Islam

AVSLØRING: Erdogan har ni moskeer og 15 imamer i Norge

HRS kan avsløre at Tyrkia har 9 moskeer i Norge under styring av president Recep Erdogan. Til sammen huser moskeene 15 utsendte tyrkiske imamer. Hva gjør Norge med dette?

Den oppsiktsvekkende, og åpne tyrkiske rapporten, forteller det rett ut: De to første byene i Norge der Erdogans direktorat for religiøse anliggender, Diyanet, etablerte seg, var i Drammen og Moss, datert 1989. Deretter fulgte Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen.

De 15 imamene, alle tyrkiske statsborgere som får arbeidstillatelse som statsutdannede imamer i en periode på rundt fire år her, var i 2016 fordelt slik:

  • Oslo 4
  • Drammen 4
  • Moss 2
  • Stavanger 2
  • Trondheim 2
  • Bergen 1

Oslo med stormoské og «kulturforeninger»

Således er den største tyrkiske moskeen i Oslo, Den tyrkisk islamske union, beliggende på Grønland, under styring ideologisk av president Erdogans Diyanet.

I 2018 mottok dette trossamfunnet, med ca 3.500 medlemmer, i underkant av 4 millioner statlige og kommunale kroner, pluss et eventuelt ukjent beløp fra Tyrkia. Erdogan har plassert to av sine statsimamer i Grønland-moskeen, eller «to faste religiøse tjenestemenn», som det heter i rapporten. I tillegg har denne moskeen to underavdelinger, en på Lørenskog og en på Mortensrud. På Lørenskog heter trossamfunnet Lørenskog Tyrkisk Kultur Forening, som kjøpte en toetasjers bygning med kafé, bibliotek og bønnerom i 2011. «Religionstjenestene» til medlemmene utføres «av en permanent religiøs tjenestemann fra Diyanet», forteller rapporten.

Moskeen det refereres til på Mortensrud er Søndre Nordstrand Kultur og Dialog Forening. Altså er begge moské-filialene såkalte «kulturforeninger».  Moskeen på Mortensrud omtales slik: – Målet med foreningen er å beskytte medlemmers religiøse og nasjonale identitet, organisere religiøse, kulturelle og sosiale aktiviteter til ulike opplæringsprogrammer for etablering og utvikling av dialog med kulturelle medlemmer, å utarbeide programmer, spesielt for unge organisering av forskjellige aktiviteter som seminarer, konferanser og paneler. For dette formålet kjøpte foreningen to nye bygninger i 2014. De har sitt eget eget styre, en moske og tre innkvarteringer.

Religiøse tjenester utføres av «en midlertidig religiøs tjenestemann sendt av Diyanet».

Drammen: ordfører deltok under åpningen

Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn, med sine over 1.000 medlemmer, er også underlagt president Erdogan. Web-adressen deres vitner også om det: diyanetdrammen.com. I 2008 kjøpte trossamfunnet adventskirken i Rømersgate i Drammen for rundt 8 millioner kroner. Ifølge rapporten ble kirken «omgjort til en moské». Under den offisielle åpningen i 2009, var Tyrkias ambassadør i Oslo, Hayati Güven, tilstede. Det samme var flere Diyanet-representanter, som Dr. Ali Bardakoğlu, og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen (H).

Erdogans ideologi er også å finne i Drammen Tyrkiske Islamske Menighet, med over 500 medlemmer. Også dette trossamfunnet har en imam fra Diyanet.

I Moss er Østfold Tyrkiske Muslimers Trossamfunn tentakkelen til Erdogan, med imam fra Diyanet.

I Trondheim: Trondheim Mevlana Kulturforening, med over 1.500 medlemmer. Moskeen har to representanter for Diyanet på innsiden av veggene.

I Stavanger handler det om Mevlana Moské, også kalt Mevlana Camii, i Brønnøysundregisteret oppført som The Muslim Association Rogaland. I henhold til den tyrkiske rapporten fikk denne moskeen to imamer tilsendt fra Tyrkia i 2014, og nå skal det bygges en arkitektonisk moské midt i Stavanger sentrum, samme sted der moskeen i dag holder til. Altså skal det ordinære norske bygget rives og erstattes av en åpen Erdogan-arkitektur.

Byen omkranset av de syv fjell er også inntatt av Erdogan, Bergen muslimske forening, med over 500 medlemmer og med en imam fra Diyanet.

Rapporten fremhever også Milli Görüs (MG), en totalitær bevegelse som Brorskapet, som «en suksess» i Oslo, Kristiansand og Stavanger. MG sikrer blant annet studenters «religiøse og (tyrkisk) nasjonale verdier».

Ifølge rapporten har tyrkiske «moskeer» og «islamske kultursentre» kommet i en «veldig sterk posisjon» i Vest-Europa, der Norge også er på listen over land som ramses opp.

Mannen bak rapporten er professor Resep Önal, nå Balikesir universitet, tidligere såkalt religionsoffiser ved Tyrkias ambassade i Oslo. Professoren ser ut til å mestre norsk, da norskspråklige bøker er referanser i rapportens fotnoter.

Avvisning, ikke integrering

Som vi meldte tidligere i dag: Erdogans islam er gjennomsyret av politisk og nasjonalistisk innhold. Diyanet sender ut taler til moskeene som fremmes under fredagsbønnen. Diyanet anses å være Erdogans sterkeste og viktigste statlige organ, og det fra en president som mener det ikke finnes noe moderat islam.

Erdogan vil at tyrkere skal forbli (muslimske) tyrkere, derom ingen tvil. Han skaper seg en femtekolonne på innsiden av Vest-Europa, mens politiske ledelere ser en annen vei og fremdeles later som om de tror på «integrering». Hva tror man barn og unge lærer på Erdogans koran- og leirskoler i Norge og Vest-Europa?

Bør ikke vårt Storting kreve fakta på bordet om hva som foregår i storbyers moskeer i Norge?