Finansiering

Regjeringens firedobling av Gaza-bistand sender et dårlig signal

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, foreslås det å øke Gaza-bistanden fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner. Firedoblingen skjer parallelt med at FN halverer de offisielle tallene for drepte barn og kvinner på Gazastripen. Å pøse en milliard inn i det Hamas-styrte området sender svært dårlige signaler i en tid der Norge allerede er lagt merke til internasjonalt for å støtte terroraktivitet med bistandsmidler.

Nyheten om at regjeringen Støre vil firedoble Gaza-bistanden lekket før forslaget til det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram tirsdag. NTB-meldingen som gikk ut 12. mai opplyste at pengene skal gå til blant annet mat, vann, drivstoff og medisiner, og at planen er at ubrukte bistandsmidler skal omdisponeres til Gaza.

– Selv om dette innebærer krevende omdisponeringer, er regjeringens prioriteringer fortsatt tydelige. Vi har fortsatt fokus på, og bidrar solid for å oppnå bærekraftmålene, og vi skjermer kjernebidrag til FN, sier utviklingsministeren.

Tvinnereim påpeker at det opprinnelige budsjettet for 2024 ble vedtatt før krigen i Gaza startet, og at det er derfor regjeringen nå vil øke bistanden.

– Palestinerne på Gaza har levd under forferdelige forhold helt siden 7. oktober i fjor da krigen startet, sier hun.

«Kjernebidrag til FN» er en eufemisme for å kjøre penger inn i FN-organer som eksempelvis FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Vi har skrevet om UNRWA i en rekke saker, blant annet her og her. Senest i februar skrev vi at UNRWA må avvikles, og etter den tid har også Israel økt presset for at akkurat dette skal skje. At de lykkes er neppe trolig, for FN gir ingen tegn til å la seg sjokkere av terrortilknytningene,

Internasjonal menneskerettighetsadvokat, skribent, administrerende direktør for United Nations Watch, Hillel Neuer, følger FN svært tett, og han er ikke i tvil om at det er riktig å slutte å finansiere UNRWA.

Hans innlegg i FN har i det store og hele blitt ignorert i Norge, hvor vår sittende regjering er blant dem som fortsatt hevder «Vi må skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for». I skrivende stund befinner Neuer seg i Washington for å vitne om UNRWA.

Associated Press skrev i 2021 en interessant artikkel om bistand til palestinske områder. Der framkommer det at omtrent 80 prosent av alle bistandsmidler sluses gjennom det pill råtne FN-organet.

Israel overvåker bistanden nøye for å prøve å sikre at den omgår Hamas. Men den Hamas-styrte regjeringen drar nytte av at fremmede land betaler regningen for skoler, sykehus og infrastruktur, slik at den kan spare på sine egne ressurser, inkludert skattene og tollene den samler inn.

Her er en titt på hovedformene for internasjonal bistand til Gaza:

— Fra 2014-2020 brukte FN-byråer nesten 4,5 milliarder dollar i Gaza, inkludert 600 millioner dollar i 2020 alene. Mer enn 80 % av denne finansieringen kanaliseres gjennom FN-byrået for palestinske flyktninger, som utgjør tre fjerdedeler av Gazas befolkning. Rundt 280 000 barn i Gaza går på skoler som drives av UNRWA, som også gir helsetjenester og mathjelp.

— Qatar har gitt 1,3 milliarder dollar i bistand til Gaza siden 2012 til bygg, helsetjenester og landbruk. Det inkluderer 360 millioner dollar lovet i januar for 2021 og ytterligere 500 millioner dollar som ble lovet for gjenoppbygging etter krigen i mai. Qatars hjelp går også til trengende familier og til å betale Hamas regjeringslønn.

(…) — Tyskland og andre europeiske land vil bruke nesten 70 millioner euro (80 millioner dollar) på vannprosjekter i Gaza i år, i tillegg til deres bidrag til UNRWA.

— USA har brukt minst 5,5 millioner dollar i Gaza i år på kontanthjelp og helsehjelp, i tillegg til å bidra med 90 millioner dollar til UNRWA-operasjoner i Gaza og den okkuperte Vestbredden.

