Mediekritikk

19 av over 5.500 klager var hatefulle

Selv etter Kringkastingsrådets behandling av den såkalte "Faten-saken" synes ikke kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen å forstå kritikken. Sjefen for folkeopplysningskanalen tviholder på forklaringen om "forutinntatthet" hos publikum, og skjønner ikke at klagene stort sett handlet om noe annet. At kun 19 av over 5.500 klager var hatefulle forteller alt om hvilken debatt kringkastingssjefen rigget.

14. september ble klagene – dertil en rekordklagestorm på NRK med over 5.500 klager – til den såkalte «Faten-saken» behandlet i Kringkastingsrådet. Det ble en patetisk forestilling. Ikke på grunn av Kringkastingsrådet, selv om stemmer også derfra så sitt snitt til å promotere hijab og «mennesket bak», men på grunn av NRKs ledelse – som beviste at de ikke evner å ta innover seg det kritikkverdige.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fortsatt å messe på at nesten alle klagene var kommet inn før programmet ble sendt. Det er i hans optikk et bevis på «forutinntatthet» hos klagerne. Nei, og nei, og atter nei, Eriksen.

Det handler om at klagene ikke retter seg til personen Faten og valgprogrammet som NRK designet for henne, men om NRKs valg og – og lytt nå kringkastingssjef – NRKs valg om å promotere en muslimsk kvinne med hijab, og det etter den såkalte kors-saken, om kringkastingssjefens håndtering av klagene som kom inn og kringkastingssjefens bruk, eller rettere sagt: misbruk, av klager via den statskanalen, folkeopplysningskanalen, som han er den daglige sjef for.

Det handler altså ikke om å like eller mislike programmet «Faten tar valget», og det har ingenting med personen Faten å gjøre.

Det handler om hvordan programkonseptet ble presentert for offentligheten, derav flesteparten av klagene, og hvordan det så ble rigget til en debatt før ett eneste program var sendt – der nettopp kringkastingssjefen var pådriveren for denne debatten, fordi kringkastingssjefen var sannhetsvitne.

Dette er det enkle budskapet ledelsen i NRK ikke vil – ikke faen snakk om selvkritikk, som en journalist sa til meg – ta inn over seg.

Rigget debatt

Den 25. august stilte vi spørsmålet om NRK rigget debatten om hijab, midt i valgkampen, og da med Faten i hovedrollen. Her påpekte vi også at det ikke var det rekordstore antallet klager som fikk kringkastingssjefen på banen, men innholdet i klagene. Aftenposten sitert Eriksen på følgende:

– Jeg blir både veldig opprørt og ganske lei meg. De siste dagene har vi fått inn over 3000 klager, og i tillegg mottar vi e-poster som du nesten ikke kan ha på trykk, forteller en lei Thor Gjermund Eriksen.

– Det utløses av at en ung, norsk, muslimsk jente er synlig på den offentlige arenaen. Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sier Eriksen.

Kringkastingssjef Eriksen hadde bestemt seg: Det handlet om «mørke krefter» – «sterke» endog – som ikke ønsket at «muslimsk ungdom skulle være synlig». Det var regelrett skittpreik, men kringkastingssjefen fikk holde på, for det gikk det slag i slag. Angivelige klager ble gjengitt i den ene debatten etter den andre, men HRS kunne avdekke at kringkastingssjefen slett ikke refererte til noen av de rekordmange klagene som var fremsatt til Kringkastingsrådet – for de hadde ingen gjennomgått, og slett ikke systematisert.

Med Kringkastingsrådets behandling kom fasiten: 19 av over 5.500 klager er blitt kategorisert som «hatefulle».

Et overveldende flertall, rundt 3.500, handler om kritikk av NRKs forskjellsbehandling av kors og hijab, deretter rundt 1.000 klager på hijab som et kvinneundertrykkende symbol. Og mange som kritiserer NRKs dekning og kringkastingssjefens rolle.

Det hører også med til historien av ett av Kringkastingsrådets medlemmer, Elin Ørjasæter, trakk seg fra rådet på grunn av NRKs håndtering av saken. Det skjønte selvsagt ikke kringkastingssjef Eriksen noe av, og holdt hardnakket på at hans og NRKs opptreden ikke var klandreverdig.

Respektfull debatt

Som HRS tidligere har påpekt utgjorde NRKs håndtering en sikkerhetstrussel for Faten selv. Her var nestleder i Kringkastingsrådet forbilledlig i dag. Kjersti Thorbjørnsrud mente at det må være mulig å være kritisk til hijabbruk uten å bli satt i bås. I tillegg mente hun at det ble valgt en gal strategi fra NRK, håndteringen la grobunn for nettopp å skape økt polarisering og fremmedfrykt.

Altså det stikk motsatte av det kringkastingssjef Eriksen ønsket seg. Han ropte om hat, og hat kunne det blitt – om han ikke hadde hatt et så ryddig publikum.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk tok også til orde for at NRK-sjefen opptrådte kritikkverdig. «Han bidro til å skape inntrykk av at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene her,» sa Selbekk, til en indignert kringkastingssjef.

– Det inviterer ikke til en respektfull debatt å antyde at jeg brunbeiser alle klagene. Jeg var veldig bevisst hvilke ord jeg brukte. I alle debattene har jeg vært tydelig på at ekstreme holdninger ikke preger flertallet av klagene, sa Eriksen.

Den «respektfulle debatten» blir etter hvordan standarden blir satt. Også her opptrådte rådet forbilledlig. Som rådets leder, Edgar Kokkvold, sa det: de 19 klagene som ble kategorisert som hatefulle ytringer ble behandlet som akkurat det – de ble kastet i søpla, altså ikke behandlet.

Lærte kringkastingssjefen noe av det, eller tror han fortsatt å kringkaste hatefulle ytringer var et utmerket idé, dertil til fordel for personen Faten? I disse internett-tider kommer heller ikke Eriksen unna med at han var tydelig på at ekstreme holdninger ikke preget flertallet av klagene. Det var nettopp det han var ekstremt utydelig på, og dessuten kunne han ikke annet: Han hadde jo ikke lest klagene.

NRK fikk rettmessig kritikk her. Det er bare én hake med det: Kritikken fra Kringkastingsrådet får ingen betydning. Det sørger nok også andre norske medier for, da mediers beskyttelsesstrategier av «sine egne» raskt settes inn. Så i dag fortsetter alt som før.

Se også NTB-sak hos Journalisten