Islam

Rabiat imam dømt for massivt trygdejuks sammen med sin kusine-kone

En imam i Danmark har i flere runder åpent støttet Den islamske staten og sier rett ut at han vil ha en verden underlagt sharia. Tross sine uhyrlige holdninger har hans virksomhet ikke fått konsekvenser for ham. Men nå kunne myndighetene sette foten ned: Imamen er gift etter sharia med sin kusine og har fått fire barn med henne. Men begge er registrert som enslige. Slik kunne staten og kommunen melkes for over 700.000 danske kroner, altså over 1,1 million norske kroner. Nå skal imamen og kona i fengsel, dersom påtalemakten får viljen sin.

Det er den klassiske svindelen: Man er gift etter sharia, og står oppført som enslig slik at man kan melke kommune og stat for et vell av trygder.

Oussama El-Saadi i den beryktede Grimhøjmoskeen i Århus, den moskeen i Danmark som produserte desidert flest IS-krigere, ble tatt på fersken av de lokale myndighetene da de besøkte hans kusine: I samme seng og i samme bolig befant den «ugifte og enslige» imamen seg. El-Saadi har altså i flere år bodd sammen med sin kusine og fått fire barn med henne. Altså barn som er oppført som født utenfor ekteskap i dansk statistikk.

Har forsvart Den islamske staten iherdig

Myndighetene banket på parets dør en tidlig morgen der de fant dem begge. El-Saadis leilighet er utleid, den trengte han jo ikke så lenge han er gift etter sharia og lever fullt og helt i et ekteskap basert på islamsk lov.

Nå er de dømt til å betale tilbake 738.000 kroner til kommune og stat og begge er også dømt til 15 måneders betinget fengsel. Påtalemakten har imidlertid anket straffen da de mener at begge to skal i fengsel for trygdesvindel.

Ifølge Århus Stiftstidende må imidlertid El-Saadi uansett sone tre måneder i fengsel fordi han ble dømt for forsikringssvindel i samme slengen som trygdesvindelen ble behandlet i domstolen.

Oussama El-Saadi har år ut og år inn selv avslørt sine ekstreme holdninger i full offentlighet. Han er en fullblods bokstavtro imam. Han har ikke villet vende ryggen til IS’ groteske voldtekter og drap. El-Saadi benekter ikke at IS utfører nevnte handlinger, men kan ikke ta avstand fordi han ikke er en «islamsk lærd».

Snakker om å bakvaske sin egen «religion»! Han holder det altså åpent at IS praktiserer korrekt islam. Og det gjorde jo IS i Syria og Irak på mange måter, da de følger Muhammeds liv da han fikk militær og politisk makt i Medina til punkt og prikke hva gjelder bestialitet over jenter, kvinner, jøder og ikke-muslimer. Han har i klartekst uttalt at han «ikke vil si noe mot min religion».

Ifølge islam, er det ulama (religiøst lærde, red.) som skal ta stilling, fordi vi som muslimer er likegyldige til den personlige meningen. Det viktigste er at man tar hensyn til hva islam sier.

Han har også uttalt at han håpte at IS ville vinne, og at hele verden skal underlegges sharia. Det betyr ifølge imamen, at en muslim som faller fra islam skal drepes.

Også tatt med skjult kamera

Ifølge danske sikkerhetsmyndigheter er det ingen moské i Danmark som har hatt flere kjente IS-krigere inne i varmen, hele 22 av 27 fra det østlige Jylland.

I tillegg ble denne moskeen avslørt med skjult kamera i 2015. I dokumentaren sier han det rett ut: «Jeg håper at IS vinner, og at vi en dag har en islamsk stat i verden.»

En annen imam i samme moskè fortalte forsamlingen at det er obligatorisk for barn å be fra de er syv år, og at det er obligatorisk for foreldrene å slå dem fra de er ti hvis de ikke gjør det. Kvinner skal heller ikke ta seg jobb hvis mannen ikke ønsker det og slett ikke arbeide sammen med andre menn.

Etter denne dokumentaren gikk de danske politikerne i harnisk og ville ha stengt moskeen. En klassisk politisk reaksjon når det brenner i mediene, og når det blir stille igjen, ja, så ble det med en reaksjon for å tekkes velgerne. Var det tak i politisk ledelse, hadde danskene deportert denne imamen for lengst. Moskeen hans er like aktiv i dag som før avsløringene.

Samme imam har bedt om at IS-krigere som vender tilbake til Danmark ikke må straffes med fengsel.

«Jeg liker ikke fengsel og jeg liker ikke at folk blir straffet, uansett om de er muslimer eller ikke. Det gjør meg trist når folk får friheten fratatt. Så hvis det finnes en annen løsning, vil jeg anbefale det, men det er ikke opp til meg. Det er opp til myndighetene å bestemme, sier Oussama El-Saadi.

«Hvis du – generelt – sender unge mennesker til fengsel i flere år bare for å reise til Syria, vil en så ung mann bli veldig sint når han kommer ut.

Han har også uttalt at Vesten erklærte krig mot «hele den muslimske verden» ved å prøve å bekjempe IS. Og han hyller IS-krigere som dør i kamp, de er «martyrer».

Roste regjeringens koranlov

At samme imam roste statsminister Mette Frederiksen for å innføre den såkalte koranloven i fjor, burde vært en kraftig tankevekker for den danske regjeringen: «Det er veldig godt. Vi har ventet på det hele tiden, på at respekten for religiøse skrifter skal komme.»

«Jeg føler mer tillit til systemet, at systemet endelig tar rettighetene mine på alvor. Det føles som om det forstår meg og min tro bedre nå, sier imamen.

«Det er noen som ikke respekterer vår tro når de brenner Koranen. Så vi må lage en lov. Jeg godtar det ikke som muslim. Jeg mener at en respekt for andres tro og religion henger sammen med ytringsfrihet, selvfølgelig kan du uttrykke deg som du vil, men du må ikke ødelegge andres tro og liv.’

«Nei, ikke så lett. De knuser hjertene våre og det gjør veldig vondt når folk gjør slike ting. Nå hører noen oss og de forstår oss, så de lager denne regelen. Jeg sier ja! Det er bra, sier Oussama El-Saadi.

De kan dette med å trekke offerkortet, disse imamene og fundamentalistene. Og nå er han blitt et virkelig «offer», «offer» for sine egne bedrageri.

Man tar seg i å undre følgende: Hva skal til for at land som Danmark, Sverige og Norge utviser rabiate imamer under henvisning til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, nummer 2, der det heter at inngrep i religionsfriheten kan foretas når dette ”er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet”?

Den korte avis

Hovedillustrasjon: Skjermdump Youtube