Mediekritikk

Pengeskandalen: Tilsløring av fakta fra Faktisk.no

Faktisk.no går til fullt angrep på HRS fordi vi har avdekket at privatpersoner sender milliarder av kroner til utlandet. Det viser seg imidlertid at Skatteetaten skal ha gitt HRS feil tall. Kanskje skytset heller burde være rettet mot Skatteetaten, Finansdepartementet, Finanstilsynet og Økokrim? Finansminister Siv Jensen sier til HRS at det forventes at det er godt tilsyn med disse transaksjonen.

Det er åpenbart at Faktisk.no har svært tungt for det – samtidig som de opptrer som en stalker overfor HRS. Denne gangen har de kommet til at våre saker om «Pengeskandalen» er helt feil.

Faktisk.no kom med blant annet med følgende «konklusjonstekst» til oss på e-post 21.11, som de ba oss respondere på:

Ifølge de korrigerte tallene til Skatteetaten stemmer det ikke at privatpersoner sendte over 95 millioner kroner til Djibouti i første halvår 2018. Den korrigerte summen er på maksimalt 20,7 millioner kroner. ( … )

Over to uker har Faktisk.no stilt spørsmål om tallene til Skatteetaten. Etter flere runder med dialog har vi fått opplyst at også den korrigerte oversikten inneholdt feil. Dette medfører at tallene HRS har presentert for Djibouti, Emiratene, Kenya og Etiopia ikke stemmer.

De siste korrigerte tallene fra Skatteetaten ligger langt under tallene HRS har basert sine saker på, med unntak av tallene for Somalia i 2017.

Med andre ord var de 95 millionene kronene som ble sendt Djibouti i løpet av årets seks måneder også feil tall, det var «bare» 20,7 millioner kroner. Men så registrerer vi noe nytt i dag, når saken fra Faktisk.no er publisert. Her heter det at korrigert beløp er for Djibouti er på 4,2 millioner kroner for første halvår 2018. 

Siden det bare er 112 personer fra Djibouti i Norge, herav 62 voksne, har vi påpekt at transaksjonssummene ikke kan stemme, men vi må åpenbart utstyre våre artikler med en leseveiledning for Faktisk.no. For vi skrev i saken:

Dette skal ikke være mulig. Enten er beløpet i Valutaregisteret feil, eller så må det være storstilt juks – men hvem kan stå bak?

Alle som har fulgt våre saker i denne pengeskandalen vet at det er én ting vi har etterspurt hver gang: Bedre kontroll og granskning av hvordan de som regnes blant de fattigste husholdningene i Norge kan sende millioner av kroner ut av Norge hvert år. For eksempel var det riktig at over 500 millioner kroner ble sendt til Somalia i fjor, som Faktisk.no presiserer – uten å reagere på en slik oppsiktsvekkende sum

Hva er agendaen til Faktisk.no?

Skjønner ikke betydningen

HRS har også skrevet en egen sak om den mangelfulle kontrollen som er med disse pengene. Altså penger som sendes av privatpersoner til utlandet gjennom diverse betalingsforetak som for eksempel Forex, Western Union og MoneyGram.

Og hvis Faktisk.no tror at våre avsløringer har gått politikere og Regjeringen hus forbi, så tar de skammelig feil. Nettopp feilregistreringene hos Skatteetaten, som HRS avdekket da vi fikk de første tallene fra Valutaregisteret, førte til endring i interne rutiner. Vi fikk endog en takk fra Valutaregisteret på grunn av vår årvåkenhet. Vi gjør oppmerksom på at dette er tall som går til en rekke andre etater, som Finanstilsynet, Økokrim etc.

Men Faktisk.no ser ikke betydningen av våre avsløringer. De kan heller avdekke at Valutaregisteret hos Skatteetaten har gjort flere feil.

At Skatteetaten gjør feil, kan vanskelig HRS klandres for. Etter at vi avdekket feil i de første tallene, fikk vi nye, kvalitetssikrede tall hos Valutaregisteret. At det var feil her også, viser vel bare at vi har helt rett: Kontrollsystemene er ikke gode nok.

I saken hevder for øvrig Faktisk.no at vi hadde blitt bedt av Skatteetaten om å avvente Djibouti-tallene. Nei, det stemmer ikke. Vi ble bedt om å avvente tallene for Iran, hvilket vi har gjort. Samtidig var det mye frem og tilbake med disse tallene mellom oss og Valutaregisteret, noe som bare underbygget vår mistanke om manglende kontroll.

Og som vi har forklart flere politikere i denne saken: Ikke heng dere opp i summene. Se helheten. Milliarder av kroner sendes ut hvert år til ikke-vestlige land fra privatpersoner i Norge. Finn ut av hvor pengene kommer fra. 

For om Faktisk.no er tallblind, så bør ikke de offentlige etatene være det.

Finansministeren: – Vi legger til grunn godt tilsyn

HRS har tidligere vært i kontakt med finansminister Siv Jensen i denne saken.

Hun påpeker at det ikke er ulovlig å overføre penger til utlandet, og at foretak som har lov til å sende penger ut av Norge, er alle underlagt hvitvaskingsloven og tilsyn etter loven.

– Skatteetaten er registeransvarlig for Valutaregisteret. Opplysningene er tilgjengelige for blant annet Skatteetaten selv, politiet, Tolletaten, NAV, Økokrim og Finanstilsynet, sier finansminister Jensen til HRS, og presiserer videre:

– Vi legger til grunn og forventer at de ulike etatene følger opp og sikrer godt tilsyn innenfor eget ansvarsområde for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Det kan her vises til at for eksempel politiet benytter disse opplysningene for å følge opp eventuelle straffbare forhold, og UDI følger opp dersom pengeoverføringer til utlandet indikerer at det er gitt uriktige opplysninger i utlendingssaker, sier Jensen til HRS.

Dette forteller vel bare hvor viktig det er at myndighetene har god kontroll med disse pengene. Og forbedret kontroll har HRS bidratt til med våre avsløringer.

Hva kan gammelmediene skryte av her? Ingenting, for de er alvorlig opptatt av «to flasker vin», mens Faktisk.no har søkt om 39 millioner skattekroner for å bedrive enda mer tilsløring av de faktiske forhold.