Innvandring

Date på Tinder skal gi opphold i Sverige for å beskytte homofiles rettigheter

Den svenske regjeringen legger tre nye lovforslag på bordet. Det ene er at en date på Tinder skal likestilles med et langvarig ekteskap og gi familiegjenforening. Regjeringen mener denne nye loven trengs for å ivareta rettigheter til homofile og transpersoner. Sverigedemokraterna protesterer heftig.

I desember snek Regjeringen Löfven inn tre nye forslag til lovendringer innen innvandringspolitikken. Alle tre vil øke innvandringen til Sverige. Dette ses som et resultat av at det ytterliggående Miljöpartiet krever en mer liberal innvandringspolitikk og har presset Löfven. Det var nemlig en mindre regjeringskrise før jul, derfor skal migrasjonsminister Morgan Johansson (S) ha trukket tre forslag opp av hatten for å stilne de interne regjeringsproblemene med Miljöpartiet.

– Date sidestilles med langvarig ekteskap

Forslagene er, skriver Sverigedemokraterna (SD), Jonas Andersson og Jennie Åfeldt i Aftonbladet:

  • En ny Tinderdate skal i prinsippet likestilles med et langvarig ekteskap ved familiegjenforening. Regjeringen mener at loven trengs for å ivareta hbt-rettigheter (homofile, bifile, transpersoner, red.).
  • Kvoteflyktinger skal få unntak fra kravet om forsørgelse for å kunne hente flere til Sverige.
  • Alle som har ventet lenge på vedtak på asylsøknaden sin, skal få opphold om de har en «særskilt tilknytning til Sverige».

SD retter kraftig kritikk mot Löfven-regjeringens forsøk på ytterligere liberalisering av innvandringen. SD kaller politikken «virkelighetsfjern». SD hevder at Löfven-regjering i smug prøver å innføre disse forslagene. SD hevder videre at problematikken med homofile, bifile og traspersoners rettigheter allerede er ivaretatt.

«En ny Tinderdejt ska i princip jämställas med ett långvarigt äktenskap vid familjeåterförening. Regeringen menar att lagen behövs för att tillvarata hbt-rättigheter, men faktum är att just denna problematik redan behandlas i kommitténs betänkande», skriver SD-politikerna Jonas Andersson och Jennie Åfeldt i Aftonbladet.

Uthuler den svenske økonomien

Löfven-regjeringen har ikke noen kostnadsanalyse over forslagene sine, mener SD. SD mener også at hele den «regulerte innvandringen trues om forslagene går igjennom». Og det ligger i kortene, mener SD, at enda flere asylanter vil klore seg fast når de vet at botid i Sverige vil gi opphold på sikt. SD vil derfor gjøre sitt for at de tre forslagene ikke går gjennom.

«Vi kommer att göra allt i vår makt för att stoppa alla liberaliseringar, alla nya undantag och alla nya kryphål. Ska Sverige kunna förändras i rätt riktning, så behövs en migrationslagstiftning som är förutsägbar, långsiktig och konsekvent. Det måste vara slut med gymnasieamnestier och Tinderlagar», skriver SD-politikerna.

Gymnasieamnestiet handler om de unge afghanske mennene som kom til Sverige under migrasjonskrisen og som skulle vært utvist. De fikk opphold mot at de tok videregående skole og kom seg i jobb. Det hele var en farse. Rundt 9.000 unge menn fra Afghanistan fikk amnesti for å gi dem sjansen til å prøve å vise at de kan bidra til Sverige. Dette førte ikke minst til trusler mot lærere om å gi dem bestått karakter.

De nye lovene til Löfvens regjering vil ytterligere uthule den svenske økonomien. En Tinder-lov, altså. Det er ikke til å tro, men det er jo Sverige. Der er det tilsynelatende ingen ende på vanvidd. Den norske grensen må beskyttes, derom liten tvil.

Friatider.se

Aftonbladet.se