Gjengkriminalitet

Politiet innrømmer Norges vei mot svenske tilstander: – Politikerne bortforklarer

Kripos frykter for svenske kriminelle nettverk som operer i Norge. Politiets Fellesforbund roper varsko om at Norge er på vei mot svenske tilstander, men mener også at utviklingen kan stanses. De viser til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjentatte ganger har sagt at han "tar situasjonen på største alvor", men da undrer forbundsleder Unn Alma Skatvold på hva han har tenkt å gjøre. Men "gjøre" er ikke noe for Støre, han har nok med "å følge med" - og å kritisere FrP.

Svensk mann skutt i Moss lød overskriftene i de fleste avisene 28. november, og politiet koblet skytingen til det svenske nettverket (som tydeligvis gjenger nå heter) Foxtrot. Dette skjer kort tid etter at en bombe eksploderte utenfor en inngang i et bolighus i Drøbak, der det også finnes spor til Sverige.

Men svenske tilstander? Nei da, de fleste politikerne holder på sitt narrativ, og har åpenbart ingen problemer med å fremstå som realitetsfornektere og samtidig prøve å lure velgerne.

Benektelsen

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) uttalte til NTB dagen etter skytingen i Moss at gjengkriminalitet ikke skal få plass i Norge.

– Saken i Moss er under politiets etterforskning, og jeg kan ikke kommentere den spesifikt, men jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner. Regjeringen tar gjengkriminalitet og utviklingen av den på høyeste alvor, sier justisministeren, og fortsatte:

– Det er fortsatt trygt i Norge. Sverige har en voldsbølge som mangler sidestykke. Jeg har forståelse for at politiet merker presset og må løse oppgaver med begrensede midler i det som er en krevende tid.

Hvem er det som har skapt denne «krevende tid» om ikke politikerne? Man må gjerne fortsette å skylde på krigen i Ukraina og nå Israels kamp mot Hamas, men det har lite å gjøre med de mange advarsler over tid som har kommet om frykten for at svenske tilstander skal spre seg til Norge. For hvorfor skulle de ikke det? Norge er jo et kriminelt paradis med politikere som svadageneratorer eller som selv snyter fra felleskassen.

Derfor blir det bortimot komisk når justispolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, uttaler seg om kriminalitet. Hun er selv blitt kastet som statsråd og nestleder i partiet nettopp for kriminalitet. «Straffen» er å bli justispolitisk talsperson.

– Vi må sørge for at det blir raskere og tydeligere konsekvenser når sånn type kriminalitet blir begått, sier Tajik til TV 2, og jeg setter kaffen i halsen av hykleriet, og bedre blir det ikke når hun peker på at Ap ønsker en hurtigdomstol:

– Slik at unge på vei inn i et organisert kriminelt miljø opplever at det får raskere konsekvenser når politiet tar tak i de, fortsetter Tajik, og jeg tenker at er det noen politiet burde ha tatt tak i, så er det disse ansvarsløse politikerne som skruppelløst beriker seg selv og nekter å ta innover seg realitetene før det er for sent for landet. Kampen mot svenske tilstander har først og fremst bestått av benektelsen av svenske tilstander – og det gjør den enda, med et redelig unntak for FrP.

Støre reagerer som bikkja til Pavlov

I gårsdagens spørretime på Stortinget utfordret FrP-leder Sylvi Listhaug statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på om den svenske gjengkriminaliteten kan ha spredd seg til Norge, rapporterer VG. Men Støre avviser at det er svenske tilstander i Norge. For Støre er det blitt mer enn debatt om begrepet «svenske tilstander» skal kunne beskrive situasjonen i Norge.

– Jeg mener at svenske tilstander er et hovedtema i Sveriges Riksdag, men det er et veldig uklart begrep. Sverige må håndtere sine utfordringer i Sverige, sier han.

– De kriminelle nettverkene, kriminaliteten og volden vi har sett i Sverige er veldig unikt for Sverige. Vi er ikke i nærheten av å ha det samme omfanget. La oss kalle situasjonen med sine rette ord.

Han hevder også at «dette begrepet svenske tilstander» blir trukket «til en ytterlighet» han mener ikke stemmer. Derfor hører svenske tilstander hjemme i den svenske Riksdagen, fastslår Støre, og fortsetter: «Kriminalitet og utrygghet i Norge hører hjemme i det norske Stortinget og vi tar det på største alvor.»

Denne tankegangen fra Støre viser bare at han ikke forstår hva som er budskapet med svenske tilstander. Det er som en Facebook-venn sier:

Vi er ikke i nærheten av å ha svenske tilstander, sier Støre i sitt svar til Listhaug om kriminalitetsutviklingen. Men han følger nøye med. Bomber i Drøbak og skyting i Moss «skal vi ikke ha, og vi må ta det på det største alvor», sier han. Nei vel, sier jeg … men vi har det jo allerede. Politiet og svært mange andre er urolige for det som skjer. Det er nesten ikke en dag uten nyheter om knivstikking og skyting. Og vi vet at den svenske Foxtrot-mafiaen opererer i Norge.

