Frihetsverdier

Ingen bør la seg overraske av Islam Net-leder Fahad Qureshis hets

Islam Net-leder Fahad Qureshi sammenliknet hyllesten av avdøde Shabana Rehman med Hitler-hyllest og skrev at Shabanas død er en "påminnelse" om å ikke trosse Allah og hans sendebud, Muhammed. Strengt tatt er det ikke noe overraskende ved Qureshis uttalelser, de er som forventet. Det er snarere norske "eksperter" som bør svare for sine gjentatte påstander om at Islam Net er langt mer moderat i dag enn tidligere. 

Det tok ikke lang tid før Islam Net-leder Fahad Qureshi ytret seg i både respektløse og kvinnefiendtlige ordelag etter Shabana Rehmans død. I en lukket Facebook-gruppe skrev han følgende innlegg, som senere har blitt slettet.

Da han fikk kritikk for å skrive respektløst, parerte han ved sammenlikne Rehman med Hitler – i form av å sidestille sin kritikk av Rehman med «alles» kritikk av Hitler.

Qureshis holdninger har vakt oppsikt og forferdelse, men det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorfor, for det kan umulig være overraskende at Islam Net-lederen forfekter sin egen tro og overbevisning. For Qureshi er det ren logikk at mannen står over kvinnen, at enhver som krenker profeten skal straffes i etterlivet, og at for tidlig død kan forklares som en straff fra Allah. Han tror det han har lest i koranen og gir uttrykk for det. Det bør ikke overraske noen i det hele tatt.

Forutsigbart nok slettet Qureshi hele innlegget da han ble konfrontert offentlig med innholdet, og framsatte også en unnskyldning i Nettavisen:

– Jeg ber om unnskyldning for min kritikk mot nylig avdøde Shabana Rehman. Som troende muslim opplevde jeg det som sårende og urettferdig at en islamkritiker som oppmuntret til å brenne Koranen og som latterliggjorde min Profet ble hyllet som en folkehelt.

Qureshi legger til:

– I etterpåklokskapens lys innser jeg at det var feil tidspunkt å rette kritikk mot Rehman og hennes gjerninger, dette skjedde beklageligvis i affekt. Rehman var en person med sterke og kontroversielle virkemidler, men dette er ikke riktig tid for en debatt om dette.

Den oppmerksomme leser ser selvsagt at Qureshi ikke unnskylder noe av det han har sagt. Han unnskylder timingen og ingenting annet. Han er heller ikke alene om å la være å framsette noen unnskyldning.

Bakstreversk glede

De bakstreverske og hatefulle ytringene fra Qureshi støttes av blant annet den norske konvertitten som kaller seg Yousuf Dawah, som siterer Qureshi på sin egen Facebook-side og utdyper:

Mine kjære muslimer aldri selg deres egen religion og sjel for å imponere andre mennesker. Vi muslimer skal kun imponere Allah helt alene. Shabana er uten tvil en eks muslim som solgte sin sjel for å imponere andre mennesker i samfunnet. Vi alle som er muslimer har mye å lære av hennes liv. Hun var en person som stolt åpenlyst promoterte bedrag mot islam og Allah sier i Koranen at slike mennesker kan ikke kjøpe seg fri på dommendagen for selv hele denne dounya i gull og det dobbelte.

Dette «sjarmtrollet» arbeider ivrig for radikale Norsk Dawah og er spesielt aktiv på TikTok, der han henvender seg til barn og unge.

Også Leyla Hasić, mest kjent for å bli ansatt som kommunikasjonsmedarbeider i Islamsk Råd Norge – iført niqab, er på banen. På sin Facebook-side skriver hun følgende om Rehmans død:

Og så var det på tiden og bøte for alt mann har ytret, gjort, sett, rørt…
Om noe, så bør dette være vekker for oss alle. Viktig å gjør tawbah og prøve å rette våre overtredelser av Allah sine lover og regler. Denne dunya er forbigående, men våre handlinger vil følge oss til graven og det er de som skal avgjør vår endelige destinasjon dagen vi skal få lest opp vårt regnskap.

Joda, de finnes her i Norge, og vær ikke i tvil om hva de ønsker seg. De ønsker seg en totalitær islamsk stat, så enkelt er det.

Det skorter heller ikke på verken likerklikk eller hjerter hos Fahad Qureshi, Yousuf Dawah eller Leyla Hasić. Dersom man er troende konservativ muslim er det naturlig å gi et hjerte til slike fordømmende utsagn. Den som ønsker et styre med koranen i hånd er helt bevisst på at koranen understreker at mennesker ikke kan tillate det som er forbudt av Allah eller forby det som er påbudt av Allah. Derfor er denne islam uforanderlig, og derfor kommer Vesten ingen vei med disse fanatikerne. Men norske politikere og eksperter liker selvsagt å tro at selv de mest ihuga islamister lar seg moderere.

Norsk forståelse av Islam Net

Vi nordmenn er et godtroende og tilgivende folkeferd, ikke minst illustrert ved utenriksminister Anniken Huitfeldts presisjeprosjekt for snart et år siden; henting av Taliban til Norge med ønske om konstruktiv dialog om menneskerettigheter og kvinners rettigheter i Afghanistan. Det gikk som det måtte gå, det hadde naturligvis ingen annen effekt enn at Taliban fortsatte å være Taliban, dog med en fjær i hatten for å ha klart å innbille naive Norge at feministiske holdninger smitter lettere enn korona.

