mevlana.stavanger.3

Skisse tegnet av arkitektfirma i Stavanger.