Ytringsfrihet

Unge norske muslimer oppsøker ekstremisme

Aftenposten forteller at unge norske muslimer oppsøker et ekstremt islamsk nettsted, ”Islam. Questions and Answers”, der det ikke minst oppfordres til hat mot de som er vantro. Dermed rykker både en kristen og muslimer ut og sier det er kun få som benytter nettstedet. Har de synske evner?

Hege Storhaug, HRS

Som resten av Norge vet heller ikke jeg hvor mange unge norske muslimer som har hang til det noen vil kalle bokstavtro islam, og som andre kaller islamisme. Olav Elgvin, som jobber med det han kaller et muslimprosjekt som skal bli bok, og Basim Ghozlan, slår imidlertid fast at få unge norske muslimer tyr til ytterliggående nettsteder og annet i søken etter islamforståelse. Det kan de altså ikke dokumentere. Det finnes imidlertid undersøkelser internasjonalt som er svært foruroligende, og som viser at de unge radikaliseres i stort monn, og er langt mer fanatiske enn foreldregenerasjonen. Dette gir en god pekepinn på hvordan det står til i Norge, eller hva vi kan vente oss i årene som kommer. Hvis man ikke tror at Norge er en isolert ”Edens hage” hva gjelder ideologisk påvirkning.

Her er noen funn internasjonalt, sakset fra boken Islams magt. Europas ny virkelighed, av Karen Jespersen og Ralf Pittelkow :

· Under halvparten av de unge tyske muslimene sier ja til at innvandrere skal tilpasse seg tysk kultur, som er langt færre enn de eldre muslimene. 40 prosent av unge muslimer tilslutter seg i høy grad at å etterleve religionens bud er viktigere enn demokratiet.

· Undersøkelsen ”Muslime in Deutschland” (2010) viser at såkalte fundamentale holdninger er svært utbredt. Med fundamental menes en sterk tro som har en avgjørende rolle for religionen i dagliglivet og en sterk oppmerksomhet på religiøse regler og ritualer, der tendensen også er å distansere seg fra muslimer med ikke-fundamental innstilling. Samtidig er det en generell tendens til å fremheve islam og nedvurdere vestlige, kristelige kulturer. I en muslimske tyske befolkningen er 40 prosent preget av slike holdninger.

· Blant de unge muslimene i skolene, er nesten halvparten preget av slike fundamentale holdninger. Over firefemtedeler betrakter koranen som Guds direkte åpenbaring, og over halvparten av de unge mener at de som ønsker å modernisere islam ødelegger den sanne troen.

Og her er et par eksempler fra Storbritannia:

· Et flertall i den muslimske befolkningen støtter forbudet for muslimske kvinner mot å gifte seg med ikke-muslimer.

· Nesten halvparten mener at en kvinne må ha en mannlig verge for å kunne gifte seg.

· Nesten halvparten mener en muslimsk mann kan ha inntil fire hustruer.

· En tredjedel vil at frafall fra islam skal straffes med døden.

Og igjen; de unge muslimene er klart mer radikale i synspunktene enn de eldre.

At Islam.net ved Høyskolen i Oslo, som er ytterliggående men likevel får operere på Høyskolen, logrer for et nettsted som ”Questions and Answers”, er ingen overraskelse, langt derifra. Som Aftenposten skriver:

Den bokstavtro saudi-arabiske nettsiden Islam Questions and Answers http://www.islam-qa.com/en har blitt en kilde til kunnskap om islam for enkelte unge norske muslimer.

På nettsiden forsvares et svært negativt syn på ikke-muslimer, gjennom fatwaer, muslimske uttalelser om spørsmål i islam.

«Muslimer bør føle i sitt hjerte at de hater kufar (de vantro, red. anm.) og måten de ser ut og oppfører seg på», heter det på nettsiden.

Et annet sted på nettsiden går det frem at det er legitimt å føre jihad, «hellig krig» mot «kufar», de vantro.

«Jihad mot kufar utkjempes i fysisk kamp», heter det.

– Den beste siden

Denne siden lenkes aktivt til fra organisasjonen Islam Nets hjemmeside, en muslimsk ungdomsorganisasjon som også tidligere har vært i Aftenpostens søkelys da en av organisasjonens gjester forsvarte vold mot kvinner.

På den omstridte ungdomsgruppens forum anbefales siden på det sterkeste av et profilert medlem med tilknytning til gruppen.

«Av de fatwa-nettsidene som er tilgjengelig på engelsk i dag, mener jeg at dette er den beste», skriver en ledende representant for gruppen på forumet.

Ordet fatwa henviser ikke til dødsstraff, en vanlig misforståelse i Vesten etter Salman Rushdie-saken, men til en generel domsavsigelse om spørsmål som angår muslimer, gitt av en muslimsk lærd.

Besøkt fra Norge

Aftenposten.no har gått gjennom innlegg på et muslimsk nettforum som er mye i bruk blant norske muslimer, der det henvises til det bokstavtro nettstedet ved flere anledninger:

«Jeg hadde anbefalt deg denne siden da den bruker Koranen og Hadith og den riktige forståelse av Islam», skriver en forumdeltaker.

