Politikk

Skei Grande (V): SSBs tall brukt som sannhetsvitne av rasister

Sannheten er rasistisk. Det er åpenbart V-leder Trine Skei Grandes tolkning. Hun reagerte på Nettavisen og Finansavisens oppslag om "innvandringsregnskapet" og sendte SMS til daværende SSB-direktør. Her spør hun om SSB mener det er greit å bli brukt som sannhetsvitne for rasister.

Venstre (V) kan være på vei inn i Regjeringen, da de fortsatt sitter i forhandlinger på Jeløya. Men hvor tjent er Regjeringen å ta inn ett parti med en leder som fremstår som faktaresistent?

Roste innvandringspostiv rapport

Da SSB-forsker Erling Holmøy kom med rapporten Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (2012), rapporten som blant annet av Finansavisen er blitt omtalt som et «innvandringsregnskap», var V-leder Trine Skei Grande taus. Det var hun derimot ikke da Utrop presenterte en rapport i 2013, utarbeidet av NyAnalyse, som hevdet at innvandring lønner seg økonomisk – faktisk omfavnet hun rapporten samme dag som den ble publisert. Under Stortingets diskusjon av stortingsmeldingen om helhetlig integreringspolitikk, gikk Skei Grande på talerstolen med følgende melding:

I dag la Utrop fram en evaluering av innvandring og hva innvandring tilfører Norge, som viser at vi i denne sal bl.a. har mellom 27 og 28 mrd. mer å rutte med årlig i skattepenger på grunn av innvandringen, noe som viser at den befolkninga vi får inn, har høyere utdanning enn det den norske befolkninga har. ( … )

Det er ikke mye å si om denne omfavnelsen fra Skei Grandes side enn at det i beste fall var en ønskedrøm fra hennes side. Rapporten fra NyAnalyse er siden havnet i søpla.

«Marerittet» fortsatte derimot å forfølge Skei Grande – men hun nektet å ta fakta inn over seg.

«Rasisme» med henvisning til SSB

To år etter, i 2015 da folkevandringskrisen var utløst, tok tidligere arbeidsminister og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) Victor D. Norman til orde for at Norge burde ta i mot 100.000 syrere. Til DN sa han:

Norge bør tilby seg å ta imot 100.000 flyktninger fra Syria. Vi har plass nok; vi har råd til de investeringene det vil kreve; vi har de siste ukene vist at det ikke skorter på nordmenns hjertelag – og på toppen av det hele vil vi i det lange løp selv tjene på å bli litt flere.

Så kan det jo legges til at Victor Norman er Christine Meyers ektemann. Det burde være uvesentlig, men mange faktorer i denne saken taler for at det er, og har vært, et salig samrøre.

Normans forslag fikk imidlertid Finansavisen til å ta frem kalkulatoren. De fant – basert på tall fra SSB – at nettokostnadene til Normans forslag i beste fall ville beløpe seg til 430 milliarder norske kroner. Mer realistisk på 1.000 milliarder kroner. Det fikk Nettavisen på lederplass til å omtale «Frykter gigant-regning for syriske innvandrere», hvor de påpekte at ingen vet hvor pengene skal tas fra.

Ifølge VG skal det igjen ha fått Skei Grande til å sende en SMS til daværende SSB-sjef Meyer (faksimile fra VG).

Åpenbart er Skei Grande og Meyer på fornavn, og kanskje vi kan snakke et visst samrøre her, men enda mer interessant hadde det vært å vite hvilke «rasist-mail» Skei Grande viser til? Er tallene fra SSBs Holmøy rasistisk? Og hvilket signal legger Skei Grande i om «dere» synes det er greit?

Til VG forteller Skei Grande sier at «hun fikk mange e-poster fra folk som sa blant at Norge ville bli et muslimsk land og viste til SSB-tall.»

– SSB ble brukt som sannhetsvitne for ekstreme uttalelser. Da synes jeg det er SSBs jobb å rette på dette, sier hun.

Vi registrerer at ingen av disse e-postene gjengis. Hvis Skei Grande tror at Holmøys rapport handler om muslimer, viser det bare at hun ikke har lest den. Likevel retter hun en slik meningsløs melding til daværende leder av SSB. Hva skulle i så fall SSB «rette opp»? Gå offentlig ut å fortelle at Skei Grande tror rapporten handler om muslimer, og slå fast at det tar SSB avstand fra?

Objektivitet

Ikke uventet har Meyer sin egen tolkning av SMS-en fra Skei Grande.

– Jeg valgte å respondere på denne tekstmeldingen gjennom å skrive en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor jeg på en objektiv måte forsøkte å få frem hva innvandringsregnskapet sa og hva det ikke kunne si noe om, sier Meyer under høringen onsdag.

Hvor «objektiv» denne kronikken var handler nok om øyet som ser. Tvert om har vi tidligere hevdet at Meyer med denne kronikken gikk langt, svært langt, i å trekke sine egne forskere i tvil. Som vi sa da: Dette er en sjelden oppvisning i rolleblanding og selvhevdelse. Siden har Meyer fulgt den linjen – til hun måtte forlate SSB.

For Skei Grande var det kanskje godt nok. Lyves ikke innvandringen økonomisk positiv, er vi tydeligvis rasister. Det skal bli «interessant» med Venstre i regjering.