æreskultur

Økning i æresvold handler om økt innvandring, sier Solberg

Æresvold er igjen satt høyt på agendaen - og takk for det! - og det er tydelig at mange politikere har tatt alvoret innover seg. Høyre har vært en av de bakstreverske partiene, men også derfra har pipen fått en annen lyd. Nå er Høyre-leder Erna Solberg tydelig på økningen i antall saker om æresvold skyldes økt innvandring.

 – Utfordringen vokser når det kommer mange fra land med sterk æreskultur, sier Solberg til Aftenposten.

Denne erkjennelsen fra Høyre-lederen er større enn mange kanskje forstår. Erna Solberg serverer i tillegg selvkritikk, idet hun påpeker at «hver eneste regjering burde gjort mer på dette området. Inkludert den hun selv var leder for fra 2013 til 2021».

– Vi må tenke mer systematisk og også se dette i sammenheng med innvandring og religiøs ekstremisme, fortsetter Solberg.

Aftenposten sier videre at «tvangsekteskap og negativ sosial kontroll har med jevne mellomrom fått mye oppmerksomhet i mediene gjennom årene», men for oss som har jobbet med dette kontinuerlig i 20-30 år har problematikken aldri fått den oppmerksomheten det fortjener. Og Solberg har nå skjønt hvorfor:

Solberg minnes hva som ble sagt da det var et tema sent på 1990-tallet.

– Mange mente at dette ville gå over. Det er blitt kraftig motbevist. Det er en kontinuerlig kamp for å sikre at Norges liberale verdier gjelder absolutt alle.

Nettopp! Med disse får ordene klarer Solberg å peke på det sentrale: 1) (type og andel) innvandring og integrering henger nøye sammen, 2) æreskulturen videreføres i Norge og den kjennetegnes ikke av likestilling og frihetsverdier, 3) æreskultur og islam er som hånd i hanske og 4) tiden er ikke vår venn, den er vår fiende – fordi høy ikke-bærekraftig innvandring fortsetter, ikke minst ved påfølgende familieinnvandring.

Den nye Erna

Ikke vet vi hva som har skjedd, men Den nye Erna er åpenbart blitt realitetsorientert. Kanskje er det Høyres innvandringspolitisk talsperson, Mari Lønseth, som jo har vist seg som en friskt pust i partiet, som har fått Solberg til å innse at det slett ikke er gjort nok med denne problematikken – og at det finnes sammenhenger som ikke lengre er mulig å overse.

Men moderpartiet har også blitt utfordret av ungdomspartiet. Unge Høyres leder, Ola Svenneby, som i fjor sommer gikk ut med ønsket om full innvandringsstopp for å forhindre at Norge faller fra hverandre på grunn av kultur- og religionskonflikter. Da ble Svenneby kontant avvist av Solberg, noe vi kalte trist både for velgerne og for partiet.

På tampen av fjoråret ble det kjent at et dok-8 forslag fra Høyre var på trappene, der det blant annet ble tatt til ordet for familiegjenforeningen skal begrenses, etablering av asylmottak i tredjeland og vurdering av yttergrensekontroll i Afrika. Det høres ut som forslag som kun kunne ha kommet fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, begge FrP. Men dette er altså de nye tonene fra Høyre.

Fra ignoranse til folkelig

Som vi tidligere har kommentert har Høyres ignoranse på feltet mildt sagt vært frustrende. Det var da også derfor gledelig at en kjent skikkelse i Høyre som Torbjørn Røe Isaksen på nyåret erklærte at de gjorde store feil med innvandringen, og proklamerte følgende: «Folk fikk rett. Samfunnselitene tok feil».

Du verden, du verden – et mer «folkelig» Høyre har vi knapt sett noe til i partiets historie.

Og nå vil altså Høyre at det settes ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom hva man kan gjøre bedre for å forhindre og forebygge æreskriminalitet, noe visstnok både Arbeiderpartiet og SV skal være positive til (tør de annet, nå?).

At man igjen skal kjøpe seg tid med nok et utvalg får en kanskje bare bite i seg, men vi tillater oss å komme med vi ett tips: Påse at de personene som velges til et slikt utvalg har kunnskap om temaene. Og da mener vi kunnskap, ikke at «riktig» hudfarge eller etnisitet eller «riktige» posisjoner. Dropper dere samtidig å demonisere kunnskapsinnehaverne underveis, så når kanskje budbringerne fram uten å bli skutt når det til slutt legges tiltaksforslagene på bordet.