Når mangfold og integrering betyr islam

Nortura snur i spørsmålet om å blande overskudd fra halalslakt i Gilde- og Prior-produkter. Det er en helomvending fra i sommer da konsernet forsvarte praksisen under påskudd av mangfold og integrering. TV2-journalist Sveinung Mikkelsen er ikke begeistret.

Nortura snur i spørsmålet om å blande overskudd fra halalslakt i Gilde- og Prior-produkter. Det er en helomvending fra i sommer da konsernet forsvarte praksisen under påskudd av mangfold og integrering.

Så kan man jo spørre seg hvem Nortura mener at skal integrere seg i hva, men ordet halal viser at det er troende muslimer som har vunnet premiegrisen i kjøttprodusentens inkluderingslotteri.

Ikke-muslimske forbrukere har derimot reagert med misnøye, hvilket TV2-reporter Sveinung Mikkelsen tilsynelatende oppfatter som både islamofobt og problematisk.

Tittelen på TV2s oppslag er følgelig: Halalsnudde etter netthets.

Kort tid etter at saken ble sendt, begynte Facebook-gruppene å dukke opp. Den største av dem heter «Boikott Prior og Nortura som selger halal-kjøtt til ikke-muslimer» med 3500 medlemmer som deler islamofob hets. Også på Norturas egen Facebook-side steg temperaturen:

«For en dritt bedrift dere er blitt»

«De piner dyr til døde i Allash navn. ikke ulikt de hellige krigere i IS»

«LA MUSLIMENE ETE DET DE HAR MED SÆ»

Hva er det som er så farlig med halal?, undrer Mikkelsen og forklarer pedagogisk at det tross alt bare dreier seg om den muslimske takknemlighetsbønnen «Bismillah, allahu akbar (I Guds navn, Gud er stor)» og en berøring av kjøttet fra en Islamsk Råd-godkjent slakteriansatt. Det er den eneste forskjellen, konstaterer han.

Problemet er at den forskjellen også er den vesentligste, for det er en spesifikk religions velsignelse av kjøtt som umerket sendes ut på markedet til alle andre forbrukere.

– Vi ønsker å ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden. Vi er nødt til å komme i en situasjon hvor det er uproblematisk å spise halalkjøtt selv om man ikke er muslim, sa konserndirektør Kjell Rakkenes i sakens anledning.

Akkurat ja. Det høres jo fantastisk flott ut, men ivaretagelsen inkluderer tydeligvis ikke ikke-muslimske befolkningsgrupper – som f.eks. sikher, hvis religion forbyr dem å spise halalslaktet kjøtt. Men sistnevnte ble neppe tatt med i betraktningen og hva er vel litt religiøs diskriminering av alle andre grupper mot integrering av det islamske mangfoldet?

Mikkelsen sprer også det glade budskapet at islamske religiøse myndigheter har gått med på å føye seg etter norske lover om dyrevelferd. Og jammen er det storsinnet av dem å føye seg etter norske lover i Norge, er det ikke?

Men nå som Nortura snur, har de ikke egentlig bare gitt etter for «sterke meninger» som påstander om «islamisering av Norge», spør Mikkelsen, som nok ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i hva islamisering faktisk er. Til orientering: islamisering er tilfeller der islamske påbud og forbud forflytter seg fra den enkeltes privatsfære og/eller menighet og over i det offentlige rom hvor det blir påtvunget alle andre. Som når alle ender med å spise halalslaktet kjøtt enten de vil det eller ei, mao.

Så kan man være enig eller uenig i at det er et problem eller hvor lite eller stort det i så fall er, men det er altså dette som er islamisering. Derfor kan vi nok trygt gå ut fra at de som mener det pågår en islamisering av samfunnet ikke er blitt færre etter Norturas inkluderende integreringsstunt.

En vanlig innvending fra mangfoldsfolket er for øvrig at dette uansett ikke er noe problem fordi ingen tar skade av spise halal. Det er nok så, men skal vi først se på saken med disse brillene, så er det rent faktuelt ingen som tar skade av å spise haram heller. – Men de tror jo at de kommer til helvete hvis de spiser haram, heter det da. Javel, jeg for min del tror at hvis jeg gjør en grimase og vinden snur, så blir jeg permanent seende ut sånn. Og hvis problem er nå det? Ikke det omgivende samfunns, i hvert fall.

Til sammenligning fant Mattilsynet opptil 60 prosent svinekjøtt i halalmerket mat i 2013 og tok saken så alvorlig at de politianmeldte forholdet. Generalsekretær Methab Afsar i Islams Råd var heller ikke blid og uttrykte et lønnlig håp om at Mattilsynet ville ta det hele mer på alvor i fremtiden. Hvorfor det, når det tross alt ikke er noen som tar egentlig skade av å spise svinekjøtt?

I en spørreundersøkelse gjennomført i november fikk imidlertid Nortura syn for sagn: 50 prosent av kundene oppfatter spørsmålet som viktig og vil ha tydelighet på hvorvidt det de kjøper er halalslaktet eller ikke. Mikkelsen skjønner fortsatt ikke tegningen:

– Men finnes det noen gode grunner til å være skeptisk til norsk halalkjøtt?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Hva folk mener om halal eller hvorfor de mener dette, det vet jeg ikke, men det er såpass mange meninger at vi ønsker å ta ansvar for det.

– Hvis slakteprosessen er helt likt, hvorfor er det så viktig å gjøre disse endringene?

Man skulle jo tro at også TV2s reporter har hørt om religionsfrihet og synes at den er ganske viktig? Det er lett å glemme, men den innebærer altså frihet til å velge religion og ikke minst: frihet fra religion. Derfor er det mange som synes at religionsfriheten er en veldig kjekk ordning, for slik slipper alle å bli påprakket andres religiøse tro eller mangel på sådan. Man slipper – bokstavelig talt – å få andres religiøse overbevisning på maten.

Denne ordningen gjør at f.eks. muslimer kan kose seg med halalkjøttet sitt og så kan alle andre velge om de vil gjøre det samme eller ikke. Det burde være forholdsvis enkelt, men for Nortura og Mikkelsen later det til å være veldig innviklet. For ikke å snakke om islamofobt. Er du ikke religiøs og vil derfor ikke følge andres religiøse påbud og forbud, sa du? Islamofob! Er du sikh og kan ikke spise halalkjøtt fordi din egen religion forbyr deg det, sier du? Fysj, for en islamofob du er!

– Med denne nye policyen ivaretar vi alle befolkningsgrupper, også de som ikke ønsker å spise halalkjøtt, forklarer Rakkenes til slutt.

Så enkelt, likevel så vanskelig.

Det hadde nok vært en fordel om landets inkluderingsaktører tenkte over disse tingene i forkant, for når man av lutter godvilje forveksler mangfold og befolkningsgrupper med islam og muslimer, så trår man ofte feil og ender istedet med å så splid mellom alle de befolkningsgruppene man i utgangspunktet påberopte seg å ville ivareta.

På den positive siden kommer Nortura heretter til å være tydelig på hva som er hva, så den ikke-skeptiske antiislamofoben Mikkelsen vil fortsatt kunne spise halalslakt av hjertens lyst. Det er ham vel unt, så lenge resten av oss slipper.