Mediekritikk

Har NRK rigget debatten om Faten og hijab?

NRKs valg av Faten med hijab for å lede en valgkampsending på NRK har skapt mange sterke reaksjoner. Det kan synes som om mange av klagene handler om manglende likestilling av hijab og kors fra NRKs side. Hvorfor kjører da kringkastingssjefen så hardt på at klagene, som enda ikke er gjennomgått, oser av fordommer og hat? Rigger NRK til (valg)debatt?

Da det ble kjent at hijabkledde Faten Mahdi Al-Hussaini skulle lede et valgprogram på NRK, skapte det sterke reaksjoner.

Stort sett alle medier har omtalt saken, ikke minst fordi NRK med denne saken kan oppleve klagerekord. De siste tallene som verserer offentlig er 4.500 klager til Kringkastingsrådet.

Klagestorm – og innholdet i klagene

Klagestormen – eller skal vi si: innholdet i klagene – har fått kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på banen. For eksempel i Aftenposten (20. august) kan vi lese at han reagerer kraftig og at han er opprørt og lei seg (våre uthevinger):

– Jeg blir både veldig opprørt og ganske lei meg. De siste dagene har vi fått inn over 3000 klager, og i tillegg mottar vi e-poster som du nesten ikke kan ha på trykk, forteller en lei Thor Gjermund Eriksen.

Det utløses av at en ung, norsk, muslimsk jente er synlig på den offentlige arenaen. Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sier Eriksen.

Siden har det gått slag i slag. På NRK (21. august) kunne vi lese at NRK-sjefen er opprørt over «hijab-klagestorm». Her fastslår kringkastingssjefen at klagerekorden «har med forutinntatthet å gjøre», samtidig som han viser til at det ikke kan handle om programmets innhold da det ikke sendt enda. Eriksen viser til den hatefulle og fordomsfulle tonen i flere av klagene. I saken er også et par av klagene gjengitt. Her heter det:

«Er det sant at dere er i ferd med å begå landssvik ved å ansette en kvinnelig programleder med hijab? Hvorfor gjør dere slik mot det norske folk?»

«Stemmer det som står på Facebook at det ikke er lov for ansatte i NRK å bruke kors, mens det er lov for muslimer å bruke hikab (sic)?»

Men den observante leser registrerer kanskje at klagene som gjengis slett ikke er klager til Kringkastingsrådet. Det er henvendelser til NRKs Publikumservice (se faksimile).

Dagsnytt 18 samme dag (21. august) er det debatt hvor kringkastingssjef Eriksen deltok på telefon, mens Vebjørn Selbekk, Fatema Al-Musawi (debattant, samt venninne av Faten) og Hege Storhaug var i studio. Her åpner programlederen med å referere til klagen gjengitt over, om landssvik. Til det repliserer kringkastingssjefen:

«Og dette var jo en av de som var litt mildere, det du refererte til der.»

Så er Aftenposten (22. august) på ballen igjen, denne gangen med blant annet politisk redaktør Trine Eilertsen: «Tenk om Sylvi Listhaug kunne ta avstand fra Faten-hatet. Det hadde vært noe.» Her hevder Eilertsen blant annet:

«Men selv om klagene til Kringkastingsrådet handler om hvem som får bruke hvilke symboler hvor, er det liten tvil om at debatten dypest sett handler om noe annet. En kikk på kommentarfeltene gir et visst inntrykk.»

Så gjenstår spørsmålet: Har Aftenposten sett noen av klagene? Hva vet Eilertsen om hva klagene inneholder, og hvis nå klagene ikke skulle være «stygge nok» så kan det skyldes på «kommentarfeltene»? Uansett konkluderer Eilertsen med «hat, ikke prinsipper».

Reagerer

Aftenposten 21. august kommer det derimot frem noe interessant. Her sier Elin Ørjasæter, som er medlem i Kringkastingsrådet, at hun reagerer på uttalelsene til blant annet kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Jeg noterer at kringkastingssjefen uttaler at 3500 klagere til rådet representerer «mørke krefter» og at disse folkenes argumenter er «latterlige», sier Ørjasæter, som også reagerer på at politikere fordømmer klagene.

– Når det gjelder selve saken, synes jeg at det er vanlig folkeskikk å lese klagene før man uttaler seg om dem, sier Ørjasæter.

Samme reaksjon fremkommer også fra Kringkastingsrådets leder, Per Edgar Kokkvold. Til Dagbladet (22. august) viser Kokkvold til at han «av respekt for klagerne» ikke vil uttale seg verken om utspill til saken eller om klagestormen før han har lest klagene og saken kommer opp til behandling.

Noen respekt for publikum, som er altså er livsgrunnlaget til NRK, er ikke å spore i statskanalen. For NRK Dagsrevyen følger opp samme kveld, hvor Fatens venninne Fatema Al-Musawi er å finne i studio, hvor hun (igjen, som i Dagsnytt 18) viser til «hat». Kringkastingssjefen på sin side gjentar at det hele er «trist», og viser til at «NRK har som sitt oppdrag, gitt av Stortinget, å vise mangfold. Her skal vi vise en ung, norsk, muslimsk jente.»

