HRS i media

Storhaug utklasset alle journalister i sosiale medier i 2020

Vi sperret opp øynene da vi så resultatet til Storyboard for 2020 som måler artiklers engasjement i sosiale medier. Denne gangen har Storyboard sjekket hvilke «Journalister, skribenter, bloggere og kommentatorer som skapte mest engasjement med sakene de publiserte». Hege Storhaug knuste dem alle.

Informasjonsleder i HRS og forfatter Hege Storhaugs artikler i 2020 skapte absolutt mest engasjement i Norge i fjor, viser tallene. Hun slo faktisk nestemann på listen med nesten 1 million reaksjoner. Det er mer enn de fleste fikk i samlet engasjement. Hege Storhaug troner på toppen av listen i Norge med 3.217.398 uttellinger. Nestemann på listen er Documents Øyvind Thuestad med 2.266.198.

Her er listen representert ved de 20 øverste plassene (listen har totalt 99 plasser).

 

Selv endte jeg på en 5. plass med 1.532.829 og Julie Dahle på en solid 10. plass med 711.132 engasjement fra sin periode i Document i fjor frem til hun startet hos oss i desember. Først på 8. plass finner vi andre enn alternative medier, da ved Espen Teigen i Nettavisen, mens vi må ned på 11. plass før et gammelmedium som Dagbladet dukker opp. NRK finner vi første gang på 14. plass. Ingen av Aftenpostens journalister er å finne på topp-99-listen.

Interessant er det også at Hanni Afsar er å finne på 93. plass for 2020, da Hanni skrev svært lite for HRS/rights.no i fjor. Han har nemlig involvert seg i andre spennende prosjekter. På 99. plass har vi dessuten Halvor Fosli, som jobbet noen måneder for Document.no i fjor, som også har gitt uttelling.

Vi merker oss at TV 2 først er inne med en journalist på 17. plass med 549.327 engasjement. Storhaug har altså seks ganger flere engasjement. Dagbladets nest beste er inne på 20. plass med 464.082 engasjement.

Du kan se hele listen her.

At Storhaug fullstendig utklasset hele journaliststanden er formidabelt for spredningen av informasjon fra HRS/rights.no. Dette forklarer nok også delvis alle angrepene i tradisjonelle medier og sosiale medier på Storhaug spesielt, og HRS generelt.

Gir makt

Den forholdsvis nye kommunikasjonssjefen til Ap, eks-NRK-journalisten Jarle Roarheim Håkonsen, har sterk medvirket til å utforme Aps strategi frem mot valget i september. Ett hovedtrekk er å angripe HRS fra Stortingets talerstol og i mediene. Dette for å prøve å ramme særlig Høyre som videreførte 1,8 millioner i årlig statsstøtte til oss. Med den spredningen HRS har i sosiale medier, som selvsagt gir politisk makt, forstår vi nå bedre hvorfor Aps har valgt nevnte (uredelige) fremgangsmåte.

Rights.no endte på en 11. plass på totalen med 3.915.965 engasjement hvilket vi er svært fornøyde med, ikke minst fordi det i fjor stort sett var Storhaug og undertegnede som drev nettsiden vår. Med styrket stab nå, Julie Dahle og Halvor Fosli, pluss den skrivende styrelederen, Trond Ellingsen, lover dette godt for det nye året.

NRK tronet på toppen i fjor med over 31.000.000 engasjement. Document dro i land en hederlig 6. plass.

Vi retter en stor takk til våre lesere. Uten dere hadde disse resultatene selvsagt ikke vært mulige å oppnå. Resultatene i sosiale medier forteller oss også at engasjementet i befolkningen på innvandrings- og verdispørsmål lever i beste velgående. Og akkurat det bør ikke minst Stortinget og gammel-mediene merke seg. HRS har alltid ligget forut for sin tid, og det har kostet, men det har også gitt hyggelige resultater som de vi ser i dag.