finansiere

1.000 barn på koranskole i ekstrem moské i Oslo. Hva gjør Stortinget med det?

I den ekstreme moskeen Tawfiiq i Oslo, tungt dominerte av somaliere, går nesten 1.000 barn på koranskole. De undervises av rundt 30 lærere, en av dem var han som radikaliserte de to Bærumsøstrene som er internert i leir i Syria etter deltakelse i IS. Hva gjør Stortinget med disse forholdene?

Det er over og ut for statsstøtten til Jehovas vitner grunnet sosial utstøtelse av medlemmer, og muligens fratas de også retten til å registrere seg som et trossamfunn.

Spørsmålet er om det er likhet for loven i Norge når det handler om religiøse virksomheter.

Tawfiiq Islamsk Senter er utvilsomt ideologisk ytterliggående. Jihadistene i daværende Profetens Ummah holdt til der. Det har også vært avdekket at hatpredikanter har blitt invitert til å holde foredrag i moskeen, som den amerikanske konvertitten Abu Usamah at-Thahabi. Han ble invitert for å holde kurs i islam. At-Thahabi har vært imam i en sentral moské i Birmingham. I mange år har han hatt britiske myndigheters søkelys på seg. I 2007 ble han filmet med skjult kamera i en dokumentar der han uttrykker støtte til Osama Bin Laden, sprer hat mot ikke-muslimer, taler for hellig krig i islamske stater og for dødsstraff for frafall fra islam og homofili.

En annen notorisk ekstremist og dømt terrorist, Anjem Choudary, har vært fast inventar som underviser av ungdom via Paltalk i moskeen.

Det har vært mange flere avsløringer av denne moskeens holdninger og tankegods.

Stortinget viste muskler

I 2020 kom det frem at 8oo-900 barn går på koranskole i denne moskeen i Åkebergveien i Oslo, undervist av om lag 30 lærere. I 2018, på frigjøringsdagen 8. mai, la SV og Ap frem et forslag som fikk flertall grunnet FrPs støtte. Det handler om innsyn i koranskolene:

Stortinget ber regjeringen om å:

1. gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.

Merk dere at kun islam presiseres som et problem ved at det pekes på koranskoler. Det pekes ikke på andre spesifikke trosretningers eventuelle (søndags-)skoler.

Spørsmålet er: I fjor mottok Tawfiiq Islamsk Senter i overkant av 8,7 millioner kroner i statlig støtte. Har Solberg-regjeringen eller nåværende Støre-regjering fulgt opp pålegget fra Stortinget i 2018?

Ikke så vidt vi vet. Dette burde være en sak for FrPs stortingsgruppe: Målet er åpent. Kjør tilsynssaker på ikke bare denne moskeen, men også andre moskeer man med sikkerhet vet at det ideologiske mørket regjerer under kuppelen.

For barnas skyld. For Norges fremtids skyld.

Hovedfoto og -illustrasjon: HRS, Tawfiiq-moskeen i Oslo