Blant «andre europeiske land» finner vi selvsagt Norge, og i motsetning til USA og Tyskland, trakk Støre-regjeringen aldri støtten til UNRWA da det ble avslørt hvor bred støtte Hamas har i organisasjonen. Norge har tvert imot vært for å opprettholde støtten – og vil nå øke den betraktelig. Parallelt viser meningsmålinger at palestinerne støtter Hamas og er stadig mer positive til væpnet motstand.

På bekymringsliste

Men det stopper (selvsagt) ikke ved UNRWA. Norge er i særstilling når det gjelder bistand – såpass i særstilling at «vi» har havnet på bekymringslisten til NGO Monitor – lenge før regjeringen har fastslått en firedobling av bistanden til Gaza. Dine og mine skattepenger sluses direkte inn i det som av andre land er listet som terrororganisasjoner. Listen over hvilke pengeoverføringer fra Norge som er kritikkverdige er lang, men vi kan gjengi et utdrag fra listen NGO Monitor opererer med. Mange av overføringene går i realiteten til Folkefronten for Palestinas frigjøring, en palestinsk politisk organisasjon og væpnet motstandsbevegelse.

Finansiering til palestinske frivillige organisasjoner

I 2022-2023 mottok Palestinian Center for Human Rights (PCHR) 4,7 millioner kroner fra Norge.

  • PCHR beskriver Israels politikk som «apartheid» og anklager Israel for «etnisk rensing», «krigsforbrytelser» og «judaiseringen av Jerusalem», mens de regelmessig forvrenger eller benekter konteksten av terrorisme mot israelske sivile.
  • 25. juli 2017 arrangerte PCHR en workshop om «Konsekvenser av tidligere innsattes lønnssuspensjon på deres økonomiske og sosiale rettigheter». På arrangementet uttalte Raji Sourani, PCHR-direktør, at «beslutningen om å suspendere tidligere fangers lønn var sjokkerende for fangene, deres familier og alle palestinere, siden den er ulovlig, umoralsk og bryter med grunnloven og den internasjonale menneskerettighetsloven .»
  • Ifølge en artikkel fra 1995 i Washington Report sonet Raji Sourani «en tre års dom [1979-1982] idømt av en israelsk domstol for hans medlemskap i den ulovlige folkefronten for frigjøring av Palestina …» Han ble også nektet amerikansk innreisevisum i 2012.
  • I februar 2014 arrangerte PFLP en seremoni i Gaza for å hedre Sourani for å ha vunnet «Alternative Nobel (sic) Prize.»

I 2022 fikk Al Haq 3,6 millioner kroner.

  • Al Haq er en leder i anti-israelske «lawfare»-kampanjer og BDS-aktiviteter (Boycott, Divestment and Sanctions, min anm.)
  • Den 22. oktober 2021 erklærte det israelske forsvarsdepartementet Al-Haq som en «terrororganisasjon» fordi den er en del av «et nettverk av organisasjoner» som opererer «på vegne av «Popular Front».
  • Generaldirektør Shawan Jabarin er angivelig knyttet til Popular Front for the Liberation of Palestine, en utpekt terrororganisasjon av USA, EU og Canada. Klikk her for å lese NGO Monitors uoffisielle oversettelse av avgjørelsen fra den israelske høyesterett.

I 2019-2023 gir Norge 23,7 millioner kroner til Redd Barna Norge, til et prosjekt med Defence for Children International – Palestine (DCI-P), Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution (PCDCR), og Ma’an nyhetsbyrå.

  • Tallrike personer med påståtte bånd til PFLP har blitt ansatt og utnevnt til styremedlemmer i DCI-P. Den 22. oktober 2021 erklærte det israelske forsvarsdepartementet Defense for Children International – Palestine (DCI-P) som en «terrororganisasjon» fordi den er en del av «et nettverk av organisasjoner» som opererer «på vegne av «Popular Front» .» For mer informasjon om DCI-Ps PFLP-bånd, les NGO Monitors rapport «Defense for Children International – Palestine’s Ties to the PFLP Terror Group.»

I 2022-2023 mottok Ma’an utviklingssenter 12 millioner kroner fra Norge.

