». Det er latter og «takk for at jeg fikk komme».

Dialogen

IslamNets invitasjon til dialogmøte med politikere vies stor oppmerksomhet i programmet. IslamNets planlegging av dialogen pakkes inn i hyggelig deltakelse i «veldedige handlinger».

Igjen er det svært koselig, IslamNet er en trivelig gjeng som hjelper de fattige. Deretter er det tid for bønn igjen. Programlederen hvisker til den frivillige arbeideren Sara i moskeen:

Jeg trodde ikke at gutter og jenter ba sammen?

– Joda, det er bare det at menn står litt foran og så står vi litt lenger bak. Litt pause fra hverdagen. Kople helt av og bare snakke med gud. Fantastisk, sier Sara.

NRKs kameramann zoomer inn på Qureshis pekefinger etter bønnen. Hvorvidt kameramannen kjenner til IS-symbolikken eller ei, vites ikke, vi kan heller ikke vite hvorvidt pekefingeren på høyre hånd betyr noe som helst for Qureshi selv, men bildet står fast på skjermen et øyeblikk før kameraet føres videre i rommet.

Så tar programlederen nok en samtale med henholdsvis Qureshi og Elgvin. Helene vil vite hvorvidt vi nå kan tro på at Qureshi er et nytt og bedre menneske, og hun spør islameksperten igjen om hvorfor vi skal tro på Qureshi nå.

– Det er en helt annen tone nå, forsikrer Elgvin.

Han begir seg deretter ut i en lengre forklaring om hvordan Qureshi har blitt tvunget til å reflektere over sin rolle og at han har blitt eldre og klokere.

– Kan det også være sånn at «Vi er smarte», «vi skjønner at vi kommer ingen vei hvis vi mener dette i Norge i 2021, vi må tilpasse oss», «men egentlig mener vi det ikke»? Det er fælt å tenke sånn, men det er sikkert de som tenker sånn, sier Helene.

– Det er ingen tvil om at IslamNet er opptatt av image og hvordan de framstår og at de prøver å tilpasse seg normene i samfunnet. Jeg tror ikke de lyver, det er ikke sånn at de egentlig tenker noe helt annet, men de legger kanskje mer vekt på noe når de snakker med muslimer enn når de snakker med ikke-muslimer eller en journalist, foreslår Elgvin.

Straks etter er det tid for dialogmøtet. IslamNet er spesielt spent på at Frp-politiker Jon Helgheim skal delta, siden han er motstander av å tillate dawah-senteret organisasjonen skal starte.

Nevnte Helgheim sier da også at han fastholder sitt standpunkt og at han tror han sitter på bedre løsninger for integrering enn hva IslamNet kan tilby, men også Helgheim er opptatt av å berømme Fahad Qureshi og hans medarbeidere for at de har endret kurs.

– Jeg synes det er bra at IslamNet i dag og i ukene fram til denne dagen har brukt tid på å moderere seg selv, og prøvd å vise en annen side enn det offentligheten har vært kjent med. Jeg er også glad for at man ikke bare fornekter tidligere uttalelser, men man innrømmer dem og tar avstand fra dem, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.

Lars Gule får på sin side sagt noe om at han ikke ønsker IslamNets dawa-senter, men at han likevel synes det er en menneskerett for organisasjonen å få lov til å starte senteret.

Qureshi fornærmer Helgheim ved å påstå at han selv er bedre integrert enn Frp-talsmannen fordi han har høyere utdannelse enn ham, men deretter byr han på marsipankake med IslamNet-logo og en klapp på armen til meningsmotstanderen.

Drømmen

Møtet er over.

 – Den diskusjonen her fortsetter jo. Og man vet ikke om de får drømmen til å gå i oppfyllelse med å lage et aktivitetssenter her, men dialogen er jo en start. Komme sammen, lytte til hverandre, bli kjent, få tillit… Jeg tenker at skyttergraver og polarisering er ingen tjent med. Så får tiden vise om de får det som de vil, sier Helene.

Og med det har NRK laget enda et program om hvor ufarlig det er å bære på ekstremt tankegods. Terningkast seks i den norske paradegrenen «men inni er vi like». Det er underlig hvor tilbøyelige menneskene er til å høre det de vil høre.

Illustrasjoner: Skjermdumper NRK