Nå styrer sinnelagsetikken Europa

Mens ”hele verden” ser ut til å ønske seg til Europa, kamuflert av mediene med krigsherjede Syria og spesielt fokus på bilder av barn, har Europa mer eller mindre kapitulert. Propagandaen i norsk media er grenseløs, like grenseløs som de ønsker Norge og Europa. Det politiske lederskapet har lagt seg flat for den rådende sinnelagsetikken. Det går ikke i lengden.

Fra Store Norske leksikon: Sinnelagsetikk, moralfilosofisk betegnelse for standpunkter som hevder at en handlings moralske kvalitet må bedømmes etter sinnelaget og intensjonen hos den handlende og ikke etter hvor vidt handlingen er i tråd med normer og regler, eller etter handlingens konsekvenser.

Faksimile fra NRK

Faksimile fra NRK

Jeg har tatt en tur innom diverse nettaviser i dag. Samtlige av bildene (faksimile) gjengitt her viser altså et utvalg av reportasjer som ligger på de ulike nettavisenes førsteside.

Skjermbilde 2015-09-13 12.37.27Flyktninger

Det synes liten tvil om at norsk media har valgt side. Media ønsker at Norge skal ta imot flest mulig av de som kommer, men er ikke sitt journalistiske ansvar bevisst.

For eksempel omtaler samtlige medier den pågående folkevandringen til Europa som en «flyktningkrise» og dekker seg bak en slik gjengivelse med et ensidig fokus på krigsherjede Syria.

Men vi vet at ikke alle som kommer er fra Syria. Ifølge anonyme kilder i Politiets utlendingsenhet (PU) er det minst 25 ulike nasjonaliteter i søkermassen i Norge.

Til Tyskland kom det i løpet av årets første seks måneder flest fra Syria (44.147), på de neste plassene finner vi tre europeiske land (!), Kosovo (32.935), Albania (29.857) og Serbia (18.287).

Det er også god grunn til å anta at det florerer med falske identiteter, noe Frontex påpekte i en rapport allerede i april i år.

Via sider på Facebook kan en kjøpe seg både falske pass, visum, førerkort, utdanningsdokumenter (man trenger kanskje en bachelor fra universitetet) og annet som kan være nyttig å ha når en kommer til et land i Europa. Som kjent har jo flere av våre politikere og asylaktivistene beroliget oss med at syrerne som kommer «er godt utdannet», noe som ikke er realiteten i Sverige, men det kan vise seg at din kommende tannlege egentlig er noe helt annet. Det er i så fall mest tragisk for den faktiske tannlegen fra Syria.

Til Europa kommer også ekstremister, som både dansk og tysk etterretningstjenste har advart mot, og i Norge har PU koblet inn PST.

Skjermbilde 2015-09-13 13.53.59Antallet trumfer kapasiteten

En av de største utfordringen er at det kommer så mange samtidig at mottaksapparatet bryter sammen.

Kilder i PU har formidlet sin fortvilelse til oss: en kvalitetssikret registrering av nyankomne har allerede brutt sammen. Det er en særdeles alvorlig situasjon.

PU kan nå ikke gjøre annet enn å foreta en «forenklet registrering». Det innebærer at vi ikke aner hvem som er ankommet den siste tiden, ei heller hvem som kommer, til Norge. For nå ryktes det blant de mange tusener på vandring gjennom Europa at Norge har «åpnet opp». Den siste uken er det kommet tusenvis til Sverige, men de fleste ønsker seg til Norge, ifølge NTB.

Vi aner ikke om dette er personer som er reelt hjelpetrengende, økonomiske lykkejegere, ekstremister eller kjeltringer. Dessuten viser «fluktet gjennom Europa», som media liker å uttrykke det, at definisjonen og bruken av ordet flyktning er tippet over i det urimelige.

Politiet må uansett «ta imot» og deretter sende dem videre til et eller annet sted i Norge. En etterregistrering vil bli både tid- og ressurskrevende. Først skal du finne dem, deretter foreta et grundig intervju, etterprøve informasjonen og eventuelle dokumenter (tidligere erfaringer viser at ni av 10 ikke har dokumenter). Deretter skal UDI vurdere om vedkommende har et beskyttelsesbehov som tilsier opphold i Norge. Erfaringsmessig får de fleste syrere opphold.

Å betale seg ut av situasjonen, slik som Norge har for vane å gjøre hvis det ikke nedsettes en komité, hjelper heller ikke. Om det bevilges aldri så mange friske millioner til PU for å avhjelpe situasjonen, har PU uansett ikke de menneskelige ressursene som er påkrevd.

Skjermbilde 2015-09-13 15.05.35Asylbaronene

Så skal alle menneskene plasseres et sted. De skal ha overnatting, mat, klær, helsetilsyn og lommepenger. Også her er kapasiteten sprengt, men her kan staten betale seg ut. For asylbaronene står klar til å innkassere nye millioner, og da ikke bare i Norge, men i hele Europa, slik som for eksempel milliardærbrødrene som Aftenposten forteller om: «Norge er blitt for lite for den Stavanger-baserte asylgiganten Hero. De har allerede ekspandert til Sverige. – Vi tar ett land om gangen, sier investor Roger Adolfsen.»

