Mediekritikk

Hvilken verden lever Faktisk.no i?

"Faktasjekkerne" i Faktisk -  som er eid av MSM og faktisk også er statsfinansiert - fornekter seg ikke. De viser åpenlyst sin sympati for palestinere, der fraværet av sympati etter Hamas' terror mot Israel lyser mot en. Det er ingen balanse i dekningen, det er bekmørkt. Når Faktisk omtaler støtten til Hamas går de inn i samme mørke. Men de er raske til å hive HRS i skammekroken. Det er "feil" at Hamas har stor støtte på Gaza, mener Faktisk, mens de statistisk leker seg med stor, større, størst.

Vi har tidligere i dag publisert en henvendelse vi har fått fra Faktisk.no og vårt tilsvar. Svarfristen fra Faktisk.no var satt til kl. 12 i dag, og vi sendte over vårt svar kl. 10:21. Men 11:36 tikket det inn oppfølgingsspørsmål fra Faktisk.no – med 24 minutters svarfrist.

Siden vi ikke sitter og nistirrer på epostboksen så vi den litt sent, men uansett fant vi ingen grunn til å svare.

Imidlertid fant vi oppfølgingsspørsmålene så, ja, hva skal en si, så underholdende at vi gjengir eposten i sin helhet her:

Oppfølgingsspørsmål til kommentar, punkt 2:

Dere legger til grunn for manglende sympati for de som bor i Gaza nå at de selv har valgt Hamas som sine representanter, og at de således selv bærer en stor del av ansvaret:

«På samme måte som 7. oktober var en katastrofal hendelse for Israel og dets folk, så er krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der og som etter beste evne har søkt å skaffe seg et liv.

De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006, og så vidt vi kan forstå har gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt.»

Dere mener videre at deres lesere er intelligente nok til å forstå at poenget ikke er de som bor der nå, men de som bodde der i 2006.

Oppfølgingsspørsmålene er derfor:

– Hva er det dere faktisk mener med disse to setningene?

– Hvis dere ikke mener det dere skriver, hvorfor skriver dere det dere skriver og ikke hva dere mener?

Om dere ønsker å svare på disse spørsmålene ber jeg om svar innen klokken 12.

Alt godt!

– Nicolai

Katta ut av sekken – sympati

Ja ha, vi legger altså til grunn manglende sympati for de som bor i Gaza? Kanskje Faktisk.no kan synliggjøre hvilken sympati de legger til grunn for alle de drepte, voldtatte og lemlestede etter Hamas’ terrorangrep i Israel 7. oktober? For ikke å snakke om alle dem som fortsatt er gisler hos Hamas, hvis de fortsatt er i livet, hvilken sympati har Faktisk.no for dem? Med hvilken balanse mener Faktisk.no at de går inn i konflikten mellom Israel og Hamas?

Vi har skrevet det vi faktisk mener, som ikke minst handler om – som er velkjent – at terrororganisasjonen Hamas bruker egen sivilbefolkning, inkludert barn og kvinner, som levende skjold, og derav blir de ofre. Men til tross for dette så har Hamas betydelig oppslutning i Gaza, men kanskje Faktisk.no mener at denne oppslutningen egentlig ikke er reell? I alle fall mindre en man skulle tro?

Ja visst er det 18 år siden siste valg, men merk så hva vi poengterer; så vidt vi kan forstå har befolkningen på Gaza gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt Hamas. Men Faktisk.no vet kanskje noe annet?

En må også lure på om Faktisk.no faktisk vet at Hamas bedriver militæroperasjoner, som tidlig på søndag med rakettangrep mot Israel, som igjen tilsier at deres militære ledere blir legitime mål for de israelske styrker? Eller vil Faktisk.no ha oss til å tro at Israel – som resten av MSM og regjeringen med – bedriver vilkårlig nedslaktning av sivile, inkludert barn?

Hvorfor støttes Hamas?

Så kan en kanskje lure på hvorfor denne støtten til Hamas faktisk er tilstede og da kan vi jo bruke Sidsel Wold – som sikkert er en «godkjent» kilde for Faktisk.no.

På NRKs Helgemorgen Lørdag forteller Wold blant annet at hvis det kom til et valg nå, så ville Hamas helt klart vunnet på Vestbredden, mens hun er mer usikker på Gaza. Begrunnelsen er at folk på Gaza er lei av å få ødelagt alt de eier hvert 10’ende år, fordi Hamas kriger så ofte med Israel. Samtidig sier hun at de palestinske selvstyremyndighetene er svært så upopulære siden «de gjør ingenting for folk, sier palestinere. De er slaver av Israel, fordi de har et samarbeid om sikkerhetsarbeid». Dette i motsetning til Hamas som «gjør ting, det er Hamas som har fått den palestinske saken på agendaen igjen.»

