Islam

Vi kan ikke gjøre noe for å stoppe Erdogans moské. Hilsen politikerne

Stavanger får stormoské etter all sannsynlighet sponset av Tyrkias president Erdogan. Politikerne lokalt bryr seg overhodet ikke om at byen islamiseres. FrP inkludert. Tvert om fremmer de aktivt islams ansikt, som skattebetalerne må sponse.

Hvem ville trodd for noen tiår siden at oljehovedstaden skulle «prydes» med en «feiende flott» stormoské, inkludert en «symbolsk minaret», lurt inn i byggeplanene av et norsk arkitektfirma?

Skisse tegnet av norsk arkitektfirma i Stavanger.

Og hvem skulle trodd for noen tiår siden at norske journalister fullstendig snudde ryggen til utviklingen, og dermed også lot politikerne slippe å ta ansvar for islamiseringen de selv legger til rette for?

Kan ikke gjøre noe som helst

Da det i forrige uke ble klart at hele Stavanger bystyre ga sitt ja til at den tyrkiske moskeen, som allerede har to imamer sendt fra Tyrkia som er sponset av Erdogan, kan rive nåværende bygning på tre etasjer i Verksgaten 41 og reise en moské på fire etasjer, sendte vi spørsmål til alle fem medlemmer av FrP i samme bystyre. Én av dem svarte – formodentlig på vegne av dem alle.

Mens vi ventet på svaret fra torsdag til fredag, ringte en journalist i Stavanger Aftenblad. Han presenterte seg som representant for «gammelmediene», og hans hovedanliggende var todelt: Kommentarfeltet på min Facebook-side var nedrent av stygge kommentarer om dette moskébygget grunnet vår artikkel om saken (de fire, fem kommentarene er selvsagt slettet). Hva mente jeg om det? Nummer to var at politikerne ikke kunne stoppe dette byggverket. Mevlana moské eier nemlig bygningen. Altså var behandlingen av byggesaken en ren teknisk sak om tillatelse til å rive og bygge nytt.

Vel, svarte jeg, hvis et kritisk, fornuftsbasert blikk på samfunnsutviklingen bør unngås, så kan vi jo like godt legge ned hele demokratiet.

Jeg spurte han også om det er slik at lokalpolitikerne ikke kan gi beskjed til nasjonalpolitikerne om at de trenger nye regler og lover for å kunne stoppe fremveksten av stormoskeer – hvis det er dette som er problemet. Hvorfor er de tause? Hvorfor bryr de seg tilsynelatende ikke? Hvorfor var det ingen ideologisk debatt, ingen bekymring for islamisering i Erdogans ånd, under behandlingen av byggesaken? Og jeg oppfordret ham til å ta seg en tur til Verksgaten 41 og sjekke ut hvordan 620 medlemmer, barn inkludert, skal kunne finansiere å rive nåværende bygning og reise en stormoské på fire etasjer. Dette må jo koste titalls millioner kroner.

FrP ikke bekymret i det hele tatt

Mens vi venter på at journalist  Stein Halvor Jupskås tar seg en tur til Verksgaten – i sin «bekymring» for at oljebyen får en betydelig dose Erdogan-ideologi i byens midte (ironivarsel) – så skal vi se hva FrP svarte på denne henvendelsen på epost torsdag 17. januar 2019:

Til Christian Wedler

Vi ber om en kommentar til rights.no på følgende:

1. 14. januar stemte du for at det reises en ny moské i Verksgata 41 i bydel Storhaug. Hvilken beveggrunn fikk deg til å stemme ja?

2. Har du som politiker satt deg inn i hvem som driver denne moskeen?

3. Ble moskeens ideologiske tilhørighet diskutert i bystyret før vedtaket?

4. Synes du det er riktig av Stavangers politikere å legge forholdene til rette for at Tyrkias president og hans regjering kan reise en moské i byen deres?

5. Vi vil anta at FrP lokalt er opptatt av å få til en reell integrering av byens nye borgere. Har du noen tanker om hvilken rolle moskeer som dette har i lys av integrering?

Svaret kom samme dag:

Hei

Dette gjelder en ombygging og et påbygg av en moské som har ligget der i mange, mange år. Vi skal behandle saken etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og det har vi gjort. Det finnes ingen gyldige argumenter for å behandle denne saken annerledes enn en hvilken som helst annen søknad. Derfor har det også vært enstemmighet om å imøtekomme søknaden i alle kommunale utvalg.

Dette er en menighet innenfor islam som eier sitt eget bygg og som ønsker å utvikle eiendommen. Det ville blitt en helt annen diskusjon hvis det var snakk om å bygge en ny moské eller en muslimsk skole. Da ville man få en bredere diskusjon enn bare om plan- og bygningsloven, og legge vekt på blant annet hensynet til integrering.

Vi må være prinsipielle, og kan ikke forskjellsbehandle ut fra hvilken gud menighetene tror på. Men når det gjelder etablering av muslimske skoler og nye moskeer er dette med integrering et høyst relevant poeng.

Altså ikke ett ord om bekymring for Mevlanamoskeens ideologiske base. Ikke ett ord om et ønske om regelverk som kan stoppe utviklingen. Ikke ett ord om minaret og moskéarkitektur, som man ikke kunne stoppet? Svaret er ideologisk bankerott. Man fremstår som hjelpeløse. Det er ingenting å gjøre.

Aktiv fremming av totalitær ideologi

Men det er noe å gjøre, kan vi lese av vedtak i bydelen Storhaug 6. september 2018 der moskeen hører hjemme. På initiativ fra Venstre ble det vedtatt at en gangbro som i dag er foran moskeen, skal fjernes. Hvorfor? For at moskeens «fasade skal komme til sin rett».

Mevlanamoskeens første etasje skal få «en levende utadrettet førsteetasje». Hilsen Venstre og applaudert av alle de andre politikerne.

Hege Benedicte Blom Stene (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

«Moskeens fasade mot nord er i dag delvis tildekket av en gangbro. For at moskeens nye fasade skal kunne komme til sin rett, og for å sikre en levende utadrettet førsteetasje, foreslår Storhaug bydelsutvalg at gangbroen i enden av Verksgata skal rives, og at det etableres en ny overgang som hever kvaliteten på området, og samtidig sikrer god framkommelighet for både gående, syklister og barnevogner» (vår utheving).

Votering
V’s tilleggsforslag ble tiltrådt enstemmig.

Stavanger kutter i kommunebudsjettet, men…

Å fjerne gangbroen skal altså Stavangers skattebetalere sponse, for det vil koste, i en tid der Stavanger i år må kutte i budsjettene sine med 22 millioner kroner, noe som «kan bety dyrere barnehage, mindre til sosialhjelp og mindre støtte til teateret, museene og symfoniorkesteret». Slik prioriterer altså politikerne.

Samme bydelutvalg vedtok også dette, om blant annet minareten, samt den islamsinspirerte arkitekturen, og ingen i bystyret hadde noen innvendinger:

Det endelige fasadeuttrykket er ikke bestemt, men det ønskes å benytte buer i fasaden, avrundede hjørner og å forlenge trappetårnet som en symbolsk form for minaret. Sammen vil elementene gjøre at bygningen gir uttrykk for sin egen funksjon i en kontekstuelt tilpasset utforming (vår utheving).

Dette må vel kunne kalles det ultimate beviset på at politikerne ikke aner hvilke krefter de tilrettelegger for, eller de bryr seg ikke, og at de samme aktivt bygger opp islams ansikt og Erdogan-ideologi i byen.

Takk til Stavangerbeboer for tips og foto.