Den kulturelle revolusjonen

Orban: – Vi ønsker ikke mini-Gaza i Budapest

Ungarns statsminister, Viktor Orban, med klar tale til Brussel: - Vi ønsker ikke terrorisme, gjengkriger og mini-Gaza i Budapest. Dere kan ikke tvinge oss til å kopiere den mislykkede migrasjonspolitikken i Vest-Europa.

Viktor Orban er elsket av folket i Ungarn, men forhatt av den vesteuropeiske eliten og EU-dyret. Dette skyldes ikke minst Ungarns restriktive innvandringspolitikk.

Etter folkevandringskrisen i 2015 har landet kjempet en intens kamp for å slippe å innføre den samme mislykkede politikken som vi i Vest-Europa har ført, en politikk som har ført oss inn i en nedadgående spiral med oppblomstring av en vold uten sidestykke i fredstid, massiv utrygghet for jenter og kvinner i gatene, terrorfare, klan- og gjengkriger, uthuling av velferdsstaten, og en forvitring av nasjonalstatene og sammenhengskraften.

De ser hva de ser

Orban, og andre ledere i øst, og folkene der, lever ikke avsondret fra internett-alderen. De følger med, de ser hva som utspiller seg i det som før var et Vest-Europa de så opp til, der frihet og velstand rådet.

Reelle økonomiske sanksjoner og trusler om det samme, har gjentatte ganger rammet Ungarn de siste årene, sanksjoner fordi landet har nektet å åpne grensene for uintegrerbar innvandring. Mens Vest-Europa og EU-kommisjonen nekter å innse sine brølere på innvandrinsgfeltet, og dermed fortsetter den uvettige politikken som på sikt vil maltraktere nasjonalstatene til det ugjenkjennelige, har både Polen og Ungarn holdt fast på sitt.

De vil simpelthen ikke ha de samme problemene. Men for dette skal de altså straffes. De skal straffes for å føre en klokskapens politikk.

I et intervju gir Orban nå nok en gang klar beskjed om hvilken politikk han mener er det beste for landet sitt. Bakteppet er selvsagt alle propalestina-demonstrasjonene i Vest-Europa siste ukene, der ikke minst «våre nye landsmenn» har vist sitt sanne ansikt, med hylles av Hamas, og benektelse av hva som ble gjort mot det israelske folket 7. oktober.

Vil ikke ha terror, Hamas-sympatisører og kriminalitet

Intervjuet har Orban selv lagt ut på X, og det levner liten tvil om hvor Orban står politisk: «Det er bare en måte å stoppe illegal migrasjon på: ikke slipp dem inn. Dette er den ungarske modellen og den virker», skriver Orban, ledsaget av klippet fra intervjuet.

Jeg sier alltid at vi har et tolerant tilbud. Jeg sier dette til tyskerne, franskmennene, Brussels innbyggere: dere gjorde det dere gjorde, gjør det på den måten dere gjør det. Vi vil ikke si om det er bra eller dårlig. Vi ber om én ting, at dere tolererer at vi gjør det annerledes ettersom dette er vårt land, dette er vår sak. La oss være i fred.

Ikke prøv å fortelle oss hvem som kan bli i Ungarn. Ikke send migranter hit – som det var en feil å slippe inn i ditt land, og dere vil bli kvitte dem ved å sende dem hit. Ikke gjør det. Tolerer det faktum at dette er et annet land, som ikke har gjort én feil, men vi har en annen posisjon og at vi ikke vil bli som dere. Vi vil ikke ha mini-Gaza i Budapests distrikt. Og vi vil ikke ha terrorangrep, gjengkrig og alle andre ting vi ser i de store byene i Vest-Europa.

Egentlig er det nær sagt en ut av kroppen-opplevelse å se hvordan vesteuropeiske ledere insisterer på å skape den samme uroen og utryggheten, de samme problemene knyttet til ikke-integrerbar innvandring, i det østlige Europa. Det er en frekkhet som knapt er til å fatte. Det kan ikke ha gått noen som helst ledende politiker i vest hus forbi hva som har skjedd i deres eget land etter den voldsomme innvandringen fra Midtøsten, Afrika og deler av Asia. Man står til halsen (og vel så det) i problemer som bare vokser og vokser – uansett hvor mye penger man hiver etter problemene for å sminke på virkeligheten, en sminke som er vel så avskyelig som selve problemene.

Politisk psykopati?

Det er som du i ditt daglige liv ser at din nabo ikke klarer å skjøtte sin eiendom, at huset forfaller, at reparasjonene som gjøres kun er kosmetiske, altså helt nytteløse, med man fortsetter som før, og forfallet blir mer og mer påtakelig for omgivelsene for hvert eneste år som går. Og så vil denne havarerte naboen tvinge deg til å gjøre det samme med din eiendom – sånn i en påstått solidaritetens navn.

Man får nær sagt en fornemmelse av at Merkel-segmentet i Vest-Europa i misunnelsens ånd vil påføre Øst-Europa de samme skadene som de selv har påført sine land. Man aner en politisk psykopati i det hele.

For gi oss ett argument for hvorfor Ungarn og Polen – som har stått fremst i bresjen for ikke å gjøre sine land om til det ugjenkjennelige – med viten og vilje skulle påføre sine folk de samme uoverkommelige problemene som vi i vest er påført. Gi oss bare ett argument. Og argumentet «byrdefordeling» holder ikke, for da er vi tilbake til der vi var: Hvorfor skal et land som Ungarn med viten og vilje vanskjøtte sitt eget land? Som Oraban sier det: Det er kun en løsning på EUs problemer. Slutt å slippe disse migrantene inn. Og vi kan legge til denne oppfordringen til EU: Lag heller en plan for hvordan få sendt de ut igjen.

Det vi savner fra EU er selvsagt at de tar til seg Ungarns kunnskap om hvordan holde migrantene ute av landet. Ungarn har klart det EU ikke klarer. Kanskje være litt ydmyke overfor akkurat det, EU?