HRS i media

Faktisk.no sjekker bagateller og gjør seg til latter

Faktisk.no fortsetter med å gjøre seg irrelevant som faktasjekkere. Denne gangen er de etter oss fordi vi ha referert fra en kronikk i svenske Aftonbladet forfattet av to politikere fra Sverigedemokraterna (SD). For å kunne konstaterer med "helt feil" bruker Faktisk.no en rådgiver fra Socialdemokraterna (S) som sannhetsvitne. For alle vet jo at SD og S er de beste politiske venner? Dette må kalles en særdeles uegnet metode.

Den 18. januar publiserte Hege Storhaug artikkelen «Date på Tinder skal gi opphold i Sverige for å beskytte homofiles rettigheter».

Dette er en sitatartikkel basert på et innlegg i Aftonbladet, forfattet av to politikere fra Sverigedemokraterna (SD). Aftonbladet presiserer at «Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.» Det er en vanlig praksis å utstyre meningsartikler med en hale om at innholdet står for forfatternes regning, ikke avisens.

Sannhetsvitne fra regjeringsapparatet

HRS har altså formidlet innholdet i en meningsartikkel fra to svenske opposisjonspolitikere, der de ved et retorisk grep kritiserer forslagene om å gjøre det enda enklere å få opphold i Sverige. Det er altså budskapet fra SD som Faktisk.no «faktasjekker», hvor de kommer til at innholdet er «helt feil» – og deres adressant er det «norske innvandringskritiske nettstedet Rights.no».

«Nei, en Tinder-date skal ikke bli nok til å sikre opphold i Sverige», fastslår Faktisk.no og viser til det svenske Justisdepartmentet. Men det er selvsagt ikke «hvem som helst» Faktisk.no har snakket med i departementet, men rådgiver for justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson (S), Michaela Lööf. Hun er en del av departementets politiske ledelse.

Så når SD kritiserer den sosialdemokratiske ledede regjeringen for å trekke Sverige i en enda mer innvandringsliberal retning, ikke minst på grunn av regjeringspartner Miljöpartiet, så mener Faktisk.no at sannhetsvitnet kan hentes fra regjeringsapparatet?

«Det Sverigedemokratene skriver stemmer altså ikke», fastslår rådgiver Michaela Lööf overfor Faktisk.no.

En ting er at Faktisk.no bruker ressurser på noe helt uvesentlig i den store sammenhengen, men de legger også til grunn en vrangvillig tolkning av SDs politiske poeng om at endringer i utlendingsloven kan føre til ytterligere familieinnvandring til Sverige. Politikken er full av denne typen advarsler. Opposisjonen driver med slikt hele tida i et demokrati – like sikkert som at regjeringen svarer med «beroligende» utsagn.

Vi overraskes ikke. I går påsto statsminister Stefan Löfven (S) at den sosialdemokratiske regjeringen har gjort Sverige til et bedre land å bo i, så det er vel å forvente at politiske motstanderes utsagn tolkes som direkte feil. Eller sagt på en annen måte:

Rekk opp hånda om noen tror at Socialdemokraterna er venn med Sverigedemokraterna. 

Etablert forholdet i hjemlandet?

Den sosialdemokratiske rådgiveren siteres videre hos Faktisk.no:

En forutsetning for en slik oppholdstillatelse er at paret har hatt et etablert forhold i hjemlandet. Dette skal kunne gi for eksempel homofile personer, som ikke har hatt mulighet til å bo sammen i sitt hjemland, en mulighet til oppholdstillatelse og gjenforening i Sverige, opplyser rådgiveren.

– Har man kun innledet en relasjon på Tinder, omfattes man ikke av dette forslaget, skriver hun.

Hva i all verden vet rådgiver Lööf om det? Bor du i et land der homoseksualitet er forbudt, så må du jo starte relasjonen et sted. Som nevnt i mitt tilsvar (se under) til Faktisk.no, så lever jo ikke en relasjon Tinder, den starter der. Så hva menes med hvis man «kun har innledet en relasjon på Tinder»? Her fremstår det heller som SDs retoriske grep holder vann.

Men Faktisk.no har også funnet frem til en professor som kan bekrefte «faktasjekkernes» forutinntatthet.

Professor i velferdsrett Anna Lundberg ved Linköpings universitet har forsket på migrasjonsrelaterte temaer. Hun avviser også påstanden som feil.

