Islam

«Fredens religion» fikk gjennomgå av Listhaug: Islamisme er nåtidens skrekkideologi

Sylvi Listhaug (FrP) omtalte islamismen som nåtidens skrekkideologi - en ideologi som skal bekjempes og som er uforenelig med norske og vestlige verdier. Hun påpekte videre at dagens hovedtaler, ul-Qadri, tidligere er tatt med buksene nede. Han "fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme", fastslo Listhaug.

Som tidligere nevnt var det knyttet spenning til Sylvi Listhaugs (FrP) deltakelse på Minhaj ul-Quran sitt arrangement i Sarpsborg, en weekendsamling først og fremst for unge mennesker, under fanen bekjempelse av ekstremisme, og med den beryktede Tahir ul-Qadri som arrangementets midtpunkt. NRK annonserte at de skulle sende talen direkte, men deres sending forsvant plutselig.

Listhaug leverte varene. Hun la ikke fingrene mellom hva islamismen representerer – ei heller at nettopp ul-Qadri har et dobbelt sett verdier. Listhaug stilte også spørsmål ved om det faktisk er slik at ul-Qadri er for dødsstraff for blasfemi, støtter steining av mennesker og ønsker sharialover, og at hun slik sett var spent på hans tale. Men hun ble neppe klokere av den, da disse har for vane å bruke de honnørord som de mener er formålstjenlig i øyeblikket.

Så kan vi bare forvente oss at de samme forteller oss hvor trist og lei seg de er, noen sikkert også dypt krenket, for at «fredens religion» settes i sammenheng med islamismen.

Talen til Listhaug 

Tusen takk for at jeg ble invitert til å komme hit i dag.

Jeg vil takke Minhaj for å bidra til å sette ekstremisme på kartet.

Altfor mange mennesker har blitt kaldblodig drept i islams navn. Paris. Nice. Normandie. Brussel. London. Manchester. København. Flere byer i Tyskland og Stockholm er bare noen eksempler på steder som har blitt rammet av islamistisk terror de siste årene, men hardest går det utover sivile i muslimske land i Midtøsten og Afrika.

Jeg tror mange føler at terroren rykker stadig nærmere. Det er tusenvis av voldelige islamister i Europa, noen av dem også i Norge. Derfor foregår denne diskusjonen i mange land for tiden.

Når det kommer til terror og angrep på sivile i Islams navn, er det viktig og grunnleggende at dere tar fullstendig avstand fra dette, og jobber for å bekjempe disse holdningene som har tatt altfor mange uskyldige liv.

I Europa har vi bekjempet kommunisme, fascisme og nazisme. Islamisme er nåtidens skrekkideologi og må også bekjempes. Historien har vist oss at undertrykkende og totalitære ideologier blir nedkjempet.

Vi ser at uskyldige mister livet på konsert, på julemarked og andre steder der man ønsker å oppleve glede. Istedenfor opplever de marerittet og mange føler at våre land er under angrep av krefter som ikke har noe her å gjøre.

For det hjelper ikke hvor mye vi fordømmer terrorangrepene og denne ekstremismen. Det hjelper ikke at politikerne fordømmer angrep etter angrep, for det skjer stadig igjen. Folk i mange europeiske land lever i frykt for de kreftene som ønsker å ødelegge våre samfunn.

Skal vi bekjempe disse holdningene, må det gjøres gjennom at miljøene selv tar denne kampen. Det oppfatter jeg at dere gjør, og det er viktig.

Tryggheten er under angrep. Og verdiene er under angrep.

For i dag vil jeg snakke om de verdiene som Norge og Europa er tuftet på og som vi med denne ideologien opplever er under angrep. Islamisme som politisk ideologi er uforenlig med norske og vestlige verdier.

I vestlige land lever befolkningen i frihet, frihet til å tro på hva du vil, eller ikke tro. Frihet til å si og ytre det du måtte mene. Frihet for kvinner til å bestemme over egne liv, egne klær og hvem man skal gifte seg med. Frihet til å velge de politikerne vi ønsker skal representere oss. Frihet til å elske den man vil, uansett kjønn, uten å bli utsatt for trusler eller vold.

Det betyr at de som kommer til Norge og ønsker å bo her, må lære, respektere, akseptere og etterleve våre verdier. I vårt samfunn skal disse verdiene være selvsagt for alle.

Dessverre ser vi at det ikke er tilfellet. Derfor er det nødvendig, mer enn noen gang, å stå opp for at alle, uavhengig av bakgrunn, skal kunne leve frie liv i Norge.

Mange av de som har flyktet til Norge har flyktet fra ufrihet og verdier som fratar enkeltmennesket egenverdi og makten over eget liv. Det er bekymringsfullt at noen av disse sier at holdninger de flyktet fra, er nå kommet hit, og møter dem i frie Norge.

Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær. Viktige mennesker som sier én ting offisielt, og noe helt annet når de snakker til sin egen sekt.

Dette har blitt brakt til overflaten en rekke ganger tidligere og registrerer at flere aviser viser at dagens hovedtaler her på arrangementet fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme.

Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier. Jeg er spent på foredraget som kommer etterpå.

For å bekjempe ekstremisme må det tas et oppgjør med verdier uforenlig med å leve frie liv, respektere andre sin tro, seksuelle legning, ytringsfrihet og undertrykkelse av kvinner.

Dersom det er viktig å etterleve verdier som er uforenlig med verdiene i Norge, så finnes det en lang rekke land man kan flytte til, men la oss stå sammen om å bevare de vestlige verdiene som er grunnlaget for alle de beste landene i verden å bo i. Som er de landene hvor mennesker flykter til – ikke fra.

Løsningen er at landene mennesker flykter fra, endres, ikke at landene de flykter til, våre demokratier, skal endres i motsatt retning.

Lykke til med konferansen, og håper dette blir en milepæl i arbeidet med å bekjempe ekstreme holdninger og terrorisme.

Takk for meg!

Talen er gjengitt fra Dagen.no.