I tillegg fremlegges to nye klager:

 

NRK har videre tatt inn Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i studio, som også har mottatt klager på NRKs valg. Ombudet slår fast at NRK ikke driver diskriminering, og viser til rollen som nyhetsanker versus Faten «i rollen som seg selv».

Bjurstrøm er antakelig invitert på grunnlag av en leder i VG samme dag. Her vises det til at spørsmålet om hijab eller kors og roller i seg selv er greit, men så kommer det (vår utheving):

«Det er imidlertid ikke det at spørsmålet stilles som bekymrer, men intensiteten og raseriet problemstillingen reises på. Det har vært de rene kampanjer på sosiale medier og blogger hvor man har oppfordret folk til å klage. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Aftenposten at innholdet i mange av klagene er «hatefulle» og at de ikke er egnet til publisering. Mange ønsker rett og slett å retusjere bort jenter med hijab fra norsk offentlighet.»

Og nå går saken også internasjonalt. I går ble den omtalt på danske Dansk TV2 (24.august) «Tusinder klager over tv-vært med tørklæde – og nu er debatten blusset op.»

Da gjenstår spørsmålet: På hvilket grunnlag uttaler kringkastingssjefen og andre seg så bombastisk på? Og som har skapt denne debatten?

Ingen kjenner klagene

HRS har vært i kontakt med både Kringkastingsrådets leder Kokkvold og rådets sekretær Eirik Skarrud.

Kokkvold viser til at Kringkastingsrådets siste møte var 1. og 2. juni, og neste er 14. september. På dette møtet skal klagene til NRKs valg av Faten behandles. Kokkvold sier at klagene til rådet først sendes ut til rådsmedlemmene neste uke. Det skal være over 5.000 klager, hvor det settes en stopp 1. september. Klager som eventuelt kommer inn etter det vil ikke kunne behandles på møtet 14. september. Han gjentar så det han har sagt tidligere, at han ikke vil uttale seg om klagene før han har lest dem.

Eirik Skarrud på sin side forteller at klagene på denne saken til Kringkastingsrådet enda ikke er systematisert, og bekrefter at de ikke er sendt ut til rådsmedlemmene. Han sier videre at han har dannet seg et «visst inntrykk» fra en del av klagene, men at disse klagene ikke omfatter meldinger til NRK Publikumservice eller e-poster til for eksempel kringkastingssjefen eller andre i NRK.

På bakgrunn av dette inntrykket har Skarrud kommet til at klagene grovt kan deles inn i tre kategorier: de som saklig og greit mener det er forskjellsbehandling, de som er motstandere av hijab og til slutt: de som «øser ut av seg». Skarrud har ingen formening om hvor hovedtyngden av klagene ligger.

Han viser videre til at han 23. august sendte en e-post til rådsmedlemmene der han kort beskrev sitt hovedinntrykk av klagestormen som foreløpig informasjon.

Siden så mange medier uttaler seg så skråsikkert om klagene til NRK er det jo også interessant hvor mange som faktisk har bedt om å få innsyn. Til det kan Skarrud fortelle at det kun er VG som har bedt om det. Den 22. august sendte Skarrud ti tilfeldige klager til VG på e-post. Disse har HRS fått videresendt og alle disse ti handler om nøytralitet, eller mangel på sådan, for kors og hijab. De øvrige mediene lener seg altså kun på informasjon fra NRK.

Hvilket belegg har kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen for sine påstander?

På spørsmål om hvilket grunnlag kringkastingssjefen uttaler seg på, sier Skarrud at det må nesten kringkastingssjefen selv svare på, men at «han nok ikke er helt uvitende om hva som ligger i klagebunken». Dette ut fra at Skarrud har informert NRK-sjefen om det foreløpige inntrykk av klagene.

HRS har prøvd å få tak i kringkastingssjef Eriksen uten å lykkes. Men det må slås fast at det er en lang vei fra å «ikke være helt uvitende» til å komme med slike bombastiske og generaliserende utsagn som kringkastingssjefen har gjort. 

For det inntrykket NRK og store deler av massemediene har skapt er at klagerne er fordumsfulle, hatefulle, rasistiske mennesker langt ut på høyresiden, ja tilnærmet høyreekstreme. Og de som har klaget: Visste de at deres klager – før de ble behandlet på skikkelig vis i rådet – ville havne i Dagsrevyen? At klagene og eventuelt innspill til Publikumservice ville bli benyttet som «bevis» for mørke krefter og derav latterliggjort?

Dette er intet mindre enn null respekt for NRKs publikum, og det er bevisst eller ubevisst iscenesatt av kringkastingssjefen selv. Hijab-debatten går og går, der «vanlige folk» brunbeises. Det er kanskje et «nyttig innspill» i valgkampen? Men saken blir altså ikke behandlet i Kringkastingsrådet før tre dager etter valget, og da først får vi vite om kringkastingssjef Eriksen hadde belegg for sine påstander.