Oppfatningene om nettstedet blant muslimer i Norge er riktignok delte. Enkelte mener tolkningen er for bokstavtro, mens andre mener den gir bedre grunnlag for kunnskap om islam enn mer moderate nettsteder.

Bekymret

Forfatteren Olav Elgvin, som skriver bok om muslimer i Norge, bekrefter at nettstedet blir oppsøkt av enkelte norske muslimer.

«På nettsiden forfektes et svært negativt syn på ikke-muslimer, gjennom fatwaer, muslimske uttalelser om spørsmål i islam», skriver Elgvin.

Han understreker overfor Aftenposten.no at det bare er et mindretall av unge muslimer i Norge som aktivt oppsøker den bokstavtro saudi-arabiske tolkningen av islam.

– Det er ikke nødvendigvis slik at de som er inne på denne siden kjøper alt de leser, understreker Elgvin overfor Aftenposten.no. Han tror det blant norske muslimer vil være lite oppslutning om hat mot ikke-troende.

Fraråder

Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet (Rabita) i Oslo har merket seg nettsiden, men tror andre nettsider er mer brukt av unge norske muslimer.

– De som refererer til disse kildene vil veldig ofte være de samme personene. Jeg tror ikke den er veldig mye brukt, sier Ghozlan.

– Er det en side du vil anbefale å bruke for å skaffe kunnskap om islam?

– Nei, det ville jeg ikke gjort. En side som begrenser seg til en lovskole eller som tolker islam i en veldig streng, bokstavtro retning, henviser jeg ikke til.

Han tar avstand fra oppfordringen til hat mot vantro.

Dette rimer ikke, all den tid Ghozlan har Yusuf al-Qaradawi som forbilde, han som blant annet vil utrydde jødene.

– Dette er veldig galt å si. Disse betegnelsene har en religiøs betydning. Når de brukes utenfor denne betydningen, blir det galt. Når Gud sier at man må hate løgnere, betyr det at man må hate løgnen. For et annet sted i Koranen står det at man må elske de som er sjenerøse. En person kan være både sjenerøs og løgner, forklarer den muslimske forstanderen.

Salafisme

Det muslimske nettstedet representerer en særretning innen islam, «salafisme». Denne muslimske ideologien fra Saudi-Arabia oppfordrer til å gå tilbake til islams røtter og en svært bokstavtro tolkning av Koranen. Den har også fostret radikale terrorgrupper som al-Qaida.

I Norge har Politiets Sikkerhetstjeneste pekt på at det er økende tegn til radikalisering blant unge norske muslimer.

Mohammad Usman Rana maner ungdom å søke den gyldne middelvei, som han sier det, og han anbefaler selv unge norske muslimer å bruke ”vestligislamske nettsider”, uten at vi får vite hva disse sidene heter.

– Det man må være på vakt mot er at unge norske muslimer omfavner en politisert form for bokstavtro teologi som gjerne bryter med tradisjonell islams gyldne middelvei, advarer den muslimske skribenten Mohammad Usman Rana.

Han viser til at det mangler norske imamer som sprer kunnskap om islam og at mange unge muslimer går på nettet for å finne svar, ofte på svært enkle og dagligdagse spørsmål.

– Noen bruker mer vestlig-orienterte kilder, andre mer puritanske, som Islam-qa er. Jeg har personlig i lang tid oppfordret norske muslimer til å være veldig selektive og kritiske når det gjelder hvilke kilder de bruker på nett og bruke vestligislamske nettsteder.

Han mener et flertall av unge norske muslimer søker en moderat tolkning av islam tilpasset livet i Europa.

– Flere miljøer

– Er det ikke samtidig en tendens til at enkelte muslimer omfavner en salafistisk tankegang?

– Det unge muslimske miljøet har blitt større og det dukker stadig opp flere grupper, både liberale og mer konservative. Men det er også feil å likestille puritanisme og politisk ekstremisme og slik tegne et unyansert skremmebilde av puritanerne.

Da får vi passet påskrevet, vi som kritiserer islam, hijabbruk, forbud mot å gidte seg med ikke-muslimer osv. Vi driver de unge over i ekstremisme.

– Det jeg imidlertid frykter er at når det de siste årene har blitt økende motstand mot alminnelig islamsk religiøs praksis, vil det også trekke flere unge muslimer i en mer bokstavtro og absoluttistisk retning, sier Rana.

Han forklarer at man trenger en tradisjonell islam som åpner for tolkning.

– Vi trenger i Norge norsk islam som er kontekstualisert i Vesten og omfavner demokratiet – og samtidig ivaretar islams teologi og retten til å praktisere religionen både privat og offentlig.

Ja, enhver med islamistiske aspirasjoner i Europa ville vel formulert seg slik: det åpen demokratiet er jo forutsetningen for å bygge opp islamismen. Hvilken teologi Usman Rana sikter til, se det hadde vært interessant å vite.