Islam

Klage til Kringkastingsrådet: Hvordan kunne NRK fortie alvorlige forhold?

Sylvi Listhaugs tale fredag 4. august 2017 i Sarpsborg, der hun tok et oppgjør med islamisten Tahir ul-Qadris forkastelige verdier, bør føre til et historisk skille: Slutt på fornektelse fra politisk hold av islamistiske krefter i Norge. Det kan dog bare skje dersom NRK og andre hovedstrømsmedier nå tar et oppgjør med moskeer og bevegelser som forfekter vår tids totalitære ideologi, islamismen. Vi har ikke mer tid å miste. NRK klages derfor inn til Kringkastingsrådet.

MSM har aktivt unngått å sette vår tids totalitære fare på dagsorden.

Talen til Sylvi Listhaug i Sarpsborg fredag 4. august på antiterror-konferansen til Minhaj Ungdom, bør få et solid etterspill. Listhaug påpekte skrekkideologien til Minhaj-bevegelsens grunnlegger og leder, pakistaneren Tahir ul-Qadri, rett foran nesen på samme person. NRK Dagsrevyen viet konferansen og Qadri bred oppmerksomhet samme kveld.

Qadri svarer Listhaug med svada.

Men NRK ved journalist Atta Ansari unngikk aktivt å fortelle seerne det vi andre i årevis har dokumentert: At Qadri står for et shariastyrt samfunn, og at han åpent har erklært at han er ideologen bak despoten Zia ul-Haqs innføring av blasfemilovverket (dødsstraff) i Pakistan. Dette ble med all tydelighet avdekket i Skandinavia i 2012 ved et videoklipp på urdu. Ansari viste klipp fra den samme videoen, men ikke klippene i videoen der Qadri sier dette på urdu til sine egne:

«Mitt poeng var, og jeg klarte å få gjort dette til en lov, at uansett hvem som begår blasfemi mot profeten, muslim eller ikke muslim, mann eller kvinne, jøde, kristen, hindu eller hvem som helst, uansett hvem av dem som begår blasfemi, straffen deres er døden. Mitt andre poeng var at uansett hvem som faller fra islam, han kan gjerne angre, men blasfemi mot profeten vil ikke innebære noen mulighet for anger eller tilgivelse, tvert om, han må henrettes umiddelbart! Jeg kjemper en enmannskamp for å utestenge alle muligheter til å begå blasfemi, og de som åpner munnen, muslim, jøde, kristen, troende, vantro, mann eller kvinne, vil bli henrettet som en hund! På denne måten kom loven i 1985, etter at jeg hadde avsluttet mitt 18 timer lange resonnement.»

Vi får også høre fra Qadri at han sørget for at diktatoren ul-Haq innførte loven uten å gå veien om parlamentet, for slik å vise religiøs pondus overfor folket. Qadri avrunder talen til forsamlingen med denne salven:

«Hva jeg ønsker å fortelle dere er at denne blasfemiloven, artikkel 295 C, ble fullt og helt skapt av Allah gjennom hans tjener og bror (meg)! Ingen andre har bidratt til den!»

Blir det mer tydelig hva Qadri står for? Men Attari hadde ikke et kritisk spørsmål å stille Qadri da han hadde ham på egenhånd i Norge foran kameraet. Hvorfor?

For sikkerhets skyld legger jeg også inn hva biskop Per Lønning allerede på 90-tallet kunne konkludere med: at Qadri og Minhaj står for en «enøyd erobrerideologi». Hvis man går inn på minhaj.no, klikker videre til nettbutikk, hva er det å finne der? Titalls bøker for salg, skrevet av Qadri. En av dem heter Islam and Christianity. Biskop Lønning (1928 – 2016) leste i sin tid denne boken. I en kronikk i Aftenposten 19. februar 1998, skrev Lønning:

«Boken (til Qadri) åpner med en lengre introduksjon av forfatteren, hans grunnleggelse av, og hans uavbrutte innsats for Minhaj, og definerer sistnevnte som en organisasjon ’for enhet i den islamske verden, for gjenopprettelse av religionen Islams overlegenhet over andre ideologier og for å intensivere den internasjonale kamp for en islamistisk revolusjon’ (s. 19). Særlig roses Qadris utrettelige kamp for dødsstraff over profetens kritikere».

I en annen bok til salgs hos Minhaj i Norge, Islamic Penal System and its Philosophyheter det følgende:

The Western law is a complete failure in defining crime, specifying its nature and appreciating its permanent standard and character. But when we turn to Islamic law, it appears superior to the Western law because it contains no ambiguity in its details: law in Shariah is a legal value established from divine communication which can be proved either through the text of the Quran or Sunnah or definite consensus of the Muslim scholars. Islamic concept of crime, like the concept of law, is permanent, unchanging and unanimous among all the scholars and schools of law: “Crime is an unlawful act for which punishment has been prescribed by the Shariah by way of fixation or discretion.” (fra boken )

NRKs aktive fortielse om hva Qadri faktisk står for må ses i perspektivet fake news.

Vi ga dessuten konferansen kritisk og dokumentert forhåndsomtale allerede 27. juli, altså over en uke før den gikk av stabelen.

Hvilket motiv Ansari hadde for å skjule denne alvorlige virkeligheten for seerne, bør komme frem i lyset. Ville NRK rapportert på samme vis dersom SV-leder Audun Lysbakken gikk på talestolen på en konferanse og med rette kritiserte lederen/forsamlingen for høyreekstremisme?Ville NRK da unnlatt å vise seerne spektakulære videoklipp som avdekket ekstremisme? Forhåpentligvis ikke.

Slike reportasjer skader tilliten mellom befolkningen og statskanalen. Vi lever dessuten i en tid der islamismen har bredt om seg, ikke minst blant unge. Det er derfor svært viktig at unge informeres om hvilken totalitære ideologi Minhaj Ungdom, arrangøren av konferansen, og deres leder, faktisk målbærer.

Denne artikkelen er formelt sendt Kringskastingsrådet som en klage på reportasjen. Den er også sendt Detektor i NRK.