Islam

Ikke mer knefall for Islamsk Råd Norge

Nå får nok være nok. Islamsk Råd Norge (IRN) har i årevis ikledd seg offerrollen og samtidig tilrøvet seg mer makt både ved statlig støtte, hevde seg representativ for minst 150.000 muslimer i Norge og den såkalte halalsertifiseringsrollen. Sistnevnte har også ført til at Nortura selger halalkjøtt som vanlig kjøtt og dermed finansierer vi, uten å vite det, en krone per solgte kilo halalkjøtt til IRN. Regjering etter regjering har stått med lua i hånden. Siste utspill er provokasjonen med ansettelsen av en kvinne i niqab. IRNs maktrolle må strippes.

IRNs sanne ansikt

Med ansettelsen av niqabkledde Leyla Hasic i Islams Råd Norge (IRN) viser rådets sitt sanne ansikt: De er en totalitær organisasjon.

IRN, som paraplyorganisasjon, hevder å ivareta rundt 150.000 muslimer i Norge, hvilket ikke er ensbetydende med at samtlige av deres medlemmer har totalitære holdninger. Det er således et fremskritt om ulike grupperinger forlater IRN, slik som VG melder at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina vil gjøre, og at Albansk Islamsk Kultursenter vurderer det samme. Så er det bare å håpe at ikke en slik splittelse bare fører til at nye «paraplyorganisasjoner» dukker opp – som igjen forventes finansiert av det offentlige.

Statsstøtte

Mahmoud Farahmand i Likestilling, integrering, mangfold (LIM) ber i et intervju med NRK at statsstøtten til IRN trekkes.

«– Dette kan anses som misbruk av offentlige midler. Det er tydelig at Islamsk Råd Norge har ventet med å ansette en person til de har fått midler. Kulturministeren bør vurdere å trekke tilbake støtten og stille betydelig klarere krav til alle trossamfunn, inkludert Islamsk Råd Norge.»

Vi må bare stikke fingeren i jorda. Det såkalte mangfoldige Norge har ført til at vi har hundrevis av ulike livssyn- og trossamfunn. For eksempel skal Skattedirektoratet anslå at per i dag har over 700 ulike tros- og livssamfunn tilgang til folkeregisteret.

Å stille «betydelige klarere krav» til disse vil etter all sannsynlighet nøre opp under et hav av ulike konflikter.

Like galt er det at under dekke av religionsfrihet så forventes det at skattebetalerne skal finansiere alle disse, som igjen er diskriminering av alle dem som ikke er medlem i slike samfunn. Man får rett og slett bare tro på hva en vil, eller ta avstand til all tro, men en bør finansiere det selv.

Med statens brudd med Den norske kirke har vi også lagt grobunn for nullfinansiering. Det er bare å ta skrittet fullt ut. Alternativet kan være at tros- og livssynsamfunn kan søke om å bli godkjent for skattefradrag for gaver (skattelovens § 6 -50 Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.). Det vil i så fall igjen kreve endring av Grunnlovens § 16.

Men tør Regjering og Storting et slik omveltning? Det får være et åpent spørsmål. For øvrig er endring av finansiering av tros- og livssynsamfunn på høring, men det som allerede nå kan tas tak i er den makt som noen slike samfunn tildeles, f.eks. ved å gi IRN en sertifiseringsrolle for halalslakting.

Fjern IRNs sertifiseringsrolle

IRN reklamerer aktivt med sin sertifiseringsrolle på sin hjemmeside

Gitt at det er blitt såpass mange muslimer i Norge, per i dag at det er et sted mellom 250.000-300.000 muslimer (en skulle tro de var langt flere etter den oppmerksomhet noen av disse klarer å bringe til torgs), er de også blitt interessant som kjøpegruppe, og interessen vil vel bare øke jo flere de blir.

Halalslakting og ditto merking har mange ganger vært til offentlig debatt. Det samme har sertifiseringsrollen til IRN og at det faktisk er IRN som bestemmer hvem som skal få være halalslakter og dermed kan de sparke dem de ikke liker. Med andre ord er IRN en slags arbeidsgiver, men uten arbeidsgiveransvar. Det gir halalslaktere ved ulike slakterier som har åpent for denne businessen, for eksempel Nortura, et klart dårligere stillingsvern enn andre ansatte. Ett eksempel her er slakter Kerametdin Kacar fra Drammen, som ble sparket av IRN fordi han ikke startet slaktingen tidlig nok på dagen. IRN svarte slik:

– Alle vet at utstyret bare er helt rent om morgenen. Når han kommer på jobb i 11-12-tiden, sier det seg selv at utstyret er brukt på annet kjøtt først og derfor ikke er rent. Det er brudd på de islamske grunnprinsippene, sa Asghar Ali, den gang sekretær og prosjektleder for Islamsk Råds halalmat-prosjekt, før han fortsatte:

– En slik person har vi ikke tillit til. Vi skal forvalte interessene til 150.000 muslimer i Norge.

At den samme Kacar ikke fikk tilgang til slakteriet før utpå dagen og at aktuell fabrikksjef gikk god for Kacars jobb, hadde ingen betydning. IRN bestemte.

IRN må fratas denne rollen. Skal halaslakting være en ordning i Norge er det Mattilsynet, som kontrollorgan, som skal ha det hele og fulle ansvaret.

