Islam

Minnemarkering for Samuel Paty

I dag er det nøyaktig ett år siden læreren Samuel Paty ble halshugget ved Paris. Tre familiefedre i Oslo har derfor aksjonert for ytringsfriheten i morgentimene til minne om Paty ved å henge opp A4-plakater av Muhammed utenfor NRK.

Etter det vanvittige drapet på Samuel Paty 16. oktober i fjor, reiste det seg en folkelig protest og støtteaksjon for ytringsfriheten i Norge. Aksjonene var helt enestående i europeisk kontekst. I flere byer, blant andre Stavanger, Trondheim, Kongsberg, Lillestrøm, Skien og Oslo med mange flere steder, ble det hengt opp karikaturer av Muhammed i det offentlige rommet. Støttespillerne brukte den verdenskjente Muhammed-tegningen, signert den nå avdøde dansken, Kurt Westergaard.

Som familiefaren på Kongsberg den gang sa det til oss:

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp, tenkte jeg, sier han til HRS og fortsetter:

– Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem.

Mannen fikk full støtte for sin handling av daværende justisminister, Monica Mæland. Politiet skal ikke fjerne slike plakater, for dette er innenfor ytringsfriheten, slo Mæland fast.

Marienlyst i dag morges.

Nå aksjon ved NRK

I dag morges ble det hengt opp flere Muhammed-karikaturer godt synlig for NRKs ansatte på vei til jobb. Datoen er ikke tilfeldig. For nøyaktig ett år siden ble Samuel Paty (47) halshugget i utkanten av Paris. Drapet rystet hele den frie verden. Aldri før har en liknende henrettelse skjedd mot en lærer som viderefører arven fra opplysningstiden, ytringsfriheten.

De seks A4-plakatene utenfor NRK i dag er påskrevet denne teksten: «In memory of Samuel Paty.»

Til HRS forteller den ene av de tre familiefedrene dette om bakgrunnen for aksjonen i morgentimene:

– Vi ønsker først og fremst å hedre Samuel Paty på ett-årsdagen da han fikk strupen skåret over etter å ha undervist om ytringsfrihet ved blant annet å vise karikaturtegninger. Dette har vi valgt å presisere med teksten «In memory of Samuel Paty». Ved å henge opp karikaturtegninger  bruker vi også det samme virkemidlet som kostet Paty livet, nemlig en karikaturtegning, som for oss er svært symboltungt. Vestlige verdier er under stadig press fra islam. Ikke minst innskrenket ytringsfrihet ved selvsensur overfor islam og flere og flere tildekte kvinner i det offentlige rommet, vitner om islams press mot vår frihet, sier hovedmannen og familiefaren til HRS.

Hvorfor valgte dere Marienlyst og NRK for aksjonen?

Patys minne hedres.

– I likhet med de fleste medier presenterer NRK en ensidig journalistikk, der det i alt for liten grad stilles kritiske spørsmål omkring islam og alle utfordringene knyttet til ideologien opp mot våre vestlige verdier, som for eksempel: Hva kan vi forvente oss av islam i Norge og islams vilje til å tilpasse seg vår kultur? I hvilken grad bør vi tilpasse oss islam? Og hvorfor er det til stadighet snakk om islam, islams syn på frafall, homofili, kvinner, kjønnslemlestelse etc.? Vår aksjon på nettopp Marienlyst er et signal til NRK om deres totale fravær av journalistikk rundt dette svært viktige temaet. Den digre elefanten som vi ikke snakker om, sier familiefaren.

– Tar NRK utfordringen?

Familiefaren har også en konkret utfordring til NRK:

– Tar du utfordringen, Fredrik Solvang, og inviterer Hege Storhaug og Islamsk Råd til studioet, der hele sendingen vies dette viktige temaet? Svaret er vel gitt, for dette snakker vi ikke om, i hvert fall ikke hos NRK eller de etablerte mediene, avrunder han.

Grunnet blant annet angivelige krenkelser av islam i fjor, meldte Politiets sikkerhetstjeneste om skjerpet terrornivå i oktober 2020.

– Vi vurderer det fortsatt som MULIG at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver.

– Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er imidlertid skjerpet fra den siste vurderingen PST gjorde i sommer. Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til SANNSYNLIG, heter det i den oppdaterte trusselvurderingen.

(…)

I den oppdaterte trusselvurderingen legger PST til grunn at enkelte aktører kommer til å fortsette å utføre det som oppfattes som krenkelser.

I fjor slo ovennevnte familiefar fast følgende overfor HRS knyttet til karikaturaksjonene den gang:

– Dette er vår tids viktigste frihetskamp, kampen mot det islamske mørket, sier han. Han mener videre at det vi ser i Vesten nå er et sivilisasjonssammenstøt:

– Islams verdier opp mot Vesten frihetsfundament er som olje og vann. Vi står midt i en frihetskamp, slår han fast.

Forside: Fotomontasje HRS