Antisemittisme

Hvilke FN-topper?

FN-topper med felles opprop om våpenhvile i Gaza, kan vi lese i dagens medier. Men hvem er disse FN-toppene? Begynner det ikke snart å gå opp for noen og enhver at FN har utviklet seg til et monster, der islamske land strategisk bruker FN-systemet for å bekjempe demokratier og vestlige verdier?

Det ser ut som samtlige nyhetsbyråer i de nordiske landene har sendt ut en likelydende melding, under en noenlunde likelydende overskrift: «FN-ledere med felles opprop for våpenhvile i Gaza».

I den norske versjonen fra NTB-AFP (her fra Aftenposten) heter det:

– I nesten en måned har verden sett med sjokk og skrekk hvordan situasjonen har utviklet seg i Israel og de okkuperte palestinske områdene, og hvordan tallet på tapte og ødelagt liv har økt raskt, skriver FN-toppene.

Lederne for blant annet Unicef, Verdens matprogram (WPF) og Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver de forferdelige tapene på begge sider siden Hamas’ omfattende terrorangrep på Israel 7. oktober.

Rundt 1400 ble drept i angrepet, de fleste av dem sivile, ifølge israelske myndigheter.

Israel har svart med omfattende luft- og artilleriangrep som har kostet minst 9770 liv, også disse i hovedsak sivile, ifølge helsedepartementet på den Hamas-kontrollerte Gazastripen.

Kravene om våpenhvile har så langt blitt ignorert av Israel.

De siste dagene har det vært flere angrep mot flyktningleirer der mange sivile er drept.

Ifølge IDF er 450 mål på Gazastripen bombet det siste døgnet, inkludert Hamas-tunneler, militære installasjoner og utskytningsramper for panservernraketter.

Den israelske hæren hevder også å ha tatt over et militærkompleks på bakken i Gaza. Ifølge militæret ble flere Hamas-krigere drept under operasjonen.

Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Ifølge det Hamas-drevne helsedepartementet er over 200 mennesker drept i israelske angrep mot den nordlige Gazastripen og Gaza by gjennom natten.

– En hel befolkning er beleiret og under angrep i Gaza. De nektes adgang til det nødvendigste for å overleve, de bombes i sine hjem, tilfluktssteder, sykehus og gudshus. Dette er uakseptabelt, skriver FN-toppene.

De ber Hamas løslate over 240 gisler som ble bortført til Gazastripen 7. oktober.

FN-lederne ber begge sider oppfylle sine folkerettslige forpliktelser mens krigen raser videre. De sier også at mer mat, vann, medisin og brensel må slippe inn for å hjelpe befolkningen i Gaza.

– Vi trenger en umiddelbar humanitær våpenhvile. Det har gått 30 dager. Nok er nok. Dette må ta slutt nå, heter det i uttalelsen.

Uthevelsene er ikke våre, men de forteller til gjengjeld hva nyhetsbyråene mener er viktig å fremheve. Vi registrerer også at opplysninger som kommer fra israelsk hold påpekes ikke er verifisert, mens opplysninger som er hentet fra Hamas-styrte Gaza indirekte fremmes som objektive sannheter.

Ingen lenker heller til det aktuelle oppropet så vi vet ikke hvilke FN-topper det henvises til, utover lederne til Unicef, Verdens matprogram (WPF) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Unicef-lederen er Catherine Russell fra USA, WPF-lederen er Cindy McCain fra USA, mens WHO-lederen er António Guterres fra Portugal. Hvem de andre FN-toppene er, sier saken altså ingenting om.

Men det vi vet, er at FN i årevis har hatt en skjev tilnærmingen i konflikten. Israel blir fordømt gang etter gang, mens det som foregår i Gaza med deres arabiske støttespillere bagatelliseres.

Innrømmet skjevhet

Nylig stemte et flertall i FNs generalforsamling for en resolusjon som krever umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas. Denne resolusjonen er utformet av blant annet en rekke arabiske land. Problemet med resolusjonen er hva som er utelatt, for Hamas er ikke nevnt med ett ord, og det er ingen fordømmelse av terroraksjonens massakre og gisseltakingen. Heller ikke Israels rett til selvforsvar er nevnt.

