Innvandring

Bassam Tibi: Masseovergrepene i Köln – en kulturelt forankret hevnakt

Avisen Die Welt har publisert en artikkel fra den tysk-syriske statsviteren og professor i internasjonal politikk ved Georg-August-Universität Göttingen, Bassam Tibi, som mener masseovergrepene i Köln var en kulturelt forankret hevnakt begått av arabiske unge menn som bringer med seg en patriarkalsk voldskultur og er skuffet og sinte…

Avisen Die Welt har publisert en artikkel fra den tysk-syriske statsviteren og professor i internasjonal politikk ved Georg-August-Universität Göttingen, Bassam Tibi, som mener masseovergrepene i Köln var en kulturelt forankret hevnakt begått av arabiske unge menn som bringer med seg en patriarkalsk voldskultur og er skuffet og sinte over at de ikke får sine urealistiske forventninger til Europa innfridd.

Snaphanen har oversatt artikkelen til dansk.

I følge Tibi er begivenhetene i Köln bare en forsmak på hva som vil komme, fordi mange arabiske migranter tar med seg et kvinnefiendtlig samfunnsbilde til europeiske land som Tyskland. Tibi mener dette gjør at de neppe kan integreres i vertslandet.

Som syrer fra Damaskus har jeg boet i Tyskland siden 1962 og jeg ved at: Patriakalsk indstillede mænd fra en kvindefjendtlig kultur lader sig ikke integrere. En europæisk, civil islam, som islamfunktionærerne her i landet afviser som euro-islam, kunne være alternativet. For tiden er en sådan chanceløs. Min lærer Max Horkheimer betegnede Europa som en ”ø af frihed i et ocean af voldsherredømme”. Denne frihed anser jeg i dag for at være truet.

Han mener at sammenhengen mellom overgrepene i Köln og situasjonen i Syria er klar. Fellesnevneren er volden mot kvinner og synet på kvinner som menns eiendom og ære.

Svaret er: Ja, der findes en sådan sammenhæng, og til denne fællesnævner hører volden mod kvinder. Mange af mine tyske samtalepartnere ser ud til ikke at forstå den orientalsk – patriarkalske tradition for vold mod kvinder. I orienten regner man ikke kvinden som subjekt, kun som mandens genstand og ære. Overgrebet mod en kvinde bliver ikke kun anset for at være en seksuel handling og forbrydelse mod kvinden selv, men snarere som en ydmygende handling mod den mand, som hun tilhører.

Han fortsetter:

Kvindebilledet i den arabisk – orientalske kultur er patriarkalsk og sådan er det uafhængigt fra krigen, ja det er i omfattende forstand menneskeforagtende. Dette kvindebillede må ikke tolereres under henvisning til respekt for andre kulturer.

Og for den arabiske mand drejer det sig ved udøvelsen af seksuel vold ikke kun om ”seksuel tiltrækning” overfor den europæiske kvinde, men også om den europæiske mand, hvis ære orientaleren vil svine til. Sådan var det netop i Köln.

Man må gjøre seg et par ting klart når man henter over en million unge menn fra den islamske verden og ikke innfrir deres forventninger.Hevnen på den europeiske mannen skjer gjennom europeiske kvinner, forklarer Tibi:

Fra reklamerne mener disse unge mænd at vide, at enhver europæer har en luksusbolig, en bil og en ”køn blondine”; de tror, at de også får det sådan og bliver delagtig i velstanden.

Når disse unge mænd modsat i stedet bliver indlogeret i nødherberger i skoler og sportshaller, så føler de sig bedraget, ja diskrimineret. Altså udvikler de hævnfølelser mod den europæiske mand. De skuffede og vrede arabiske mænd hævner sig derfor ligesom i Köln og Hamburg på den tyske mand repræsenteret af dennes kvinde.

Som syrer, repræsentant for en oplyst islam og stående for respekt for kvinder, siger jeg: Det var en kulturel forankret hævnakt. Hvad man her må kritisere, er ikke kun den så ofte beklagede falske tolerance, men også uvidenheden om andre kulturer.

Etter Köln har tysk politi analysert 1178 timer med videoopptak som ble beslaglagt i etterkant. Det er registrert 1527 lovbrudd, hvorav 529 er seksualforbrytelser. Antallet ofre er oppe i 1218 og rundt halvparten ble ofre for både seksuelle overgrep og tyverier.

