Terrorisme og ekstremisme

Vår første kjente selvmordsbomber omtales et halvt år etter handlingen

Bosatt i Halden, et sted mellom 43 og 60 år, mann, fra Somalia, omtalt av norsksomaliere som et lysende forbilde og ”velintegrert”. Ap-tilhengeren var på Stortingsbesøk med Frivillighetssentralen i møte med statsminister Stoltenberg i 2010. Og så var det dette med moskeen, da: der var mannen vi først i dag får navnet på, Burhan Ahmed Abdule, minimum fire ganger daglig. Han var overhodet ikke ekstrem, sies det fra moskéhold. At han i mars i år tok med seg rundt åtte personer i døden, ble særdeles lite omtalt i norske medier. Det til tross for at han med selvmordstoktet i Somalia ble første selvmordsbomber med opphold på norsk jord.

Det er NRK som har tatt opp hansken etter bomben som smalt i Somalia 18.mars 2014, i en by som al-Shabab hadde mistet kontrollen over. Det interessante er hva hans miljø her i Norge sier om selvmordsbomberen som kom til Norge i 2005, en mann som før han bombet folk til døde sa dette i intervju med Al-Shabab:

– De vantro har tatt over byen, sier Abdule i intervjuet, – men nå skal de få smake helvete.

Følgende sies om Abdule i Halden:

– Han var ikke redd for det norske samfunnet slik man kan tenke ekstreme folk er. Han ville bli integrert, sier Mohammed Abdi Dahir, som er leder i Den somaliske foreningen i Halden. Abdule var med på å starte foreningen.

 (…)

– Den personen vi kjente var veldig godt likt. Folk så opp til ham – måten han oppførte seg på, hans væremåte og måten han prøvde å integrere seg i den lille byen vår. Sommeren 2012 forsvant han plutselig herfra. Neste gang vi hørte noe var han død, sier Dahir.

Abdule og familien flyttet til Norge og Østfold våren 2005. Selv om Abdule ikke var god i fotball, spilte han mye for å bli kjent med de andre. På sommeren badet han med nordmenn på stranda. Han likte å sykle, og tok de nye kameratene med på sykkeltur til Sverige. Allerede det første året i Halden begynte Abdule på norskkurs.

– Han var alltid i godt humør. Han hjalp folk. Han var sterk, vet du. Når folk flyttet så hjalp han til, minnes Abdisirak Yusuf, som møtte Abdule jevnlig over flere år. Som mange andre somaliere i Halden satt han ofte på en av byens kafeer. Der drakk han kaffe og snakket med de andre.

(…)

– Det var ikke noe vondt i ham sånn sett.

Halden kommune ville at Abdule skulle få arbeidstrening og øve seg på det norske språket. De plasserte ham på et mekanisk verksted i Halden. Som troende muslim overholdt Abdule bønnetidene gjennom arbeidsdagen. Abdule førte seg på en måte som ble lagt merke til. Han var sofistikert, velstelt. «Som en herre», sier noen. Det var en kontrast til det enkle arbeidet han utførte.

– Han klarte ikke å innpasse seg i arbeidsmiljøet her. Men han var jo hyggelig, sier kollegaen.

(…)

Abdule kunne mye om Koranen. Det gjør selvmordsangrepet ekstra uforståelig (dette er journalistens kommentar, min merknad).

– Alle muslimer vet at det kommer et liv etter døden, og jeg tror han gjorde det for å få en stor belønning fra Allah. Det virket som om alt han tenkte på var jannah (paradis, journ. anmerkning). Men å drepe uskyldige mennesker er ikke bra i vår religion. Profeten ville at vi skulle spre fred, ikke drepe folk, forklarer Ahmed Sahid.

Han er en av dem som leder bønnene i moskeen i Halden. Abdule var innom moskeen opptil fire ganger i døgnet. Han leste Koranen i det stille eller snakket med andre.

– Snakket han om å bli med i al-Shabaab?

– Jeg har ikke hørt om det, men han sa at han ønsket å treffe Allah og å få stor belønning. Men jeg har ikke hørt at han ville til al-Shabaab, sier Ahmed Sahid.

Det somaliske miljøet i Halden har hatt endeløse diskusjoner om Abdule, forteller Abdisirak Yusuf. Yusuf sier at det er ekstra uforståelig at det han oppfattet som en kunnskapsrik mann kunne bli en selvmordsbomber.

(…)

– Hvorfor tror du han gjorde det?

– Jeg aner ikke. Jeg trodde ikke han kunne gjøre noe sånt. Han var en eldre mann, så jeg kan ikke si at noen overtalte han til å gjøre det.

– Når du hører Abdule lese diktet sitt, så hører du at han er glad for å skulle fullføre en sånn tragedie.

Familien til Abdule vil ikke kommentere NRKs sak.

Jeg innrømmer at jeg finner det vanskelig å tro at ingen forstod noe som helst av hva som foregikk i hodet på Abdule. At Abdule skal ha sagt at ”han ønsket å treffe Allah og å få stor belønning”, er jo interessant i jihadkontekst, og antyder at det kan ha vært en god del denne mannen har uttrykt men som ikke refereres overfor media. Vel så interessant: Hadia Tajik ville gi unge en Koran før ekstremismen tok de. Abdule skal ha vært vel bevandret i islam og Koranen, han var heller ikke ung, usikker og naiv, som er andre moment som brukes for å forklare unge som radikaliseres. Abdule fremstår i denne konteksten som en nøtt? Eller har han bare fulgt oppskriften – fra Koranen og sira, Muhammeds liv?

Da har Norge tre kjente terrorister med norsk tilknytning som er opprinnelig fra Somalia. Hassan Abdi Dhuhulow, som var med å drepe 67 personer på kjøpesenteret West Gate i fjor, fra Larvik, nevnte Abdule fra Halden, og Ikrimah al-Muhajir med norsk statsborgerskap og definert som en av Al-Shababs farligste menn  bodde i en lengre periode i Moelv.

Det er ikke særlig betryggende når PST sier at de ikke har kontroll med hvor mange som har dratt fra Norge og tilsluttet seg Al-Shabab.  Men med den trafikken mellom Norge og Somalia, er det vel ikke annet å vente. Så lenge norske politikere heller ikke ønsker et nasjonalt elevregister som er personbasert, så vet heller ikke myndighetene noe som helst om hvor mange i grunn- og videregående skolealder som kan være i Somalia per i dag. Det er god grunn til å anta at det er ganske mange. Hvor mange av disse igjen som kan ha meldt sin interesse for Al-Shabab, er umulig å si noe om.

Men at det ikke er enkelt for PST å ha kontroll, vitner jo aldersspennet (mellom 43 og 60 år, Abdule) og navnforvirringen om. I Le Figaro ble han omtalt som Abdullahi Ahmed Abdulle, mens nå heter han altså Burhan Ahmed Abdule hos NRK. Et eksempel på multiple identiteter og trygdejuks?

Her er for øvrig en sak fra Finland, der en tidligere kandidat til presidentvalg i Somalia, forteller at sønnen har tilsluttet seg IS.