  • I mai 2018 ble Ahmad Abdallah Aladini, ansatt i Ma’an Development Center, drept i volden ved Gaza-grensen. Aladini var en «kamerat» av Popular Front for Liberation of Palestine (PFLP), en terrororganisasjon utpekt som sådan av USA, EU, Canada og Israel. I følge PFLP var Aladini aktiv mot den «sionistiske aggresjonen på Gazastripen».
  • På Facebook-siden sin la Aladini ut PFLP-propaganda, inkludert bilder som glorifiserer vold og terrorister. Den 7. mai 2018 la Aladini ut en PFLP-minnemelding for døden til seks medlemmer av Hamas som ble drept under «den sionistiske fiendens forbrytelser».

I 2022-2023 fikk Miftah 5 millioner kroner.

  • Bruker anti-Israel og antisemittisk retorikk. Beskriver terrorgrupper som «motstandskjempere» og anklager Israel for å utføre «massakrer», «kulturelt folkemord» og «krigsforbrytelser».
  • I mars 2013 publiserte de en artikkel skrevet av Nawaf al-Zaru som gjentok den antisemittiske blod-injurier om at jøder bruker kristent blod til å bake matzah til påske. Etter betydelig offentlig kritikk, fjernet MIFTAH artikkelen, men angrep bloggeren som avslørte artikkelen for å «tilgrise» organisasjonen og bagatelliserte poenget om blod-injurien i artikkelen.

I 2020-2022 bevilget Norge 16,7 millioner kroner til Den uavhengige kommisjon for menneskerettigheter.

  • ICHR samarbeider jevnlig med og har vist sin støtte til terrorgrupper som er utpekt av EU, USA, Canada og Israel, som Hamas, Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) og Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

Listen er mye lenger, men enhver kan lese den i sin helhet ved å følge lenken over. Her dukker også andre kjente aktører opp, som blant annet Flyktningehjelpen, Den norske kirke og Fagforbundet. Alle lever tilsynelatende godt under samme motto som vår sittende utenriksminister Espen Barth Eide; «vi snakker med alle parter». Flyktningehjelpen dukker sågar opp i en ti år gammel rapport som omhandler radikal pro-palestinsk aktivisme finansiert av deg og meg via skatteseddelen, samt en langt nyere rapport om LOs invitasjon av den tidligere nevnte terrororklassifiserte organisasjonen Al Haq, som har bindinger til den væpnede motstandsbevegelsen.

Valg av feil side

Det interessante er at terrorbindingene er helt åpenbare – og at regjeringen nå vil øse enda mer penger inn i Hamas-styrte Gaza via de samme hjelpeorganisasjonene som knyttes til terror. Utenriksminister Espen Barth Eide må gjerne påstå at han «ikke vil ha en Hamas-stat», men hva slags stat er det da han ser for seg, og hvem er det som skal belønnes med norske bistandsmidler?

Mens det fastholdes at Gaza-bistanden skal økes fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner, trenger man ikke gå lenger enn til Norad for å sjekke fjorårets tall. De palestinske områdene fikk totalt 1,2 milliarder fra Norge i fjor alene. Hele 74 ulike prosjekter av ymse art betaler norske skattebetalere for.

All tilstedeværelse, all «hjelp», all «utvikling» førte likevel til 7. oktober.

Når regjeringen nå presenterer sitt forslag til mangedobling av bistandsmidler til Gaza, så gir det en flau bismak. Ikke bare presenteres dette parallelt med at FN har kraftig nedjustert sine estimater over hvor mange kvinner og barn som har blitt drept i Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut etter Hamas’ terrorangrep. Dødstallene, som var levert av Hamaskontrollerte mediemyndigheter, er blitt halvert av FN, en måned etter at Hamas innrømmet at dødstallene var feil.

Regjeringen ignorerer også det faktum at bistandsaktørene har stilt seg på Hamas’ side, og at et signal om økt bistand er et signal om motstand mot Israel. Når utviklingsminister Tvinnereim sier at palestinerne på Gaza har levd under forferdelige forhold helt siden 7. oktober i fjor da krigen startet og derfor trenger mer hjelp, skjules også det faktum at oppslutningen om Hamas har vært for oppadgående blant palestinerne siden krigen startet, og at påstandene om sultkatastrofe ikke kan verifiseres, men drives fram av et ivrig propagandaapparat.

I et kraftig mediepåvirket Norge kommer regjeringen antakelig unna med å ville pøse enda større summer inn i en dysfunksjonell, aktivistisk bistandsindustri, men sett fra utsiden må Støre-regjeringens framferd vekke berettiget forargelse.