Islam

Islam Net har kjøpt eiendom – med skytebane – til 60 millioner kroner

Islam Net lanserte en gigant-pengeinnsamling i 2019 til stormoské og misjonssenter i Oslo, rettet mot unge. Allerede da sa de at de hadde samlet inn 1 million dollar, altså ca. 10 millioner kroner. Nå har de kjøpt opp en skytebane med tilhørende eiendom til hele 60 millioner kroner. Vil regjeringen og Stortinget stoppe dette?

Islam Net promoterte en meget profesjonell video i 2019 (fremdeles på nettet) der fokuset var å «redde» unge norske muslimer fra vårt visstnok fordervede samfunn. Filmen er utspekulert, og den viser igjen til fulle ekstremismen til denne organisasjonen som retter seg mot både muslimsk og annen ungdom.

Filmen ser du her, Iman is dying! Save Iman.

Propaganda

I filmen får vi vite at den muslimske befolkningen i Norge øker, men «troen» (den religiøse, altså iman på arabisksom jenta smart nok også kalles), «dør i hjertet til vår ungdom». Den «store majoriteten» av de unge ber ikke og forlater sitt islamske opphav og tar til seg vestlig livsstil (vi får bilder av drikkende og røykende ungdom). «Hvorfor skjer dette? Hvorfor forlater de unge den islamske livsstilen.»

Dette forklares med at moskeer som er etablert i Norge er sentrert rundt kulturen fra muslimers opprinnelsesland. Derfor assimilerte den neste generasjonen seg til den vestlige livsstilen. Fredagsbønnen fremføres altså på urdu, farsi, tyrkisk, etc. som ikke appellerer til unge muslimer i Norge, heter det.

Iman er ikke lykkelig hjemme. Hennes foreldre forteller henne ofte at hun må begynne å be og holde seg unna gutter. Det fører til at Iman føler seg kvalt og deprimert, fordi ingen forteller henne hvorfor islam lærer muslimer at de må be, eller hvorfor islam setter grenser for relasjoner med det motsatte kjønn. Iman vet ikke hva hun skal gjøre. På den ene siden elsker hun familien sin, og hun elsker Allah. På den andre siden forstår hun ikke islam, og dens restriksjoner og retningslinjer gir henne ikke mening. Så hun lever et dobbelt liv. Muslim hjemme, og en annen ute.

Iman er ikke bare et individ, hun symboliserer troen (the iman) til majoriteten av unge norske muslimer. De kjemper for å beholde sin islamske identitet og de driver bort fra islam. Vi må redde Iman. Vi må starte på grasrota (bilder fra Islam Nets misjonering i Oslos gater). Problemet handler om mangel på kunnskap om islam som resulterer i at iman (troen, vår merknad) forvitrer. Så vi vil bygge landets første dawah-senter (dawah betyr misjonering, vår merknad), kombinert med en moské som vil dele islams budskap på en måte som de unge kan forholde seg til (bilder av seansen fra 2013 der unge muslimer under Islam Net-konferanse støtter barbariske straffer som steining etc). Det (senteret) skal ha en ungdomsavdeling der de unge kan komme i stedet for å henge rundt i gatene eller på vestlige klubber. Det vil ha islamske program og aktiviteter der de unge kan lære om religionen sin.

Islam Net opprettet således en stiftelse for formålet med å reise en moské og misjonssenter, «Iman aktivitetssenter». Et aktivitetssenter er jo noe som smører våre demokratiske ører.

Som kjent, jobber Islam Net intenst opp mot norsk ungdom for å få dem til å konvertere til islam. Og de gjør det.

Oppkjøpet

Nå ser det ut til at både propaganda-filmen og kontaktnett i Midtøsten har fungert etter intensjonene. En skytebane med tilhørende bygning i Haavard Martinsens vei 5 i Groruddalen der Oslo skytesenter holder til, er kjøpt opp, ifølge Filter Nyheter (1. mars). Det er ikke hvem som helst som har brukt skytebanene. Oslo politidistrikt var en flittig bruker av dem. I samme kompleks er det et selskapslokale som rommer 450 personer.

