Antisemittisme

Kulturministeren vil dempe konfliktnivået – gir en ekstra million til Muslimsk Dialognettverk

Kulturminister Lubna Jaffrey (Ap) har bevilget ti millioner kroner for å motvirke polarisering blant unge. Blant mottakerne av pengedrysset er Muslimsk Dialognettverk som får en million - og Faktisk.no som får 3,4 millioner. 

Vi kan forstå at den fortsatt ferske kulturministeren i Støres regjering er bekymret for polarisering etter 7. oktober. De utspillene som har kommet fra moskémiljøene i etterkant av terrorangrepet mot Israel har vakt bekymring hos oss også. Vi har i ukene som har gått fulgt med på hvilke utspill Rabita-moskeens Bazim Ghozlan har liret av seg i sosiale medier, og blir man ikke bekymret av den intense og ufiltrerte antisemittismen som flyter fritt derfra, må man kanskje ikke ha så høye tanker om jøder selv.

At løsningen skulle være å kaste penger i moské-islams retning har ikke falt oss inn, men Lubna Jaffrey får støtte av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som forklarer strategien til Vårt Land.

Bakgrunnen for støtta er situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Hamas’ angrep på Israel og den pågående krigen på Gazastripen.

– Konflikten setter religionsdialogen i Norge under press. Derfor ønsker regjeringa å bevilge penger til ekstra dialogtiltak, forklarer statsråden.

Den iboende troen på at man utretter noe dersom man møtes og alle får sagt noe om hva de føler, er åpenbart stort til stede i regjeringen. Hva Muslimsk Dialognettverk føler er det ingen som er i tvil om. De oppdaterer nesten daglig sine små og store følelser på Facebook, og skryter stort av sittende regjering.

Ikke bare er de glade for den ekstra millionen, de har også gledet seg stort over videreføring av handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Også i går var gleden stor i dialognettverket, da Oslo Rådhus flagget med det palestinske flagget. Seansen ble ledet av Høyre-duoen Anne Lindboe, ordfører i Oslo, og byrådsleder Eirik Lae Solberg. Muslimsk Dialognettverk var delaktige i gjennomføring av arrangementet, mens det var høytidelig stemning og blant andre konvertitt Linda Noor og leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb, var til stede.

Vil gi økt polarisering

Man må undres over hva dialogen framover skal gå i, ja, den dialogen det kastes penger på fra regjeringshold. Tror regjeringen i fullt alvor at de muslimske miljøene blir mindre antisemittiske eller mindre begeistret for det de omtaler som «palestinsk frigjøringskamp»og «israelsk folkemord»?  Følger regjeringen i det hele tatt med på hva som i realiteten uttrykkes innad i dette miljøet? Forstår regjeringen hva de signaliserer ved å kaste penger på ekte hat, på en gjeng som åpent mener at Israel bør utslettes?

Kulturminister Lubna Jaffrey er bekymret for økende spenninger etter konflikten i Midtøsten, og håper at disse tiltakene vil bidra til å dempe konfliktnivået blant barn og unge i Norge, heter det i Utrop.

Personlig lar jeg meg provosere både av palestinsk flagging og penger til islamister. Det har seg sånn at det man fokuserer på, får man mer av. Kaster man penger på problemer, får man ikke mindre problemer, tvert i mot styrker man nettopp det problemet man intenderer å bekjempe. Tror regjeringen, kulturminister Jaffery og barne- og familieminister Toppe i fullt alvor at denne gjengen kan bidra til at unge mennesker skal oppleve mindre polarisering? En gjeng som er så reaksjonær at de har møter helt uten kvinner skal sitte med nøkkelen til mindre konflikt? Vet ikke ministerne noe som helst om hva disse mørkemennene står for?

Forfordeling

Man må virkelig undres over hva i all verden som foregår når 10 millioner kroner til konfliktdemping i all hovedsak drysses over aktører som har inntatt et svært uttalt, i mange tilfeller antisemittisk, standpunkt i den samme konflikten. At det reageres i organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF) er ikke rart. Det er ikke bare Muslimsk Dialognettverk som er uttalt pro-palestinske. Også andre pengemottakere har tatt klart standpunkt. MIFF skriver følgende om hva de reagerer på:

I dette tilfellet gir Jaffrey penger fordi «hun er bekymret for økende spenninger etter konflikten i Midtøsten», skriver Utrop.no.

Dette gir ytterliggere god grunn til skepsis, særlig når vi har en regjering som har plassert Norge som et av de mest Israel-kritiske landene i Europa.

Så allerede før vi ser på hvem regjeringen vil støtte, er det grunn til å ha alle kritiske sanser påskrudd.

  • Regjeringen gir 1 million til Stopp hatprat. 13. november videreformidlet denne organisasjonen en artikkel hvor en ung norsk palestiner anklager Israel for å begå folkemord. Dette er usann språkbruk, en radikal og ekstrem oppfatning, som nettopp bidrar til polarisering. «Stopp hatprat skal bruke midlene til workshops om kildekritikk og dialogarbeid blant ungdom,» skriver Utrop.no. Tydeligvis på sin plass å begynne ryddejobben på deres egen Facebook-side.
  • Regjeringen gir to millioner til «ungdomsmøter og organisasjoner for dialog og konfliktdemping». Her er Norsk Folkehjelp en av mottakerne. Norsk Folkehjelp er en av de mest ytterliggående motstanderne av Israel i Norge, se mer under. Særlig nå under krigen har Norsk Folkehjelp bidratt til å bygge opp økende spenninger i Norge, med en svært fiendtlig retorikk mot Israel i sosiale medier.
  • Også Redd Barna og Røde Kors får støtte til «ungdomsmøter». De siste årene har MIFF påpekt en rekke eksempler på grov demonisering av Israel fra Redd Barna i Norge. Israel søkte om medlemskap i Røde Kors i 1949, men ble ikke ønsket velkommen som medlem før i 2006. Dette var en skammelig behandling.

Resten av de ti millionene fordeles slik:

  • 1,6 millioner til en kampanje mot hatefulle ytringer
  • 3,4 millioner til Faktisk.no for å utvikle undervisningsopplegg om kildekritikk i skoler
  • 2 millioner til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (SLT)

Vi støtter bekymringen. Ikke Lubna Jeffarys bekymring, men MIFFs. Det er ingen grunn til å tro at overnevnte aktører vil bli mindre polariserende av å drysses penger på.

Hovedillustrasjon: Skjermbilde av Regjeringens video FNs toleransedag