Islam

De kristne kan ikke få nok islam og hijab

Avisen Vårt Land kan ikke få nok islam inn i det norske samfunnet. For å få det til, angriper avisen oss som påpeker vår tids farligste og største totalitære ideologi; organisert islam i moskeer og bevegelser.

Tenk, undertegnede «forbinder islam med menneskerettighetsbrudd og kvinneundertrykkelse». Hørt på makan! Hvordan kan et forholdsvist normalt menneske overhode koble islam til noe så guffent?

For islam er «fred og nestekjærlighet», fortsetter Vårt Land på lederplass, og viser til NRK-rollefiguren Sana i TV-serien Skam, Iman Meskini. Hun har nemlig «helt andre verdier».

Hun identifiserer seg så sterkt med det norske samfunnet at hun har avtjent militærtjenesten. Hennes islam står for «fred og nestekjærlighet, og at du skal ta vare på de svake i samfunnet, gi penger til de trengende og hele tida jobbe med deg selv».

Hvilket bilde av islam er riktig? Sanas – og Iman Meskinis – eller Hege Storhaugs? Spør du de nesten én million Skam-seerne, vil mange svare Sanas.

Ikke bare fordi dette bildet ble formidlet gjennom NRK, men fordi det samsvarer med bildet av islam de ser i sin egen hverdag: en religion som kan tilpasses det norske samfunnet.

Ja, da kan alt integreringsarbeid nedlegges prompte og alle vi som har observert noe som helst negativt med islam i våre daglige liv, har å tie stille. Vi har eksempelvis ingen problem med det helt åpenbare oppkonstruerte islamske jødehatet. Imam Nehmat Ali Shah i Urtegata og hans venner i lederskapet der, er intet annet enn ekstreme utskudd – selv om politikeren Abid Raja har erklært at jødehatet, hat mot homofile og mange flere grupper, det får muslimske barn inn med morsmelken. Raja er også et ekstremt utskudd, i henhold til Vårt Land. Det samme er Høyrepolitikeren som fikk avskjed grunnet antisemittisme.

Hvem er det som tegner entydig bilde?

Land som Pakistan, Saudi-Areabia, Iran, Irak, Somalia – and you name it – er også ekstreme utskudd. Så påpeker du at disse landene har det noe strevsomt med å respektere kvinners frihet og menneskerettigheter generelt, ja, da er du med på å skyve dem enda lengre inn i et innbilt mørke.

Vårt Land fikk flere eksemplarer av Islam. Den 11. landeplage i gave i 2016. Om redaksjonens ledelse har lest boken, aner jeg ingenting om. Men mange andre i Norge har gjort det. Der kunne de med all tydelighet se at den ekstreme forfatteren skisserte et særdeles viktig skille blant muslimer: de som kun er spirituelle i sitt vesen og som støtter helhjertet et samfunn basert på et menneskeskapt, verdslig lovsett, og de på den andre siden som faktisk ikke bare drømmer om, men aktivt jobber for et sharia-styre. Altså våre venner Mekka-muslimer, kontra samfunnets fiender, Medina-muslimer.

Hva synes egentlig Vårt and om Muhammed i Medina? Et forbilde? Et perfekt menneske?

«Mistenkeliggjør muslimer «

Vårt Land mener åpenbart det er viktig å bekjempe meg, for jeg «kan fremme ekstrem islam», ved at jeg påpeker konkrete utslag av nettopp ekstrem islam. Som Minhajbevegelsen, som har åpne bånd inn i Arbeiderpartiet. En bevegelse som blant annet står bak dødsstraff for blasfemi i Pakistan og som har flere tusen medlemmer i lille Norge. Vår avsløring av Nasir Ahmed i Oslo Ap i fjor, fikk selvsagt ikke MSM, nå representert ved den kristne avisa Vårt Land, til å reagere i det hele tatt. Minhaj, Maududi-moskeen Islamic Cultural Centre, Brorskapets Rabita-moskeen, er som søndagsskoler i Kvinesdal å regne. Mener du noe annet, ja, da er det du som er problemet. 

Og hver gang det avdekkes lite heldige holdninger i moskeer i Vest-Europa, da bæres det ved til bålet mot moderate muslimer, bare spør Vårt Land og du vil få et støttende håndslag på skulderen.

