Innvandring

– Vi følger situasjonen tett, sier justisministeren om eventuell ny asylstrøm over Storskog

"Å følge situasjonen tett" er en av denne regjeringens hovedstrategier, men spørsmålet er om de vil være like tafatte som den Høyre-ledede regjeringen var i 2015, da godt over 5.000 asylsøkere kom syklende over grensa fra Russland. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hevder at det kan bli aktuelt å stenge Storskog-grensa på kort varsel, men det gjenstår å se. Finland har nå stengt fire av sine grenseoverganger til Russland. 

Jeg tillater meg å betvile at Ap/Sp-regjeringen har baller nok til å stenge Storskog-grensa på kort varsel. Og hvis det nå skulle bli en realitet, så er spørsmålet hvor mange asylsøkere som da allerede har tatt seg over grensa.

Per i dag skal det ikke være noen unormal aktivitet over Storskog, men det er det i Finland. Russerne sender aktivt og organisert migranter til finskegrensa, og det kan være at Putin «bare» plager Finland som nylig er blitt NATO-medlem, men det er litt vanskelig å tro at Putin og hans folk har tid til slikt mens krigen raser i Ukraina.

Men som kjent blir man sjakk-matt når disse migrantene, typisk fra Afrika eller Asia, søker asyl Finland/Schengen. For «retten» til å søke asyl er blitt mer hellig enn uansett gud, ja, kanskje bortsett fra Allah.

Nå melder NTB at regjeringen er på vakt for at russerne igjen kan begynne å sende migranter til Norge.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hybridkrig

I dag – i motsetning til i 2015 – er det ingen som benekter at russerne bruker migrantene som våpen, altså er det en hybridkrig, men det er ett litt for tøft begrep for mange å bruke. Da kaller man det gjerne en kald krig, men den kan raskt bli varm, slik som Kjetil Stormark påpeker i en analyse i Politiforum.

Det er viktig å huske på at Russland, allerede flere år før storinvasjonen av Ukraina 24. februar i fjor, har definert sitt forhold til Vesten til å være en form for krigstilstand. Russland mener at de er i de facto krig med NATO og Vesten. Krigen er foreløpig kald, men kan ganske fort bli varm. Spesielt i lys av storkrigen i Ukraina.

I denne situasjonen ønsker Russland å svekke de myndighetene i Vesten så mye som mulig, ved å skape eller bidra til å skape mistillit mellom borgerne og de styrende myndigheter, politikere og sentralforvaltningen. Å legge til rette for økt flyktningetilstrømning til Europa har vært bare ett av mange virkemidler for å oppnå dette.

Bruken av migrasjon som våpen er vanskelig å beskytte seg mot, fordi det jo tross alt er mennesker det handler om.

Han forteller også at finske myndigheter, den finske grensevakten, finsk politi generelt og det finske sikkerhetspolitiet SUPO spesielt, arbeider på spreng for å danne seg et mer utfyllende bilde av hva som skjer på russisk side. Antakelig vil de innse at russiske myndigheter tester deres evne til krisehåndtering og reaksjonsmønster i en større krisesituasjon, slik som de testet Norge. Og Norge besto som kjent ikke. Som Stenmark bemerker: «manglende kriseforståelse er farlig, fordi det normalt gir dårlig krisehåndtering».

Men Putins Russland kan man ikke stole på, eller det er faktisk det man kan: De gjør skruppelløst hva de makter for å få det slik de vil, og da er svake Vesten et latterlig lett bytte for dem. For i Vesten står menneskerettigheter – med vekt på rettigheter – over alt annet, der selv det å forsvare egen nasjon er blitt vanskelig å forsvare.

Akkurat derfor utløste folkevandringen i 2015 en krise.

Én mann reddet Norge da

Godt over en million, kanskje to millioner da rundt 1 million kom til Tyskland, tok seg illegalt til et overrumplet og tafatt Europa. Det tok lang tid før EU-kommisjonen innså hvilken krise vi sto ovenfor, på samme måte som det tok lang tid før den norske Høyre-ledede regjeringen innså hvilke krise som var i gang over Storskoggrensa øst i Finnmark. Og det selv om politimesteren i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, hadde prøvd å gitt beskjed til sentralmyndighetene over tid.

Det var et godt eksempel på at manglende kriseforståelse gir dårlig krisehåndtering.

Vi rapporterte i februar 2016 hva vi hadde klart å finne ut om hva som skjedde, under tittelen Sannheten om Storskog?, som i offentligheten ble avvist som konspirasjonsteorier. Men i september 2016 kunne Finansavisen bekrefte vår historie. Og i 2023 (sic) kom den sterkt skattefinansierte «folkeopplysningskanalen» NRK med samme «avsløring».

Det har vært spekulert i hvorfor den norske regjeringen reagerte så sent, der flere har pekt på avstanden mellom Oslo og Finmark øst som en forklaringsvariabel. Siden politiet jobber ut fra instruks er selvsagt tjenesteveien lang fra politiet på Storskog-grensa til Justisdepartementet via PODs og PUs ledelse, men verre var det at politikerne ikke forsto hva bakkemannskapet trengte. Derfor var det også én mann som stoppet det hele: Tor Espen Haga, politioverbetjent i Politiets Utlendingsenhet. Haga tok ikke imot passene (til migrantene) som russerne ville overlevere – og han gjorde det på eget initiativ. Haga sparte ikke bare Norge for milliarder av kroner, jamfør hva bare én familie som kom over denne grensa har kostet Norge, men han løste for Norge et storpolitisk spill.

For de ledende politikerne i Norge forsto først ikke alvoret da de rotet seg langt inn i argumentene om «løpende dialog» og såkalt «felles forståelse» med russerne. Når alvoret gikk opp for dem, hadde de samme klistret seg så til dialoglinja at man kom seg ingen vei. Men sannheten er antakelig at regjeringen da – som nå – er livredd konflikt, og i alle fall med diktatoriske ledere. Den russiske bjørnen kunne jo våkne – og nå har samme bjørn fått taktiske venner blant land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Og med dialog-Støre ved roret stiller jeg meg tvilende til en stengt grense verken på kort eller lang varsel.