Med en regjering som bruker skattebetalernes penger på privatfly til terrorister, er det kanskje ikke så rart at Islam Net anses som en brobygger heller. Hvor bakstreversk og hatefull troen øyensynlig er, har likevel ikke hindret statskanalen NRK eller norske islameksperter i å framholde at Islam Net og leder Qureshi har blitt «mye mer voksen» og «moderat» enn før, og at de ikke utgjør noen trussel. Det er ikke mer enn et drøyt år siden NRK profilerte Fahad Qureshi i Helene sjekker ut konservative muslimer.

Bakgrunnen for at NRK valgte å «sjekke ut» nettopp IslamNet handler om den muslimske organisasjonens kjøp av eiendom.

Da det ble kjent at IslamNet hadde kjøpt eiendom – med egen skytebane – til 60 millioner kroner, skrev HRS om hva aktivitetene ved det såkalte aktivitetssenteret vil bestå i. Det har nemlig organisasjonen vært helt tydelige på selv.

Problemet handler om mangel på kunnskap om islam som resulterer i at iman (troen, vår merknad) forvitrer. Så vi vil bygge landets første dawah-senter (dawah betyr misjonering, vår merknad), kombinert med en moské som vil dele islams budskap på en måte som de unge kan forholde seg til. Det (senteret) skal ha en ungdomsavdeling der de unge kan komme i stedet for å henge rundt i gatene eller på vestlige klubber. Det vil ha islamske program og aktiviteter der de unge kan lære om religionen sin.

Etter HRS’ publisering endret IslamNet visningsinnstillingene på propagandavideoen de hadde liggende på YouTube. Videoen kan fremdeles ses her.

Når Qureshi nå har gått ut med grov hets av Rehman, kan det ikke være overraskende for andre enn NRK og kanalens innhentede ekspert, som fritt fikk snakke om hvor grei Qureshi har blitt. Avsnittet nedenfor er gjengitt fra vår artikkel om NRK-programmet.

Frykten for radikalisering

NRK oppsøker islamekspert Olav Elgvin for å finne ut «hvorvidt det er noe i frykten for radikalisering». Det får vi raskt avkreftet av Elgvin, som sier at det ikke finnes noen slik «reell trussel».

– Det er mye å kritisere IslamNet for, men radikalisering er ikke en av de tingene, fastslår Elgvin.

At det bare er to år siden leder Fahad Qureshi og hans medarbeider besøkte IslamNets ideologiske leder, den bannlyste ekstremisten Zaik Naik, ser ikke ut til å være en bekymring som er verdt å løfte. Da vi omtalte IslamNets reise til Malaysia, som Qureshi forøvrig delte villig på Facebook, belyste vi hvem Naik er:

Zakir Naik når ut til hundretalls millioner mennesker med sitt ekstreme budskap via hans egen TV-stasjon, Peace TV. Men det er ikke mye fred, peace, han formilder. Naik står for et IS-kalifat, og han anses som så farlig at han nektes innreise i Storbritannia, Canada og eksempelvis Bangladesh. Her er noen uttalelser som medførte innreisenekt til Storbritannia og Canada allerede i 2010: ”Enhver muslim bør være en terrorist.” (…). ”Hvis han (Osama Bin) terroriserer terroristene, hvis han terroriserer terroristen America, fordi USA er en terrorist, så støtter jeg han.” Naik har også påstått at det er “åpenbart” at George Bush stod bak terrorangrepet mot Tvillingtårnene. Han mener også at frafalne muslimer skal straffes med døden.

Men Olav Elgvin mener at Qureshi har blitt voksen og at de mer ekstreme synspunktene hans må forstås som uttalelser fra en ung, engasjert mann. Elgvin mener at vi alle kan være litt høye på pæra i ungdommen, mens vi modererer oss mer etterhvert om vi blir voksne, og han sier at han definitivt tror dette om IslamNet og Fahad Qureshi.

– Er det bekymringsfullt at IslamNet vil rekruttere sårbare ungdommer? spør Helene Sandvig islameksperten.

– IslamNet kan sikkert hjelpe sånne ungdommer med i større grad å klare å ta utdanning, bli flinke i norsk og få seg jobb. Samtidig, hvis disse blir engasjert i IslamNet, vil de få en mer konservativ tolkning av islam og bli mer konservative muslimer. Det kan skape utfordringer hvis man er en homofil muslim eller en jente som vil ta utradisjonelle valg og vil gifte seg med en ikke-muslim eller den type ting. Det kan skape utfordringer, sier Elgvin.

Islameksperten fastholder at «det er en avveining her, men IslamNet kan bidra med mye positivt, og det skal man anerkjenne».

– Kan de bidra til integrering til tross for den konservative retningen? vil Helene vite.

Elgvin sier at man kan være kritisk til hva IslamNet står for, men at «man samtidig kan anerkjenne at de hjelper ungdom som sliter».

Radikaliseringsballen legges helt død.

Så kan vi i samme åndedrag nevne at både NRK-ekspert Elgvin og Islamsk Råd Norge var blant dem som signerte et opprop som blant annet oppfordret norske medier til å omtale Hege Storhaug som «muslimhater» og ikke «islamkritiker». Særlig evne til å skille mellom ekte hat og påstått hat tiltror jeg derfor ikke Elgvin, men både NRK og Elgvin bør etter Qureshis uttalelser spørres om hvorvidt de mener det er «voksent» og «moderat» å hitle en nylig avdød samfunnsdebattant og antyde at det var Allahs straff.

At arbeidet med å belyse og kritisere islamske mørkemenn langt fra er over, trenger ingen betvile.