Oppjusterte tall sier at 121 stemte for resolusjonen, 14 stemte mot og 44 land avsto fra å stemme. Norge stemte for, mens våre naboer Danmark, Finland og Sverige avsto. Russland stemte selvsagt også for. Alle burde stemt imot. For det burde handle om rettferdighet til å ta vare på de sivile ofrene på begge sider av konflikten. I Norge ryktes det om, ifølge kilder fra PST, at på grunn av denne avstemningen er sjansen blitt mindre for terror på norsk jord. Du snakker om å selge den norske sjela til truende islamister. Det er akkurat det samme som Danmark driver med når de fremmer en lov for å forby skjending av koranen.

FN har på mange måter vokst til et monster, ikke minst med OIC og nå også BRICS. Lederen i Berlingske minner oss om at da daværende FN-generalsekretær Ban Ki-moon holdt sin avskjedstale i 2016 innrømmet han at FN i flere tiår hadde stått bak et «uforholdsmessig» antall resolusjoner, rapporter og møter som kritiserer Israel, og at denne skjevheten i virkeligheten hadde bremset snarere enn fremmet fredsprosessen.

Vi så det samme nylig, da FN’s hovedforsamling ved en resolusjon den 30.11.22 besluttet at FN skulle markere 75-årsdagen for «nakba» («katastrofen») med en tilstelning i hovedkvarteret i New York. Og hva var «katastrofen»? Jo, opprettelsen av Israel. Vi kommenterte dette under tittelen «Alternative fakta fra FN».

Hykleriske FN

Videre påpeker Berlingske at det er «slående hvordan Israel har blitt fordømt gang på gang i regi av FN for sine handlinger overfor palestinerne, mens man har vendt det blinde øye til de arabiske landene som huser palestinske flyktninger og i flere tiår har behandlet dem som rett frem som skitt».

For det er, som vi har påpekt en rekke ganger, absurd at autoritære regimer med fryktelig overgrep på samvittigheten sitter i FNs menneskerettighetsråd og opptrer som moralske øverste dommere overfor demokratiske land. Merk så at mens det tidligere først og fremst var FNs menneskerettighetsråd som sto overfor muslimske lands krav, så skjer det samme nå også i FNs generalforsamling.

Det er mildt sagt opprørende – eller i alle fall burde være det – at islamske land, sammen med Kina og Russland, strategisk bruker FN-systemet for å bekjempe Vesten og vestlige verdier under dekke av såkalt «antirasisme» og bekjempelse av «islamofobi». Eller som lederartikkelen uttrykker det: «FN fremstår mer og mer hyklersk, og dette er spesielt tydelig i forhold til konflikten mellom Israel og palestinerne».

Akkurat derfor nytter det ikke lengre å snakke om FN-systemet, eller FN-familien som de ynder å kalle seg selv, som ett system eller en familie. Nå vi hører om FN-topper som sier det ene eller andre, må vi vite hvem disse toppene er. På samme måte som vi må vite hvem som forfatter ulike resolusjoner og stemmer for eller imot dem. For det er mange i FN som ikke vil demokratiske land vel.

Ingenting av dette problematiseres i norske medier. Tvert om, kritiske spørsmål er totalt fraværende. Totalt fraværende. Som for eksempel hvem disse norske borgerne i Gaza er, som nå vil ha hjelp tilbake til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kunne i dag fortelle at tallene på personer i Gaza med tilknytning til Norge er økt fra 200 til 250. Men hvem de er – og ikke minst hva de gjør i Gaza – spør ingen om, og vi vet hvorfor: man vil ikke vite svaret. Det er flaut for de krisemaksimerende medier at personer med flyktningstatus velger å feriere eller bo i landet de flyktet fra. Det vi vet er at rundt halvparten av dem er barn, da må vi vel anta at det er barn under skolepliktig alder, eller?

De kritiske spørsmålene er like fraværende når 9.000 personer i Oslo – med palestinske flagg og knyttede never – demonstrerer sitt jødehat.