Innvandring

Russland bruker igjen migranter som våpen

Da Putins Russland i 2015 sendte tusenvis av migranter til Norge over Storskoggrensa i Finnmark, gjorde den daværende Høyre-ledede regjeringen alt den kunne for å villede om hva som egentlig skjedde. At det var et høyt storpolitisk spill, der Norge mest av alt fryktet å vekke den russiske bjørnen, levner det liten tvil om. Nå har Putin begynt å plage Finland, og det kan vel vanskelig kalles annet enn en hybridkrig med migranter som våpen.

I 2015 kom plutselig tusenvis av migranter syklende fra Russland, totalt ca. 5.500, de aller fleste av annen opprinnelse enn russisk (de fleste fra Syria, Afghanistan, Irak, Pakistan og Egypt). Ingen kunne tro annet enn at dette var en villet handling fra Russland, da det på russisk side er tre grensestasjoner. Disse er passet opp av det som tidligere var KGB, innen man kommer til Storskoggrensa i Finnmark. Men én dag, nærmere bestemt 30.november 2015, stoppet det hele opp.

HRS kunne tidlig avsløre hva som hadde foregått, men det ble avfeid i offentligheten som «konspirasjonsteorier». Men i januar i år, altså seks år etter, kunne NRK fortelle at de hadde sett nærmere på saken – og kom til samme konklusjon som oss. Som vi kommenterte: Å bruke migranter som våpen er åpenbart blitt et stadig viktigere våpen.

Russlandforsker Karen-Anna Eggen, Institutt for forsvarsstudier i Oslo, sa til NRK:

– Jeg tror den viktigste erfaringen de (Russland, red.) satt igjen med er at det er ganske effektiv måte å destabilisere en grenseovergang på. De stilte Norge i knestående. Det ble en enorm debatt. Det var mye usikkerhet. Hvor lenge vil dette vare? Ville det skje igjen? Så det tror jeg den viktigste erfaringen de gjorde, er at dette fungerte ganske bra.

Finland

I forrige uke dukket det opp et titalls antall asylsøkere ved grensen til Russland, uten de nødvendige reisedokumentene. I løpet av de første dagene denne uken er antallet 60, meldte det finske avisen Hufvudstadsbladet (HBL) i går. De fleste av dem er ikke russiske, men fra et tredjeland.

Den finske statsministeren Petteri Orpo forteller at situasjonen minner ham om hva som skjedde i 2015 og 2016, da han selv var innenriksminister. Også da kom det personer uten identitetsdokumenter fra Russland. Han nøler ikke med å kalle det som skjedde en bevisst handling, da migrantene ble fraktet til grensen av russerne på en organisert måte. Orpo sier at situasjonen ble klassifisert som et hybrid angrep (hybridåtgärd). Den gang innførte Finland et forbud mot å sykle over grensen, det var kun lovlig å krysse grensen i bil.

Ifølge statsministeren iverksettes nå tiltak etter grensevaktlovens § 16, som handler om å begrense grensetrafikken og eventuelt stenge grensen helt. Dette kan etter loven skje dersom det er «begrunnet mistanke om at innreisen skyldes påvirkning fra en fremmed stat», påpeker HBL.

Forsvarsminister Antti Häkkänen sier at det også denne gangen fremstår som en organisert handling fra russernes side.

Grensevaktsjefen Mikko Lehmus forteller at profilen til de som nå ankommer er annerledes enn forrige gang. Da kom det mest russere og ukrainere som søkte asyl, nå skal det være flest fra Irak, Somalia og Jemen.

Innenriksministeren Mari Rantanen forteller at de har vært i kontakt med russiske myndigheter, uten at det har endret på situasjonen. Hun forteller til YLE at de vil stenge hele den finske grensen om nødvendig.

Men også Finland er bundet av flere internasjonale avtaler, der blant annet ingens rett til å motta internasjonal beskyttelse kan krenkes. Det innebærer at Finland må holde minst én grenseovergang åpen for asylsøkere, påpeker avisen. Men ifølge Rantanen vil suvereniteten til den finske staten komme før forpliktelser, hvis situasjonen krever det.

– Ingen internasjonal avtale er en selvmordsavtale, fastslår Rantanen, som dermed indirekte mener at en ikke-bærekraftig innvandring er dødsstøtet for en velfungerende nasjon.

Handlingslammet

Finland har vært realitetsorientert tidligere. Da masseinnvandringen virkelig skjøt fart til Europa rett før 1970-tallet godtok ikke finnene disse «turistene» fra ikke-vestlige land som ikke ville dra igjen. De gjorde kort prosess: de samlet dem sammen og sendte dem hjem med fly. I øvrige land, som Norge, klødde man seg i hodet, før man tillot at de ble. De fikk seg jobb eller hjalp hverandre, da det ikke var noe organisert offentlig hjelpeapparat den gang. Så begynte familiegjenforeningen, deretter ble asylindustrien business og resultatet ser vi i dag. Og verre vil det bli, for ingen klarer å få ryddet opp i et havarert asylinstitutt.

Høsten 2021 tok 12 EU-land initiativet overfor EU-kommisjonen til å iverksette og finansiere fysiske barrierer ved EUs yttergrense. Landene var Bulgaria, Danmark, Estland, Hellas, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike.

I et brev, under overskriften «Tilpasning av EUs juridiske rammeverk til nye realiteter», viste de til at et stort antall illegale migranter var begynt å ta seg inn i Europa ved å krysse grensen fra Hviterussland til Latvia, Litauen og Polen. De fleste av migrantene ønsket seg videre oppover i Vest-Europa. Men det var ikke bare innvandringen disse landene ville ha kontroll på, men også frykten for hybride trusler.

Gjorde kommisjonen noe? Nei, alt er fortsatt som før. Illegale innvandrere tar seg inn i Europa, og er som kjent svært vanskelig å få ut igjen selv om de ikke har noe annet hjelpebehov enn et bedre økonomisk liv.

Det er akkurat derfor at flere land i Øst-Europa, ikke minst Ungarn, takker nei til den innvandringspolitikken som EU (inkludert EØS) pålegger oss. For lite har vært mer ødeleggende for Vest-Europa enn innvandrings- og integreringspolitikken. Men vi fortsetter i samme tralten.

Imens kan rå kynikere, som for eksempel Russlands Putin og Tyrkias Erdogan, herje med Vest-Europa, og det kommer de til å gjøre.