– Den stemmer ikke. Det som forandres er at man fjerner krav om at man må ha bodd sammen i hjemlandet, hvilket ikke alltid er mulig for LHBT-personer i land der homoseksualitet er ulovlig. Basert på forslaget skal det fortsatt gjøres en vurdering om forholdet er seriøst, og hvorvidt det ble etablert i hjemlandet, skriver Lundberg til Faktisk.no.

Det er vel ingen som hevder at det ikke skal foretas en vurdering av hvorvidt forholdet er seriøst eller ikke, men det må jo være fullt mulig å spørre hvordan denne seriøsiteten skal vurderes hvis paret ikke har hatt noen mulighet til å faktisk å leve/bo sammen eller på annet «offentlig» vis kunne vise sitt forhold? Er det noen som tror at dette ikke lar seg utnytte? Dessuten avviser det på ingen måte SDs tolkning om Tinder-date. De som holder kontakt på Tinder, har vel neppe hatt et tidligere forhold eller bodd sammen.

Faktisk.no gjør seg irrelevant

Det hele handler om Regjeringens Migrasjonskomité som har forfattet en SOU (til «statsrådet Morgan Johansson», s.3) under navnet «En långsiktigt hållbar migrationspolitik», som altså SD-ere i et høringssvar kritiserer som for liberal, og i Aftonbladets kronikk bruker tolkningen «Tinderdate skal i prinsippet likestilles med et langvarig ekteskap ved familiegjenforening».

Hvis Faktisk.no har noe å klage på, burde de heller kritisere Aftonbladet for å publisere kronikken, deretter gå etter SD for å spre usannheter. I så fall får Faktisk.no bevise det.

Vi har referert fra den politiske debatten i Sverige, der den pågående debatten nettopp om regjeringens liberalisering bare skyter fart. Sverige kan stå overfor en regjeringskrise denne våren, men enten skjønner ikke Faktisk.no det eller så har de blandet seg inn i svensk politikk – til fordel for sosialdemokratene.

Så kan en jo merke seg at Faktisk.no er raskt på HRS/rights.no etter at det ble kjent at vi gjør det godt i alternative medier, der Hege Storhaug slo knock out på samtlige journalister i hele Norge i 2020. For med stemplet «helt feil» står de fritt til å bremse oss på Facebook, siden de samarbeider med dem. Dette er et samrøre jeg ikke forstår at den norsk medieverdenen vil være bekjent av.

Har Faktisk.no virkelig ikke noe mer fruktbart og viktig å holde på med? 

Lagt til kl. 12:14:

Denne beskjeden kommer nå opp på Facebook etter Faktisk.nos «faktasjekk»

For øvrig er det jo interessant å se hvilken metode Faktisk.no selv hevder de operer etter. På deres hjemmeside heter det blant annet:

«Det er faktapåstander som faktasjekkes. Verken følelser eller meninger kan faktasjekkes. Faktapåstander er som regel fremsatt i en kontekst, som derfor kan påvirke utfallet av en faktasjekk.»

Videre heter det:

Utvelgelsen av hvilke påstander som blir sjekket følger tradisjonelle nyhetskriterier som vesentlighet, nærhet, aktualitet og sensasjon.

  • Påstanden skal være basert på etterprøvbar informasjon.
  • Den skal ikke være normativ, som f.eks. «Partiets politikk fører til et kaldere samfunn».
  • Den skal ikke være en spådom om fremtiden.
  • Påstanden bør ha en viss spredning eller gjentas ofte i ordskiftet.
  • Påstanden bør være kontroversiell: Noen stiller spørsmål ved sannhetsgehalten. Enten politiske motstandere, fagfolk, tipsere eller vi.
  • Påstanden bør være relevant. Det må utgjøre en forskjell om den er sann eller ei.
  • Påstanden skal først og fremst ha betydning for norske forhold.
  • Påstanden bør ha betydning eller være av interesse for folk flest.
  • Har faktasjekken i seg selv god underholdningsverdi, kan vi velge å faktasjekke mindre relevante påstander.

På Faktisk.nos Facebook-side heter det blant annet (knyttet til deres samarbeid med Facebook):

Vi faktasjekker etterprøvbare faktapåstander. Det betyr påstander det for eksempel finnes svar på i statistikk eller etablert forskning.

Meninger, subjektive virkelighetsbeskrivelser og påstander om hvordan noe bør være, kan ikke faktasjekkes. Det kan heller ikke påstander om hva som kan skje i fremtiden.

Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet.

Så kan en jo spørre seg: hvor mange av disse er brutt i denne faktasjekken?