Ifølge Islam Net, stammer pengene som er samlet inn fra private donorer i Norge, altså ikke utlandet, hevdes det.

Eiendomsutvikleren Rune Borknes er den sentrale i forhandlingene om overtakelse av eiendommen. Han er selv personlig kristen, og roser Islam Nets leder, salafisten Fahad Qureshi, opp i skyene. Borknes har hatt flere religiøse samtaler med Qureshi: … «jeg har aldri hatt så mange trossamtaler med noe annet menneske gjennom en handel som jeg har hatt med Fahad», sier Borknes.

Samme Borknes mener oppkjøpet er bra for integreringen. Han har visjoner for byutviklingen nord i Oslo som skal bygge på kultur, idrett og utdanning, og kaller dette for kultur og integrering. Ungdom som faller utenfor skal plukkes opp, nå også av ekstremister, altså. Dette gir visstnok i henhold til samme Borknes «en god sosial infrastruktur».

Død, steining … bare det er fra Allah

Ekstremismen til Islam Net ble ikke minst umulig å benekte etter Fredskonferansen i 2013. Slik talte Qureshi til en fullsatt sal med over 1.000 unge norske muslimer, guttene og mennene foran, jentene og kvinnene bak:

«Fra tid til annen, hver gang vi har en konferanse, kommer de (blogger, nettsteder og medier) alltid med de samme beskyldningene: Denne taleren støtter dødsstraff for homoseksuelle, denne taleren støtter dødsstraff for denne forbrytelse og den forbrytelsen, eller at han er homofobisk, at han underordner kvinner, etc, etc, etc. Det er den samme gamle leksa hele tiden. Og vi prøver alltid å fortelle dem, jeg prøver alltid å fortelle dem at det ikke er en slik taler vi inviterer som har disse ’ekstreme radikale synspunkt’, som dere sier. Dette er generelle synspunkt som faktisk alle muslimer har. Alle muslimer tror på disse tingene.

Bare fordi at de ikke forteller dere dette, eller bare fordi det ikke er ute i media, betyr ikke at de ikke tror på dem (synspunktene). Så jeg vil spørre alle dere i rommet: Hvor mange av dere er normale muslimer, dere er ikke ekstremister, ikke radikale, bare normale sunnimuslime? Vær så snill å rekke opp hendene deres.»

Nesten hele salen rakk opp hendene.

Qureshi fortsatte:

«Hvor mange av dere er enige i at menn og kvinner skal sitte adskilt?» Publikum løfter hendene etterfulgt av Qureshis konstatering: «Alle er enige, brødre så vel som søstre.»

Neste spørsmål formulerte Qureshi slik: «Hvor mange av dere er enige i at straffene beskrevet i Koranen og sunna 199 enten det er død, enten det er steining for utroskap, uansett hva det er, hvis det er fra Allah og hans budbringer, så er det den best mulige straffen noensinne for menneskeheten, og det er dette vi bør innføre i verden. Hvem er enige i det?»

Hendene til tilhørerne var med knapt et unntak i været, til Qureshis kommentar: «Allahu Akbar! Er dere alle radikale ekstremister?»

Spontan latter kunne registreres i salen.

La det stå til?

Vår regjering og alle andre i toppolitikken er som kjent meget opptatt av å finne oppskriften på å få til en reell verdimessig integrering av ikke minst muslimer i Norge. Dette nye Islam Net-prosjektet skal man vanskelig kunne argumentere for vil være et gode for muslimer eller Norge som sådan.

Så hva sier Erna og co? Stortinget? Vil de stoppe Islam Nets planer? Stoppe at de får bygge moské og dawahsenter i kjernen av problemområder i Groruddalen? Skal regjeringen godta at Islam Net får tillatelser til sine samfunnsdestruktive foretak som ødelegger ikke bare unge liv, men som også spiser av vår frihet og vårt demokrati?

Har vi råd til nok en stor dose ekstrem-islam?

Vil noen på Stortinget vennligst stille spørsmålene, og ikke minst vise til filmen der Fahad Qureshi får med seg salen på drap og henrettelser?