Islam

Ekstremisme i Østfold og Göteborg-sporet

Østfold er særlig belastet med unge som verver seg som jihadister for IS. Kan det være nærheten til et land som sliter med enda mer ekstremisme enn Norge, Sverige, som er en del av årsaken? Siger det inn personer over grensen som aktivt verver unge? Er det likeledes trafikk og bånd fra Østfold-moskeer til stormoskeen og andre moskeer i Göteborg? Har politi og PST egentlig særlig kontroll på Svinesund?

Det er all grunn til å uroe seg over utviklingen i Østfold, som NRK rapporterte om på radionyhetene i dag morges.  NRK har lite konkret å melde. Vi får kun en konstatering fra politihold om at situasjonen i fylket uroer dem, og at det nå blir øremerket en stilling til forebygging. Samtidig forventer man at strømmen til Midtøsten vil fortsette, og at hjemvendte vil utgjøre en sikkerhetstrussel. Vi får ikke anslag over hvor mange som kan ha forlatt Østfold for jihad.

Vi meldte i går om nok en ung mann som har forlatt Norge, overveiende sannsynlig for å krige sammen med IS. Haldenseren konverterte til islam 17.mai i fjor, for så å bevege seg inn i ekstreme miljø (i Bærum og Profetens Ummah). Han hadde også (som tilsynelatende alle andre jihadister), tilknytning til moské her, blant annet den eneste moskeen i Halden der familien hans bor.

Et interessant ekstremistspor for oss i Norge merket jeg meg på NRK Dagsrevyen i slutten av september knyttet til Halden-moskeen der Norges første kjente selvmordsbomber var et forbilde for moskeens medlemmer. Somaliakjenner Stig Jarle Hansen fortalte til NRK at flere er blitt rekruttert til Al-Shabab i ”dette miljøet”, som han formulerte seg, og at det har vært møter og kontaktpunkt mellom miljø i Göteborg som rekrutterer til Al-Shabab og Halden. (Her bør det skytes inn at PST har sagt at de ikke har kontroll over hvor mange som har reist fra Norge for å tilslutte seg Al-Shabab). Hansen nevnte ikke noe om IS, men han forteller altså om trafikk over grensen knyttet til terrorgruppen Al-Shabab.

Da skal vi til Göteborg, for der har Göteborgs-posten et lengre intervju med ”Amer”, en hjemvendt jihadist fra kamper sammen med IS. Svensk sikkerhetstjeneste anslår at rundt 85 personer har reist i jihad fra nabolandet vårt. Dette anslaget tror ikke Amer på. Han mener at bare fra Göteborgområdet har rundt 200 personer latt seg verve som jihadister.

Etter å ha lest artikkelen, fremstår det som at Amer er mye nærmere et fornuftig anslag enn svenske Säpo. For se her hva Säpo også har sagt: Man ser et ”eksepsjonelt stort resande til Syrien”  Likefullt holder man fast ved anslag på 85 personer, men innrømmer i neste sving at mørketallet er høyt.

Säpos pressesekretær Fredrik Milder, sier Säpo ikke kan stanse strømmen ut av Sverige, en strøm som øker hele tiden. Grunn til å bli nervøs?

Tilbake til Haldens ”naboby”, Göteborg. Dette er byen i Sverige som produserer flest jihadister. Her finner vi den meget omstridte moskeen Göteborgs Stora Moské, innviet i 2011, og fullfinansiert av sunnimuslimene i Saudi-Arabias ledelse til den nette sum av 67 millioner kroner.

Er det noen som tror at diktaturstaten ikke vil ha ideologisk gevinst tilbake?

Således var det ikke overraskende at da SVT i 2012 gikk inn med skjult kamera i moskeer,  blant andre stormoskeen i Göteborg, fikk man presentert et annet verdisett enn for åpen mikrofon.

Nå er det sikkert mange mindre moskeer i Göteborg som (også) kan være spydspisser for ekstremislam og rekruttering til jihad. Ett er uansett sikkert: Sverige generelt, og en storby som Göteborg spesielt, har svært omfattende problem med integrering av muslimer, og reisetiden fra Göteborg til grensefylket Østfold er forholdsvis kort. Dette bør bekymre PST og våre ledende politikere.

Skal vi kanskje ta kontroll over grensen mot Sverige, også i disse asyltider,  der ”asylanter” kan være forkledde jihadister som skal utføre terrorangrep på vår jord, eller skal vi satse på at det motsatte skjer av hva Säpo og PST rapporterer om, nedadgående rekruttering og jihadvirksomhet?

Det kunne vært fruktbart om noen journalister så seg kallet til å gå opp Göteborg-løypa.

PS: en integreringspolitibetjent i Göteborg, som er i stormoskeen hver eneste fredag han har anledningen, sier at ”den tiltakende fremmedfiendtligheten” er ”det største hinderet for å stoppe utviklingen” (med økende radikalisering og jihadisme, min merknad). Hvis denne offertankegangen er den offisiell tilnærming, er det kanskje god grunn til å tro på økende rekruttering i årene som ligger foran oss? Ikke minst med tanke på hvordan dette forklarer at i overkant av 10 prosent av de som ifølge Säpo har reist, er svenske konvertitter.