***

Og her kan dere se hvor «lett» det er å forholde seg til Faktisk.no, for hva spør de egentlig om:

Hei,

Vi har sett nærmere på innlegget «Date på Tinder skal gi opphold i Sverige for å beskytte homofiles rettigheter». Vi har kommet frem til at påstanden som fremmes i innleggets tittel er feil. Vi vil gjerne ha en kommentar fra dere til vår konklusjon:
«Det er feil at en date via sjekkeappen Tinder er nok til at utenlandske borgere skal få oppholdstillatelse i Sverige. I et nytt lovforslag åpnes det for familiegjenforeningsopphold for par som ikke har bodd sammen. Dette begrunnes med at det kan være umulig for homofile å bo sammen i land der dette er ulovlig.
Kravet om at forholdet er seriøst, og at det ble innledet i parets hjemland, er imidlertid det samme. Justisdepartementet i Sverige avviser overfor Faktisk.no at en Tinder-date er tilstrekkelig i en slik sammenheng.»
Dersom dere ønsker å kommentere faktasjekken før vi publiserer, trenger vi et svar fra dere innen klokken 15.
Beste hilsen
Geir Molnes
Journalist i Faktisk

Vårt svar:

Viser til e-post, og ber om at dette svaret tas inn i sin helhet:

Hvis dere ikke har oppdaget det, så referer vi i denne saken til to svenske politikere, Jonas Andersson og Jennie Åfeldt, som fremmer synspunktet i Aftonbladet, hvor det blant annet heter:

«En ny Tinderdejt ska i princip jämställas med ett långvarigt äktenskap vid familjeåterförening. Regeringen menar att lagen behövs för att tillvarata hbt-rättigheter, men faktum är att just denna problematik redan behandlas i kommitténs betänkande.»

Lenken er i vår artikkel.

Så kan det være at Faktisk.no spiller dum, og skal ha det til at vår artikkel antyder at én date er nok (som for øvrig ikke står tittelen). Det er i så fall ikke annet enn en forsøpling av saken fra Faktisk.nos side. Mye tyder på det, da det heter at Faktisk.no har vært i kontakt med det svenske Justisdepartementet, som altså avviser «at en Tinder-date er tilstrekkelig i en slik sammenheng». Men det som kanskje hadde vært viktigere å spørre samme departement om, eller kanskje helst Migrationverket, er hvordan svenske myndigheter skal kunne kontrollere at forhold via Tinder faktisk er seriøst?

Slik jeg forstår at Tinder fungerer, så er det en dating-app (for øvrig benytter vel homofile ikke Tinder, men vi tolket det til at den henvises til som en «kjent» dating-app), så brukes den for å finne «match». De fleste har vel flere/mange slike matcher, som de så skal finne mer ut om? Det skjer, slik jeg forstår, ikke på Tinder, men at man går over til andre flater, f.eks. telefon eller kanskje møtes. Så kan det være at «en» Tinder-date faktisk bare er «en», men det er uansett ikke poenget. Poenget er at slike date «i prinsippet likestilles» med ekteskap ved familiegjenforening eller -etablering for opphold i Sverige.

Faktisk.no overser at denne saken er viktig i seg selv, da denne liberaliseringen som den svenske regjeringen er i gang med, der Tinder-date er én av faktorene, faktisk kan føre til nyvalg i Sverige. Sist i dag (1. februar) kan vi lese om denne konflikten, da ved at den såkalte Januaravtalen kan stå for fall. «Positionerna i den infekterade konflikten om migrationspolitiken mellan januaripartierna är låsta – och risken för en regeringskris senare i vår växer», heter det i Expressen. I samme artikkel fremkommer også at til og med Migrationverket har kritisert regjeringens «nye, mer generøse beskyttelsesgrunner».

Konflikten handler ikke minst om at ett av støttepartiet til den svenske regjeringen, Liberalerna, mener at liberaliseringen kan føre til at innvandringen til Sverige øker og dermed påvirke de kommende budsjetter. Altså at kostnadene vil øke. Om det skjer ved én eller flere Tinder-date tror jeg kun det er Faktisk.no som bryr seg om. Det er bare å gratulere Faktisk.no med å gjøre seg totalt irrelevant som faktasjekkere.

Med hilsen
Rita Karlsen, daglig leder HRS

Vi registrerer at Faktisk.no la ut konklusjonen Faktisk – helt feil ca. 2,5 timer etter at HRS’ tilsvar ble sendt. Det betyr antakelig at hva som står i tilsvaret vårt, er fullstendig uinteressant for Faktisk.no. Konklusjonen var uansett skrevet på forhånd. Hvis noen noensinne skulle ha vært i tvil.