Vi finansierer IRN uten å vite det

IRN har også klart å få en feltimam i Forsvaret, gleder seg over at hijaben vinner innpass og skal registrere hatkriminalitet (fra deres hjemmeside). Alt dette er vi med på å finansiere, enten via skatteseddelen eller via umerket mat.

I fjor avdekket Klassekampen at IRN har stor fortjeneste av å være tilsynsmyndighet for halalslakting. Halalgodkjent kjøtt som blir solgt gir en krone per kilo i fortjeneste til IRN. Vi kommenterte denne saken under tittelen «Halalmafia», for ikke bare tilrøver IRN seg en krone per kilo solgte halalkjøtt sertifisert av dem selv, endog med statens velsignelse, men butikker og restauranter må også betale en årsavgift på 5.000 til 7.000 kroner for et IRN sertifikat. Har man ikke et slikt sertifikat kan IRN-medlemmer lage ubehag for businessen din. Og deretter: Et IRN sertifikat krever at man kun kan handle kjøtt fra fem konkrete forhandlere. Avdekker IRN at dette ikke overholdes vanker det «bøter». Eksempelvis må en restaurant gi fra seg 10 prosent av siste seks måneders omsetning.

Ligner dette på annet enn mafiametoder?

Så kommer det inn et annet problem, som HRS stadig blir tipset om, nemlig dårlig eller ingen merking av halalkjøtt. En forteller at han nylig kjøpte blant annet fire kyllinger på en Coop-butikk. Da han kom hjem merket han til sin overraskelse at det på kassalappen sto «halalkylling». Vedkommende gransket emballasjen, hvor det ikke kom frem at den var halalslaktet. Vedkommende har nok helt rett, for Nortura selger halalkylling som vanlig kylling uten merking. Det avslørte NRK allerede i 2014. Den gang het det at «en liten bønn er eneste forskjellen» på halalslakt og vanlig slakt.

Men så enkelt er det ikke, fordi vi er med å finansierer IRN per solgte kilo halalkjøtt – uten at vi vet hva vi har kjøpt. Det er det nok mange av oss som ikke ønsker.

Nortura på ville veier

Nettavisens Stavrum forteller i en kommentar i dag at den viktigste finansieringskilden for IRN nettopp er Nortura, som eies av 18.800 norske bønder, og som igjen eier kjente merkevarer som Gilde og Prior. Så ikke bare kan vi finansiere IRN uten å vite det, men norske bønder er IRNs livsgrunnlag. Det er jo, som Stavrum påpeker, «interessant» i og med at både bønder og Nortura står Senterpartiet (Sp) nært – og Sp har jo som kjent gått inn for å forby ansiktstildekking i skoler, herunder niqab, og hvor Ola Borten Moe sier til VG at han heller ikke liker hijab.

Da NRK avslørte i 2014 at halalkjøtt selges umerket, var det ikke måte på hvordan generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, skulle dempe ned alt som har med halalslakting å gjøre. Han mente det er vanlig misforståelse at halalslakt foregår på en annen måte en annen slakt.

«– Det er ikke tilfelle. Den eneste forskjellen er en liten velsignelsesbønn.»

Så IRN skal sertifisere denne velsignelsesbønnen – til en krone per kilo solgte kjøtt? Og kreve tusenvis av kroner i året av butikker og restauranter, eventuelt bøter, for å ha IRN sertifikat – for det er bare IRN som kan gjøre denne «velsignelsen»? Og hvordan forklarer det oppsigelsen til slakteren fra Drammen?

Nortura mente at debatten rundt halalslakt er «rar», og var helt klar på at de ikke lurer folk.

– Dette er det samme kjøttet, samme smaken, det slaktes på nøyaktig samme måten. Dette er ikke å lure folk, sier han.

– Men hvis du tror du kjøper ikke-halal, men får halal, så er det vel å lure folk?

– Jeg tror ikke at majoriteten av oss bryr seg så mye om det. Resten av verden slakter på denne måten, hvis du reiser til Sverige og harryhandler, kommer du hjem med halalkylling. Det er helt vanlig.

Rakkenes sier de gjør det slik fordi det rett og slett er det mest praktiske.

– Vi ønsker å ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden. Fordi slaktemetoden i Norge er helt lik og fordi smaken er helt lik.

Og så legger han til: Selv om de kan selge halalkjøtt som vanlig kjøtt, vil de aldri finne på å gjøre det motsatte.

Så muslimer kan være helt trygge. Vi andre får derimot ta til takke med det vi får kjøpe?

Helt i tråd med dette blandet da også Nortura overskuddskjøtt fra halalproduksjonen i andre Gilde- og Prior-produkter, som f.eks. Priors kyllingpølser, uten merking. Etter det TV2s reporter Sveinung Mikkelsen mente var en islamofobisk og problematisk debatt i 2015, måtte imidlertid Nortura snu. Eller «halalsnu», som TV2 kalte det. Det ble også pekt på at Norturas ivaretagelse av et «integrert samfunn» ikke omfattet f.eks. sikher, hvis religion direkte forbyr dem å spise halalslaktet kjøtt.

For øvrig har kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kalt inn IRN på teppet, melder ABC Nyheter. Ifølge NTB ønsker hun å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, med henvisning til ansettelsen av niqabkledde Hasic. På møtet bør også IRN som «tilsynsmyndighet» for halalslakting bli et tema.