153 gjerningsmenn er identifisert og er nesten utelukkende innvandrere. 149 av de identifiserte gjerningsmennene har ikke tysk statsborgerskap. Av disse er 68 asylsøkere, 18 er ulovlige innvandrere, 47 har ikke avklart status, mens fire er såkalt enslig mindreårige asylsøkere og ti har annen oppholdstillatelse i Tyskland.

103 av de identifiserte er fra Marokko og Algerie. En offisiell rapport fra samme innenriksministeri viser for øvrig at hele 40 prosent av innvandrere fra Algerie, Marokko og Tunisia begår kriminalitet i Köln og omegn innen ett år etter ankomst.

Samme type atferd ble observert i flere tyske og andre europeiske byer samme kveld. Angrepsmennene er like velorganiserte som de er perverterte. Mens en del av mengden forgriper seg på kvinnen, beføler henne, grafser på brystene hennes og stikker fingre inn i enhver kroppsåpning, danner andre menn en beskyttende mur rundt sine medskyldige slik at forbipasserende – eller som det ble rapportert fra Köln: politiet – blir forhindret fra å gripe inn.

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser på nyttårsaften. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

Mens andre var mest opptatt av å bortforklare det hele som «enkeltstående hendelser», gikk Jyllands-Posten på lederplass knallhardt ut mot europeiske myndigheter. Politikere må forholde seg til virkeligheten og resultatene av sin egen politikk, skrev lederskribenten:

– Sammenhengen mellom voldsorgien og antallet sinte, frustrerte unge menn fra arabiske og nordafrikanske land lar seg ikke bortforklare, fortatte lederskribenten, som mener at også danske myndigheter i årtier har forsøkt å bagatellisere innvandreres kriminalitet og la til: – En hel generasjon ansvarlige politikere må erkjenne sitt medansvar for at situasjonen har utviklet seg til det den er i dag.

Men situationen er irreversibel. Masser af frustrerede unge mænd fra fremmede og ofte voldsforherligende kulturer er her. Det er den virkelighed, som myndigheder og befolkning har at forholde sig til, og en hel generation af ansvarlige politikere må erkende sit medansvar for, at situationen har udviklet sig til, hvad den er i dag: at vi må erkende en realistisk risiko for, at nytårsaftens begivenheder i Köln og Hamborg, før vi aner det, kan være en realitet her i landet. Det er den rystende virkelighed, som både politi og politikere har at forholde sig til. Tag det venligst alvorligt.

I likhet med Bassam Tibi mener de prominente tysk-tyrkiske kvinnerettsaktivistene Seyran Ates og Necla Kelek  at overgrepene i Köln er en advarsel til et svakt Europa, og da særlig om behovet for et oppgjør med islams seksuelle undertrykkelse. I Danmark etterlyser også den profilerte dansk-syriske politikeren Naser Khader et oppgjør med det han mener er tradisjonelle arabiske menns forkvaklede forhold til kvinner og seksualitet.

I februar pådro også den algiriske forfatteren og journalisten Kamel Daoud seg europeiske intellektuelles vrede med en artikkel om samme tema.

– Folk i Vesten er med gru i ferd med å få øyene opp for den muslimske verdens sykelige forhold til sex og at sykdommen er i ferd med å spre seg til deres egne land, skrev han i et essay.

Den prisbelønte forfatteren – som i likhet med Salman Rushdie har en fatwa hengende over hodet – er fast kommentator i den algiriske avisen Le Quotidien d’Oran og har tidligere skrevet en rekke artikler om temaet. Artikkelen i New York Times er imidlertid en kommentar til arabiske og nordafrikanske menns masseovergrep på jenter og kvinner på åpen gate i Köln samt flere andre europeiske byer nyttårsaften og har fått voldsom kritikk.

Overgrepene mot vestlige kvinner på nyttårsaften trakk tråder tilbake til Tahrir-plassen under den lille, egyptiske revolusjonen og påminnelsen har fått folk i Vesten til å innse at den største plagen i en stor del av den arabiske verden, og i muslimske samfunn generelt, er det syke forholdet til kvinner, skrev Daoud.

Hvis det som fant sted i en rekke byer ved årskiftet 2015-2016 faktisk bare var en forsmak slik flere med bakgrunn fra den arabiske/islamske verden mener, kan vi gå ut fra at Europas kvinner går en ubehagelig tid i møte.

Les hele Bassam Tibis artikkel hos Snaphanen eller Die Welt.