Fordi det er Frp som som kommer med denne bekymringen, reagerer Støre som bikkja til Pavlov, med en betinget refleks. Det viktigste blir å få inn et kordestikk på Listhaug. Sakens realiteter blir underordnet.

Jeg skulle ønske statsministeren kunne veie sine ord og tenke seg litt om før han snakker. Jeg tror denne type intetsigende snakk svekker tilliten til vår politiske ledelse mer enn alle habilitetssaker.

Nettopp. Vi opplever oss ikke ivaretatt av regjeringen og en rekke andre partier. De driver med sitt sedvanlige politiske spill, mens Norge ødelegges i et stadig hurtigere tempo.

Fellesforbundet har svaret

Etter skytingen i Moss mener både Kripos og Politiets Fellesforbundet at situasjonen kan forverre seg.

– Det er nok en bekreftelse på det vi har advart mot tidligere. At svenske kriminelle nettverk operer i Norge, sier Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, til TV 2.

Tunold mener de ser en opptrapping av kriminaliteten – og understreker alvoret, selv om de så langt mener å ha kontroll på situasjonen. Det er faktisk en noe snedig påstand, etter at vi på kort til har hatt Drøbak-bomben og mann skutt i Moss, begge med svenske-koblinger og ingen er pågrepet, så langt jeg har fått med meg.

Samtidig påpeker Kripos at ting kan endre seg raskt og at de kan miste kontrollen i nær fremtid. Det er et urovekkende utsagn.

I en pressemelding legger forbundsleder Unn Alma Skatvold fram en rekke begrunnelser på hvorfor Politiets Fellesforbund mener at Norge er på vei mot svenske tilstander:

1) negativ kriminalitetsutvikling

2) negativ bemanningsutvikling

3) nedbygging av fagmiljø

4) for stor arbeidsbelastning og økt sykefravær

5) skjerpet trusselbilde og økt konfliktnivå i samfunnet

6) politikere som bortforklarer

Dette er rene ord for pengene, ikke minst at forbundet har baller nok til å kritisere (de fleste) politikernes holdning (pkt. 6) til kriminalitetsutviklingen.

Skatvold mener det ikke har manglet på advarsler mot den utviklingen vi nå ser. Hun viser til at politiet gjentatte ganger har slått alarm om kriminalitetsutviklingen, og viser til at anmeldelser av unge lovbrytere øker. Særlig urovekkende er utviklingen blant de yngste barna.

Krever handling

Fellesforbundet viser til at antallet politiårsverk i politidistriktene blitt redusert med nesten 400 så langt i år. Mange politifolk slutter på grunn av mangelen på penger og alt pengemaset, og budsjettsituasjonen fører også til 462 politifolk fra de siste kullene på Politihøgskolen ikke får jobb i politiet.

– Nå endret bildet seg i riktig retning etter salderingen av statsbudsjettet, men dette er kun kortsiktig brannslukking som gjør at etaten går inn i 2024 uten et stort merforbruk. Visst var det bra med en tilleggsbevilling, men den monner ikke. Slitasjen på de gjenværende i politiet blir enorm. I 2022 hadde politiet rekordhøyt sykefravær. I samme år måtte politiet bruke mer enn en million overtidstimer for å få kabalen til å noenlunde gå opp, sier Unn Alma Skatvold.

Videre sier Fellesforbundet at både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen viser til at vi har et skjerpet trusselbilde og behov for kraftig opprusting av norsk beredskap. Økt konfliktnivå både som følge av krigene i Ukraina og Gaza medfører økt spenning i diasporamiljø her hjemme, heter det. I tillegg er andre konflikter også til stede i det norske samfunnet, som for eksempel Eritrea-opptøyene i Bergen i september.

– Tiden er inne for handling. Om ikke, så har vi snart «svenske tilstander». Vi må som et første mål få alle de nylig utdannede politifolkene i jobb, samt de som går ut Politihøgskolen i 2024. Dernest må vi ha på plass en langtidsplan som sikrer både en gradvis økning av bemanningen og en forutsigbar plan for drift og investeringer, avrunder Unn Alma Skatvold.

Handling? Mer penger til politiet? Nå nei du, regjeringen er altfor opptatt med å hente folk fra Gaza som ikke engang har bosted i Norge. I tillegg er det viktig å kaste nye millioner av kroner til «religiøs dialog», der de ikke engang skjønner hva Hamas er. For en skam denne regjeringen er. Snart må Sp våkne og se hva de er med på.