Dette minner om politisk kriminalitet. For man skal være blind, døv og totalt ignorant hvis man ikke har forstått at det pågår en intens ideologisk kamp fra moské-islam mot våre frie europeiske stater. Eksemplene står i kø, og kan kanskje best illustreres med alle avsløringene gjennom årene fra mørket under moskeenes kupler, enten det har vært i Norge, Sverige, Danmark, eller eksempelvis i England: I Norge ble imamer og ledere som støtter oppunder kjønnslemlestelse avslørt allerede i 2000. To år etter, i 2002, viste norskfødte Jeanette de grufulle imam-holdningene til «vantro», altså hele lederredasksjonen i Vårt Land inkludert. Britene fikk se gufsene fra innsiden av moskeene i 2007, svenskene i 2013, og danskene i 2016 i «Moskeerne bag sløret». Alt dette nevnte er gjort med skjulte opptak, fordi disse herrene, altså imamene, og også kvinnelige ledere på insiden, sier selvsagt det stikk motsatte for åpen mikrofon enn hva hjertene forteller dem. Da er det lettlurte vestlige ører som smøres med fyndord om demokrati, toleranse, respekt – og så bortetter.

Gruvekkende studie

Da er fremdeles ikke holdningsundersøkelser blant muslimer i Vest-Europa nevnt. Den største i sitt slag er fra 2013 og sosialforskningsinstituttet i Berlin (WZB Berlin Social Science Center). 10 000 respondenter i seks land i Vest-Europa ga klar beskjed:

  • 65 prosent av de intervjuede sier at islamsk lov sharia er viktigere for dem enn lovene i landet de bor i.
  • 75 prosent sier at det kun finnes én legitim tolkning av koranen, som skal gjelde for alle muslimer.
  • 60 prosent ønsker at deres samfunn bør vende tilbake til ”islamske røtter”

44 prosent er enige i samtlige tre påstander, hvilket forskerne mener gjør dem til ”konsistente fundamentalister”, og holdningene er vel så utbredte blant yngre som eldre muslimer.

Forfatteren av studien, den nederlandske sosiologen Ruud Koopmans, er like frekk som undertegnede. Koopmans kommenterte nemlig funnene ved å peke på at tidligere tyske studier viser liknende mønster. For eksempel undersøkelsen Muslime in Deutschland (2007), der 47 prosent av tyske muslimer mener at ens religion er viktigere enn demokratiet, og i den ferske undersøkelsen sier identiske 47 prosent at koranen er viktigere enn tyske lover.

Vårt Lands motorvei for islam

Den elendige undersøkelsen, i henhold til Aftenposten, og også Vårt Land formoder jeg, viser også betydelig utbredt fiendtlighet overfor jøder og homofile. Hørt på makan! Og det samme har Ayaan Hirsi Ali sagt… Men hun er jo også en tilrettelegger av ekstrem islam, må vite.

Koopmans fortsatte med dette: Det en utbredt tro blant muslimer på at Vesten er ute etter å skade islam, som Koopmans omtalte som ”oksidentofobi”, et fenomen som er langt mer utbredt enn såkalt ”islamofobi” blant ikke-muslimer i Vesten. Koopmans understrekte at det er en myte at islamsk fundamentalisme er lite utbredt i Europa. De optimistiske multikulturalistene har (igjen) et forklaringsproblem. Vårt Land er blant dem.

Vårt Lands ledelse fremstår som Den norske kirke: Det skal skapes, og er allerede skapt, en motorvei for islam i Norge, i det rosa håpet om at dette vil styrke kristendommen. Islam er «Sanas islam». Bare spør alle norske muslimer og imamer, minus de åpne jihadistene, og kanskje salafistene i Islam Net? Derfor er islam er fred og nestekjærlighet, og hvis du protesterer så er det deg som er problemet. 

Hva er en «moderat muslim»? Dette spørsmålet kunne Vårt Land med hell publisert en bred kommentar om. Men igjen er problemet undertegnede, for hun «mistenkeliggjøre moderate muslimer». Hvem av sistnevte har Vårt Land konkret i tankene?

Igjen ser vi mønsteret fra de valne: De som påpeker totalitært tankesett, når dette tilhører Muhammeds rekker, er de som er problemet. Og holder ikke disse de snart kjeft, så blir enda flere muslimer ekstreme. 

Det er i denne sammenhengen at uttrykket «av intet skapte Gud verden», gir mening.

Foto: HRS, Grønland i Oslo 14. oktober 2018.