Islam

Islamsk Råd – nå også som ”arbeidsgiver” uten ansvar

Det er mye en skal høre før ørene faller av. Denne gangen at det er Islamsk Råd Norge som bestemmer hvem som skal være halalslaktere i dette landet. Det er med andre ord ikke bare slik at vi må godta halaslakting, vi må også godta at det er en religiøs organisasjon som sertifiserer halaslakterne. Hvordan er det vi har stilt oss i dette landet? Nå må det tas politisk affære.

Rita Karlsen, HRS

Slakteren Kerametdin Kacar driver kjøttforretning i Tollbugata i Drammen. Her har han de siste årene solgt halalkjøtt som han selv har slaktet på Norturas slakteri på Gol i Hallingdal. Det selvslaktede kjøttet kjøper han så av slakteriet og selger i sin egen forretning.

Men nå har Islamsk Råd Norge (IRN) bestemt at Kackar ikke lenger får være halalslakter ved Nortura-anlegget. Halaslakteren på Gol er nemlig sertifisert av IRN. Det innebærer at det er IRN som bestemmer om en slakter oppfyller rådets (!) kriterier til halalslakting.

Et av kriteriene for halaslakt er at utstyret ikke skal ha vært brukt på annet kjøtt først uten å være rengjort. Det mener IRN at Kackar ikke har oppfylt, og det uten å ha foretatt en eneste kontroll. Forklaringen til IRN er at Kackar begynner slaktingen så sent på dagen, at det sier seg selv at utstyret må har vært benyttet på annen slakting først. IRN hevder således ”urent blod og rester fra kjøtt som er slaktet på normal måte ble blandet med halalkjøtt” (min utheving):

– Alle vet at utstyret bare er helt rent om morgenen. Når han kommer på jobb i 11-12-tiden, sier det seg selv at utstyret er brukt på annet kjøtt først og derfor ikke er rent. Det er brudd på de islamske grunnprinsippene, sier Asghar Ali, sekretær og prosjektleder for Islamsk Råds halalmat-prosjekt til dt.no, før han fortsetter:

– En slik person har vi ikke tillit til. Vi skal forvalte interessene til 150.000 muslimer i Norge.

Ut fra denne påstanden fratok IRN godkjenningen til Kacar, og dermed mistet han også jobben ved Nocturas slakteri på Gol. Og det til tross for at Kacar avviser påstandene fra IRN, fordi det handler om når han er blitt gitt anledning til å foreta slaktingen. For ifølge Kacar var det Nortura som bestemte når på dagen han kunne slakte halalkjøtt, men han understreker at utstyret alltid ble rengjort først. Saken har også vekket et visst politisk engasjement. For stortingspolitiker og innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, fattet interesse for saken etter at hun ble kontaktet av Kacar’s kone. Christoffersen kontaktet både lederen, Mohammad Hamdan, og generalsekretæren, Shoaib Sultan, i Islamsk Råd, samt fabrikksjef Torleif Bjella ved Nortura på Gol.

– Jeg undersøkte litt rundt blant annet Kerametdin Kacars ansettelsesforhold, og prøvde å finne en løsning som alle parter kunne leve med. Det gikk ikke, sier stortingspolitikeren.

Fabrikksjef Bjella gikk god for Kacar, og sa at han ikke hadde brutt reglene for halalslakting. Til Drammens Tidende sier fabrikksjefen:

– Vi har ikke noe å utsette på Kerametdin Kacars jobb, men det er Islamsk Råd som bestemmer hvem som får slakte halalkjøtt, sier Torleif Bjella.

Altså; sjefen på slaktefabrikken, som vi må anta kan noe om slakting, også den type som klassifiseres som halal (hvilket betyr ”tillatt” for muslimer), går god for Kacar’s arbeid, mens IRN, som jeg regner med ikke har noen spesiell kompetanse på slakting, viker ikke en tomme, og mener at tilliten til Kacar er brutt.

IRN skal ha tilbudt Kacar å slakte halalkjøtt under oppsyn ved slakteriet Fatland Oslo AS – som IRN også har sertifiserte. Kacar avslo, og kommer med en interessant opplysning om IRN’s ”tilsynsrolle”:

– Hvorfor kan de ikke kontrollere meg på Gol? Islamsk Råd har aldri kommet på tilsyn i løpet av de årene jeg har jobbet på Nortura Gol. Dessuten ville ikke slakting på Fatland gitt meg store nok mengder kjøtt til forretningen min i Drammen, sier Kacar.

IRN har altså aldri foretatt noe tilsyn, men kan likevel sitte i Oslo å avgjøre hvem som gjør hvilken jobb? Prosjektleder for IRN’s halalslakt-prisjekt, Asghar Ali, sin forklaring er da også syltynn:

– Det er lettere å ha oppsyn med ham i Oslo enn på Gol, forklarer Ali.

Klart alt hadde vært ”lettere” hvis det lå rundt hjørnet, men det er da ikke slik Norge drives – og heller ikke skal drives.

Kacar har engasjert advokat i konflikten, og advokaten Skjalg Jarnang forteller at de vurderer søksmål mot både Islamsk Råd Norge og Nortura. Et slikt søksmål er interessant, fordi det sier noen om hvem som er arbeidsgiver og hvem som altså har det formelle ansvaret. Er Kacar ansatt som halalslakter ved Nortura Gol – men det er IRN som bestemmer? Og det uten at IRN har noe formelt ansvar?

– Men fordi Islamsk Råd ikke ville at Kacar skulle fortsette som halalslakter, avsluttet Nortura arbeidsforholdet og erstattet ham med en annen halalslakter. Det til tross for at Kacar ikke har noen direkte arbeidsavtale med Islamsk Råd, sier advokaten. Han forteller at hans klient nå vurderer erstatningssøksmål mot Islamsk Råd fordi rådets handlemåte vil føre til økonomisk tap for Kacar.– Vi ser også på muligheten for å saksøke Nortura for ulovlig opphør av arbeidsforholdet, sier Skjalg Jarnang.

Ifølge Kacar har konflikten med IRN satt hans kjøttbutikk i en vanskelig situasjon. Han kjøper nå kjøtt fra et halalslakteri i Arendal, og står også fritt til å kjøpe kjøtt fra slakteriet på Gol. Men helst vil han selge egetslaktet kjøtt, da det står om det tillitsforholdet han har bygget opp til sine egne kunder. Derfor undersøker nå Kacar muligheten for å reise til Botswana eller Namibia og slakte kjøtt der, for så å ta med seg halalkjøttet hjem til Drammen – hvilket i så fall vil bety en enda lengre reisevei for IRN?

Det politiske engasjementet til Ap’s Christoffersen’s er prisverdig nok, om enn noe bakvendt. For det første tviler jeg på at det er noen omforent enighet om å godta halaslakting i Norge, som i seg selv tilsier at politikerne har hoppet bukk over en sentral del av sitt ansvar. For det andre er det direkte uansvarlig å gi en slik sertifisering til IRN. Hvor er mattilsynet? Er ikke et slikt tilsyn kvalifisert til en slik jobb? Nå må politikerne få julematen ut av systemet, og begynne å jobbe.