Islam

Moské-avsløringen: FrP krever stopp i utenlandsk finansiering

Etter at HRS avslørte at ni moskeer i Norge er under styring av president Erdogan, har begeret blitt fullt for FrP. Innvandringspolitisk talsmann, Jon Engen-Helgheim, varsler at han og partiet vil presse Regjeringen til å foreta en ideologisk kartlegging av moskeer i Norge for å stoppe utenlandsk finansiering.

HRS avslørte denne uken at ni moskeer er under president Erdogans ideologiske jernhånd gjennom Tyrkias direktorat for religiøse anliggender, Diyanet. I disse moskeene plassert i Oslo, Drammen, Stavanger, Trondheim, Moss og Bergen, har 15 statsutdannede imamer i Tyrkia sitt virke. Imamene er sendt av Erdogans Diyanet, og stasjoneres her typisk i en fireårsperiode, før nye sendes til de aktuelle moskeene.

Dette har pågått i 30 år uten politikeres viten, ikke minst fordi mediene ikke ønsker å følge med på islamiseringen av Norge.

Da katta var ute av sekken for tre dager siden, reagerte leder av Ex-Muslims of Norway prompte og kraftig.

– All støtte og innflytelse fra utlandet til moskeer i Norge må stoppes før det blir for sent, sa norsktyrkeren Cemal Knudsen Yucel til HRS.

Knudsen Yucel fortsatte slik:

– Når moskeene i Norge får imamer, bøker, penger, og til og med taler tilsendt fra utlandet, da blir de ikke noe annet enn utenlandskontoret til disse fremmede maktene som har en agenda og et mål.

Vil kreve handling

Nå får Yucel full støtte fra FrPs Jon Engen-Helgheim.

– Dette skal jeg absolutt følge opp, sier Engen-Helgheim til HRS.

–  Jeg var allerede i gang før HRS sin artikkel med å sjekke opp hva regjeringen gjør for å følge opp punktet i regjeringsplattformen som omhandler kutt i støtten til trossamfunn som mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. Nå er det sannsynlig at jeg kommer til å endre litt på spørsmålet til statsråden.

I plattformen signerte H, V, KrF og FrP heter det (s.69).

«Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet».

Engen-Helgheim sier at handling overfor aktuelle moskeer vil kreve en kartlegging av moské-Norge:

– Vi må starte kartlegging av slik støtte til muslimske trossamfunn og begynne å gå de nærmere etter i sømmene. Det er uakseptabelt at fremmede makter utnytter vår frihet for å spre sin ideologi, sier han til HRS.

Engen-Helgheim vil også ta spørsmålet opp med både regjeringen og FrPs ledelse. Hans mål er å få FrP til å kreve handling. Han mener dessuten at norske politikere har vært alt for naive i sitt møte med islam og moskeer.

 – Norske politikere er alt for naive og de forsøkene som tidligere har vært gjort for å stoppe dette har ikke vært gode nok. Dette skal jeg ta opp med regjeringen, og FrP vil nå forlange handling, fastslår Engen-Helgheim.