Innvandring

Politiet i ferd med å miste kontrollen. Kaos råder i asylstrømmen.

Kilder i Politiets Utlendingsenhet (PU) forteller rights.no at registreringen av alle nyankomne asylsøkere har brutt sammen. De gjennomgår en overfladisk såkalt «forenklet registrering» og sendes ut på mottak over det ganske land. Man vet ikke hvem de er, og rundt 25 nasjonaliteter antas å være i søkermassen. «PU-ledelsen er handlingslammet…

Kilder i Politiets Utlendingsenhet (PU) forteller rights.no at registreringen av alle nyankomne asylsøkere har brutt sammen. De gjennomgår en overfladisk såkalt «forenklet registrering» og sendes ut på mottak over det ganske land. Man vet ikke hvem de er, og rundt 25 nasjonaliteter antas å være i søkermassen. «PU-ledelsen er handlingslammet og klarer ikke å komme med mottiltak eller å omorganisere seg,» sier sentrale kilder. Resultatet kan bli at neste år har tusener av asylsøkere krav på opphold i Norge uten at vi vet hvem de er.

Rights.no fortelles av folk med lang erfaring i utlendingspolitiet at jordanere, egyptere, irakere, libanesere, tyrkere, palestinere og nordafrikanere ankommer PUs mottak i Økernveien på Tøyen i Oslo og hevder de er syrere.

Normal prosedyre ved registrering av nyankomne asylsøkere er denne: Personens fulle personalia registreres, som inkluderer navn på alle nære relasjoner (søsken, ektefelle, barn, foreldre). Videre registreres språk, etnisitet, nasjonal bakgrunn, utdannelse og reiserute. Politi med spesialkompetanse sjekker sannhetsgehalten i søkers påstander om hjemsted ved å etterlyse beskrivelser av nettopp hjemstedet, som veier, bygninger, skole, navn på rektor ved skolen etc. Etter et lengre intervju, som inkluderer at det tas foto og fingeravtrykk av søker, utleveres det et ID-kort.

For 14 dager siden var anslaget fra politiet internt at 1 500 asylsøkere var sendt videre ut i landet etter forenklet registrering. Den forenklede registreringen betyr at det kun noteres ned oppgitt navn på søker, foto og fingeravtrykk tas, og ID-kort utleveres. Søker «dimitteres» og sendes rett videre til mottak.

«Det er som når du bygger et hus. Huset i seg selv kan være praktfullt, men hvis grunnmuren har mangler, hjelper det lite,» sier en kilde. Det er nettopp denne grunnmuren som utlendingsmyndighetene ikke klarer å bygge nå på grunn av det voldsomme antallet som har kommet siste ukene.

Skjermbilde 2015-09-11 10.33.13

Faksimile fra VG

Bilde: Faksimile fra VG

Kildene forteller videre at jungeltelegrafen går i asylstrømmen i Europa om at det er lett å få opphold i Norge, man trenger ikke å arbeide, men kan tvert om leve godt på statens regning resten av livet. 

Nyutdannet politi, uten politierfaring, hentes nå inn for å øke mannskapet i PU. Våre kilder sier at denne situasjonen er uansvarlig, da det krever grundig opplæring for å kunne ta en fullgod førsteregistrering.

Etter at det er tatt forenklet registrering, skal politi lokalt i Norge gjennomføre full registrering av søker. Dette har sjeldent politi lokalt kompetanse til, sier våre kilder.

Da PU ble opprettet i Oslo i 2004 var målet at alle ansatte skulle kunne gjennomføre en fullgod registrering av nyankomne asylsøkere. Videre skulle PU raskt kunne omorganiseres hvis asylstrømmen økte. Denne omorganiseringen skjer ikke, sier våre kilder. Ledelsen i PU, anført av Kristin Kvigne, er handlingslammet, og dette går på sikkerheten løs for Norges borgere, hevder de.

Vi vet ikke hvem som sendes ut i distriktene, heter det.

Det er UDI som behandler den enkelte asylsøknad. Det ligger i kortene at en forenklet registrering ikke gir noe som helst grunnlag for UDI til å behandle søknaden. Da slår regelen om 15 måneder inn: Etter forskriften § 8-2, som inntrådte i 2002, har man rett til oppholdstillatelse dersom man legger frem godkjent dokumentasjon om identitet og ikke kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder. Nå starter asylprosessen idet forenklet registrering er foretatt.

Kildene våre frykter at jungeltelegrafen også vil gå til de mange som ikke er reelle flyktninger i ulike europeiske land nå om at systemet vårt bryter sammen og etter 15 måneder får man opphold.

I 1999/2000 kom det rundt 2 500 såkalte irakiske kurdere til Norge. Da skjedde det samme. De ble sluset rett videre ut i Norge. Spesialtrenet politi måtte deretter reise etter og oppsøke dem for å ta en full registrering og asylavhør av den enkelte søker. Det sier seg selv at dette er svært tid- og ressurskrevende – politiet brukte den gang opp til to år på etterregistrering av folk.

Med den dramatiske økningen i antall asylsøkere står vi i den situasjonen at utlendingsmyndighetene ikke klarer å gjennomføre en full registrering ved forsvarlig asylavhør og videre behandling av søknad i UDI innen fristen på 15 måneder.

Rights.no følger opp dette temaet til uken.