Krig og uroligheter

FN halverer antallet døde barn og kvinner – men sent

FN har kraftig nedjustert sine estimater over hvor mange kvinner og barn som har blitt drept i Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut etter Hamas' terrorangrep. Dødstallene, som var levert av Hamaskontrollerte mediemyndigheter, er blitt halvert av FN. Men det ingen nevner er at Hamas allerede for en måned siden innrømmet at dødstallene var feil.

FNs kontor for koordinering av humanitære anliggender (OCHA) vurderte inntil 6. mai at flere enn 14.500 barn er blitt drept i krigen, men dette tallet ble 8. mai «plutselig» endret til 7.797, melder dansk TV 2 på bakgrunn av en artikkel i The Jerusalem Post (11. mai). Før 8. mai het det også at 9.500 kvinner var drept. Dette tallet ble nedjustert til 4.959.

Det heter at inntil 6. mai var estimatene til OCHA basert på tall fra det Hamas-kontrollerte mediebyrået i Gaza. De nye estimatene baserer seg på tallene i en rapport fra en annen Hamas-kontrollert myndighet, Gazas helsedepartement.

Det har også dukket opp en «ansvarsfraskrivelse» nederst på OCHAs nettsider i forbindelse med nedjusteringen av dødstallene:

The UN has so far not been able to produce independent, comprehensive, and verified casualty figures; the current numbers have been provided by the Ministry of Health or the Government Media Office in Gaza and the Israeli authorities and await further verification. Other yet-to-be verified figures are also sourced.

Talspersonen for OCHA, Jens Lærke, understreker overfor TV 2 at tallene publisert av OCHA ikke er FNs, men kommer fra «lokale myndigheter». Han sier at FN ikke har mulighet til å gjøre beregninger selv, men legger til at de håper på et tidspunkt å kunne gjøre mer presise beregninger selv.

Lærke forklarer at hvem som har levert tallene til OCHA har endret seg kontinuerlig under krigen.

– Til å begynne med fikk vi dem fra Helsedepartementet, som vi har samarbeidet med i årevis, men på et tidspunkt kunne de ikke lenger levere dem på grunn av situasjonen, og deretter GMO (pressemyndigheten i Gaza, red.) tok over, sier Jens Lærke.

Men nylig har helsedepartementet i Gaza begynt å gi tall til FN igjen og derfor har OCHA nå endret kilde, heter det fra den kanten.

Beregningsmetode?

Lærke innrømmer at det ikke er en ideell situasjon og at det gir rom til ettertanke at tallene har måttet justeres så kraftig ned.

– Dette gir naturlig nok grunn til refleksjon, men vi har valgt å bruke de best tilgjengelige tall på det aktuelle tidspunktet. Men det reiser naturligvis noen spørsmål.

Hva som menes med «best tilgjengelige» er ikke godt å si, men det handler kanskje om tilgjengelige tall i det hele tatt. OCHA har for øvrig bedt lokale myndighetene i Gaza om en forklaring på hvorfor dødstallene er blitt så betydelig nedjustert og fått beskjed om at det er snakk om «beregningsmetoden».

Det står selvsagt ikke til troende. Å beregne levende eller død har lite med metode å gjøre. Men det er klart, for Hamas gjelder det å blåse opp dødstallene så mye som mulig, som ikke bør overraske noen. Løgn er ikke akkurat et ukjent fenomen i krig. Det som man heller kan lure på er hvorfor så mange medier har tatt Hamas’ tall for god fisk.

Det samme mener TV 2s korrespondent i Israel, Benjamin Kürstein, som påpeker at dødstallene i Gaza ikke er uten betydning for krigen. Hamas har brukt dødstallene igjen og igjen for å insistere overfor verden hvor brutal den israelske fremrykningen i Gaza er.

– At FN endrer tallene svekker troverdigheten til tallene vi har brukt så langt, og det vil bli vanskeligere i fremtiden å komme med tall, sier Kürstein.

Peker på Israel

Kürstein vurderer videre at det er liten tvil om at Israel vil bruke FNs kraftige nedjustering av dødstallene aktivt mot Hamas – og også mot FN selv.

– Israel har allerede et veldig anstrengt forhold til FN, og man kan være sikker på at de vil bruke dette til å så ytterligere tvil om hvor FNs sympati ligger.

Han tror også at Israel vil bruke nedjusteringen som støtte til deres påstander om at landet gjør det de kan for å unngå sivile tap.

Korrespondent Kürsteins «anklagende» tone overfor Israel har jeg liten forståelse for. Det er forståelig at Israel bruker nedjusteringen for å korrigere det falske bilde som journalister (velvillig) sprer.

Kürstein mener imidlertid at dette har vært skivebom fra Hamas, men han har åpenbart glemt at han snakker om en terrororganisasjon.

– PR-messig har Hamas skutt seg selv i foten ved å dele noen tall som det nå ser ut til at deres egne helsemyndigheter åpenbart ikke er enige i, sier Kürstein og legger til: – I fremtiden vil det bli vanskeligere å ta tallene fra Hamas på alvor.

Hvorfor reagerte FN så sent?

Det er positivt at FN faktisk justerer tallene, men en kan stille spørsmål ved hvorfor de brukte så lang tid.

For som vi rapporterte om 25. april, da i sammenheng med årets pressefoto (der Reuters-fotograf Mohammed Salem vant med sitt bilde av en palestinsk kvinne som vugger den døde kroppen til sin 5 år gamle niese) har Hamas selv innrømmet at dødstallene deres ikke er korrekte.

Den 6. april, altså en måned før FN ser ut til å ha oppfattet informasjonen, gikk Gazas Hamaskontrollerte helsedepartement ut med at de manglet dokumentasjon for 11.371 av de da 33.091 personene de hadde hevdet å kunne dokumentere var drept av israelske styrker. Dette tallet korresponderer godt med nedjusteringen som nå er gjort av FN.

Så er det ikke slik at ingen har stilt spørsmål ved dødstallene som har florert. Jerusalem Post har vist til at Washington Institute for Near East Policy i januar i år kom med en rapport som viste store avvik i dødstallene. De konkluderte med at slike avvik mest sannsynlig var forårsaket av manipulasjon. Professor Abraham Wyner viste til antallet dødsfall var unaturlig og steg altfor regelmessig.

Wyner konkluderte med at i krig må mønsteret av dødsfall være uregelmessig ettersom krigsintensiteten er uregelmessig. Da hadde FN rapportert at antallet dødsfall steg med 15 prosent, noe som professoren kalte statistisk umulig.

Det er «et par ting» som tilsier at Israel har mange fiender.