Det er altså ingen tvil om at Hamas «gjør ting», der selv et grotesk terrorangrep og gisseltaking ikke står i veien for å fremme palestinerens sak – og anerkjenne Palestina som en egen stat, slik som Norge, Spania og Irland nylig har gjort. Vi kan jo spørre det om Norge tenker å ha diplomatiske forbindelser med Hamas? Svaret gir seg vel dessverre selv.

Det er litt av et selskap Støre-regjeringen plasserer oss i – med jubel fra terrororganisasjonen Hamas og dets støttespillere.

Useriøst fra Faktisk.no

Nå har for øvrig Faktiske.no publisert sin «faktasjekk», og det er knapt så man tror det man leser. Heller enn å bruke vårt tilsvar, så klippes og limes det til det uforståelige.

For det første dytter de artikler fra andre, blant annet Document.no, foran seg, og tar med et lite utdrag av vårt svar. I Faktisk.nos kontekst blir vårt tilsvar uforståelig, men det er jo akkurat det de er ute etter. For skal de kunne stemple oss med «feil» – for så å bremse oss ytterlige på sosiale medier gitt deres samarbeid med Facebook – må de åpenbart konstruere sin egen verden, nå nedlesset av kreativ statistikk (som dessuten folk flest sovner av). For det er ikke dagens befolkning som valgte Hamas for 18 år siden – som om tiden skulle ha stått stille.

Så mest av alt blir det interessant når det kommer til deres eget spørsmål om hva dagens befolkning på Gaza ville valgt. Hadde Hamas vunnet et valg om det ble utlyst i morgen og hva tenker palestinere i Gaza om Hamas? spør Faktisk.no.

Den siste meningsmålingen fra Gaza, publisert av Palestinian center for policy and survey research 20. mars i år, viser en tydelig støtte til Hamas blant befolkningen i Gaza.

Tydelig støtte til Hamas, der altså. Forvirret?

Vi sendte følgende epost til Faktisk.no, der avsender er forfatter av den artikkelen som Faktisk.no sjekket og styreleder i HRS, Trond Ellingsen:

Dette er uredelig og useriøst.

Jeg forutsatte at hele vårt tilsvar ble lagt ut, nettopp fordi vi ikke forsto hva dere egentlig var ute etter. Vi satte opp 5 tolkningsalterantiver og ser nå at det dagens artikkel bygger på er tolkningsalternativ 2, mens det som egentlig blir bestridt av dere er tolkningsalternativ 5. Og det vi har kommentert vedr. alternativ 5 er helt utelatt.

Grunnen til at jeg ba dere legge ut hele tilsvaret var nettopp fordi vi regnet med at dere ville søke å unngå å bli hengt ut for å spre «fake news», og nå er det nettopp dette dere gjør.

Jeg forlanger derfor at hele tilsvaret umiddelbart legges ut, og at artikkelen oppdateres.

Kopi av denne mail er sendt ansvarlig redaktør i Faktisk.no, Stian Eisenträger.

Det tok ikke lang tid før «Alt godt-Nicolai» i Faktisk.no svarte:

Hei Trond,

Takk for tilbakemelding!

I første korrespondanse fra oss til dere, der dere gis god tid til å kommentere, foreligger følgende tekst som grunnlag for innhenting av deres kommentar:

____

«På samme måte som 7. oktober var en katastrofal hendelse for Israel og dets folk, så er krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der og som etter beste evne har søkt å skaffe seg et liv. De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006, og så vidt vi kan forstå har gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt.»

Vi konkluderer med at det ikke stemmer at de som nå bor i Gaza selv har valgt Hamas til å styre.

____

Vi mener det kommer tydelig fram hva vi etterspør en kommentar på. Dere har listet opp, og svart på, følgende alternativer for tolkning i deres tilsvar på fem sidert:

    1. Bestrides det at Hamas vant valget i 2006?
    2. Bestrides det at det er de samme innbyggerne som avla stemme ved valget i 2006 som bor på Gaza i dag?
    3. Mener dere det er galt å skrive at Hamas vant valget på Gaza i 2006 fordi valget den gangen ikke bare omfattet Gaza, men hele det daværende palestinske selvstyreområdet, det vil si også Vestbredden?
    4. Mener dere at det ikke er korrekt å skrive at Hamas var en terrororganisasjon i 2006?
    5. Mener Faktisk.no at det ikke er dokumentert hvorvidt befolkningen på Gaza i dag støtter eller har sympati med Hamas?

Deres svar på punkt to, den påstanden vi konkluderer med ikke stemmer, er gjengitt i sin helhet.

Alt godt!

Det er bekmørkt i Faktisk.nos redaksjon.