Islam

– Overbevist om at Erdogan overvåker norske borgere via moskeene sine

- Tyrkere i Drammen er sikre på at de overvåkes politisk av imamer og andre i president Erdogans moskeer i Norge, sier Jon Engen-Helgheim (FrP). - Hvis en fremmed makt overvåker norske borgere på norsk jord, er dette svært alvorlig. Engen-Helgheim varlser at han vil ta opp bekymringen med regjeringen.

HRS avslørte denne uken at i 2016 var ni moskeer under president Erdogans ideologiske hånd gjennom Tyrkias direktorat for religiøse anliggender, Diyanet. I disse moskeene, med adresser i Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim, Moss og Bergen, har 15 imamer statsutdannet i Tyrkia sitt virke. Imamene er sendt av Erdogans Diyanet, og stasjoneres her typisk i en fireårsperiode, før nye sendes til de aktuelle moskeene.

Dette har pågått i 30 år uten politikeres viten, ikke minst fordi mediene ikke ønsker å følge med på islamiseringen av Norge.

Overvåkes

I Drammen er det to Erdogan-moskeer, Drammen Tyrkiske Islamske Menighet, Tollbugata 39, og Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn, Rømersvei 4. Engen-Helgheim har selv undersøkt forholdene i Drammen siste dager etter HRS’ avsløring. Han har ikke minst hatt samtaler med tyrkere i byen, i miljø han som drammenser kjenner godt.

– Etter avsløringen frembringer de en bekymring jeg har hørt før: at Erdogans menn overvåker dem her i Norge gjennom moskeer. De sier at de er sikre på at de systematisk overvåkes av Erdogans forlengede armer i Norge. Hvis dette er en realitet, at en fremmed makt overvåker norske borgere på norsk jord, er det svært alvorlig, sier Engen-Helgheim til HRS, og fortsetter:

– Både norske myndigheter  og Norge som nasjon bør spørre seg hva hensikten til Erdogan er ved å ha ideologisk og politisk kontroll over moskeer i Norge. Det fremstår som en bevisst, strategiske politisk plan fra Erdogans side.

Engen-Helgheim peker også på at Erdogans menn drev valgkamp på norsk jord før siste nasjonalvalg i Tyrkia, noe den norske regjeringen tillot.

Engen-Helgheim sier tyrkere i Drammen blant annet peker på Danmark når de legger sine bekymringer på bordet for ham. Nylig avslørte Berlingske at Tyrkia gjennom sin ambassade i København (fremdeles) oppfordrer angivere til å kontakte ambassaden med informasjon om dansktyrkere, noe den danske utenriksministeren karakteriserer som «fullstendig uakseptabelt».

Engen-Helgheim varslet i går at han etter HRS sin moské-avsløring vil kreve en kartlegging av moskeer i Norge med henblikk på å stanse økonomisk støtte til dem fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. Dette er et punkt nedfelt i regjeringsplattformen til H, V, KrF og FrP som ikke er fulgt opp. Engen-Helgheim vil også ta opp med regjeringen bekymringen for at tyrkere i Norge er utsatt for overvåking av en fremmed makt.

Foto: HRS, leser av rights.

Hvor mange kroner Erdogan og Diyanet eventuelt sponser moskeene sine i Norge med, er for oss helt ukjent. Men det er klare indikasjoner på at kroner tilflyter Norge gjennom lønninger til de statsutdannede tyrkiske imamene, og man bør også stille spørsmål eksempelvis ved hvordan et trossamfunn i Stavanger på 620 medlemmer, barn inkludert, kan klare å reise millioner av kroner til å rive eksisterende bygning som brukes som moské i Verksgaten 41 og reise en flunkende ny arkitektonisk moské.

Burde ikke minst politikere lokalt være opptatt av hva som foregår rett foran nesene deres?

Slik blir den nye Erdoganmoskeen i Stavanger sentrum, skisse tegnet av lokalt arkitektfirma.