At det er mye penger i asylindustrien har også hotellkonge (og markedsføringsgeni) Petter Stordalen oppdaget. Han klinker til med det ene utspillet etter det andre, verdt millioner av PR-kroner. I tillegg sikrer han seg belegg på noen av sine utvalgte hoteller. Det han eventuelt ofrer, som f.eks. 5.000 gratis overnattingsdøgn og mat, får han nok rikelig tilbake. For her snakker vi om store summer – av våre skattepenger.

Der er selvsagt ikke bare Norge som har kapasitetsproblemer. Tyskland, som startet dette ballet ved å sette til side Dublin-avtalen, overstrømmes nå av asylsøkere. Bare denne helgen forventes 40.000, herav 10.000 til hovedtogbanestasjonen i München, melder NTB. Byens ordfører Dieter Reiters er svært bekymret over utviklingen. Han innrømmer at de ikke lenger vet hva de skal gjøre med alle som kommer.

Det som bør bekymre like mye er at dugnadsånden, den som norsk media, politikere, hjelpeorganisasjoner og asylaktivister så velvillig har løftet frem, begynner å slukne i takt med tusenvis av nye som ankommer. Samtidig blir menneskesmuglerne stadig mer oppfinnsomme. Gp.se skriver at en libanesisk avis har satt ut et rykte om at Sverige og Norge, som beskrives som et «paradis», skal hente flyktninger i en luksusyacht fra Libanon, Tyrkia og Jordan. Det antas at menneskesmuglere står bak for å øke sine «billettpriser» til Nord-Europa og Tyskland. Sistnevnte skal ha iverksatt en motkampanje.

Skjermbilde 2015-09-13 16.50.45Politisk lederskap?

Det politiske lederskapet har kapitulert. Land etter land i Europa, Italia, Hellas, Spania, Makedonia, Ungarn, Serbia, Tyskland, Danmark, Sverige, har gitt opp. Man har gjort Europa til en landevei.

EU er tilnærmet fraværende, om en ser bort fra usammenhengende tåkeprat om å «fordele byrden» og «ta vår del av ansvaret». Men hva som er byrden og hvor stor den er, ser det samme EU ikke ut til å vite, eller vil ikke vite. Tvert om har EU etablert et rettighetsbasert asylinstitutt som nå kan ta knekken på flyktningeinstituttet.

EU har innrømmet at de kom sent på banen, men selv i ettertid er det gjort for lite og for sent. Dette beviser kanskje en gang for alle at EUs byråkratiserte system ikke er i stand til å ta ansvar for Europa.

Nå må nasjonene selv ta ansvar, men også det pulveriseres. Svenskenes statsminister Stefan Löfven var rasende fordi dansk politi lot migrantene dra videre til Sverige. Nå gjør svensk politi det samme, de lar migrantene dra videre til Finland og Norge. Löfven roser til og med politiet for å gjøre en god jobb i «exceptionell situation», rapporterer dn.se.

Som om ikke det var nok, så har togselskapene åpnet sin hjertedør. NTB melder at «flyktninger som ikke har billett eller penger til billett, får likevel kjøre med offentlig transport i Sverige. Både det svenske togselskapet SJ og en rekke andre trafikkselskap sier ja til det.» Den samme linjen har NSB lagt seg på. «Dersom det er flyktninger på våre tog som ikke har billett, så får de likevel være med oss. Foreløpig har ikke dette vært noen stor utfordring for oss i NSB, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.»

Hvordan togselskapene vet at dette er «flyktninger» vites ikke. Som kjent får man ikke flyktningestatus før asylsøknaden er behandlet.

Uansett er stikkordet foreløpig.

Foreløpig

Foreløpig klarer vi situasjonen, men hvordan situasjon er i neste uke, måned eller år, er det ingen som vet. Men det bekymrer norsk media og asylaktivistene lite. Tvert om er det viktig å gå i strupen på dem som advarer mot den linja som Europa har lagt seg på nå, slik som for eksempel Dagbladets behandling av Per Sandberg (FrP). I en artikkel under den famøse overskriften «Vil lukke Europa» (bak betalingsmur), der Sandberg etter sitt besøk i Libanons flyktningeleire tok til orde for økt hjelp i nærområdene, fremstilles han som Ondskapen selv. Det kan jo være på sin plass å minne Dagbladet og andre om at Europa har vært lukket over tid, dertil regulert av EU gjennom Dublin-avtalen og Schengen-samarbeidet, en regulering som altså har brutt sammen. Så må gjerne Dagbladet ønske et grenseløst Norge og Europa, altså fri innvandring, men det finner de liten støtte for i folket.

Og akkurat nå kom nyheten om at Tyskland gjeninnfører grensekontroll og stanser togtrafikken. Som man reder ligger man.

Nå må den norske Regjeringen våkne opp. Samtidig lurer jeg på hvordan norsk media kommer til å ha det på tirsdagen, når kommunevalget er over. Da er det kanskje ikke like morsomt å bedrive propaganda mot de grusomme som ønsker et politisk lederskap som ikke baserer seg på sinnelagsetikk.

Faksimile fra gårsdagens tegning i Berlingske

Faksimile fra gårsdagens tegning i den danske avisen Berlingske