Integrering og integreringspolitikk

Beviset: NRK tvangsoppdrar folket til å bli islamofile

NRK jobber for integrering, og samtidig å oppdra folket til å akseptere at Norge er Allah, alt og ingenting. Dette blir ingen skandale, for Aftenposten og dets like holder på med det samme. SE VIDEO av NRK-sjefens uttalelser.

Vi har de siste par årene ment at norske medier generelt fremstår med journalister som opptrer som integreringsarbeidere og som «går i» fakkeltog for et multikulturelt samfunn.

Nå beviser NRK-sjefen dette ved sine egne ord. Til Kringkastingsrådet i desember 2017 sa Thor Gjermund Eriksen følgende:

– Med fare for å starte diskusjonen, så er det jo sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjonen, vi skal være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Se 2 minutter og fem sekunder ut i innslaget.

Som det fremkommer i Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet, er islam sidestilt med kristendommen i Norge som like god, like verdifull.

Hinduismen, islam og kristendommen er like gode størrelser. Alle religioner bunner i grunn på samme verdier. Alle religioner har vært med på å utvikle de universelle menneskerettighetene, de universelle verdiene, lyder de politiske ovasjonene, nedfelt i et vell av Stortingsmeldinger og NOU-er (Norsk Offentlig Utredning) om innvandring og integrering fra 70-tallet frem til i dag.

Der har man antakelig svaret på promoteringen av hijab i NRK, ikke minst gjennom Faten Mahdi Al-Hussaine, og sist «Muslimer for fred» – det vil si gutter og menn – som plukket søppel i parker etter nyttårsaftenen, fremstilt ukritisk på Dagsrevyen 1. januar i år. Jentene og kvinnene satt hjemme – i  NRKs ånd. Fordi de er muslimer. De fortjener ikke bedre?

NRK går mot folket som er tvunget til å finansiere statskanalen, nå med 5,6 milliarder kroner i året. Hele 59 prosent av befolkningen i Norge mener nemlig at islam er i en «fundamental kollisjon» med verdiene i Norge. Kun 13 prosent er uenige. 

NRK skal altså oppdra oss. Til å omfavne islam. Og dette forsøket på «hjernekirurgi» av borgerne tillater dagens regjering?

Et annet spørsmål er jo hvordan NRK skal bidra til integrering. Hva er tiltakene, annet enn å gi islam mer makt – som jo er et ekstremt anti-integreringstiltak?

Bidra til integrering er nok først og fremst rettet mot nordmenn: Vi skal manipuleres kontinuerlig til å akseptere «mangfoldet», uansett om mangfoldet er i strid med likestilling, likeverd, ytringsfrihet og menneskerettigheter generelt.