Islam

Riv moskéene, sies det fra flere hold

Den kanskje største verdimessige tabben Europa gjorde i nyere tid var å tillate etablering av moskeer og islamske bevegelser. Dette mener jeg, og dette problemet peker flere europeiske politikere på nå. Jimmie Åkesson i Sverige vil at moskeer som forfekter fundamentalisme skal stenges ned, Gert Wilders i Nederland mener det samme. Får vi en oppvåkning rundt vår tids farligste ideologi - totalitær islam, som faktisk er farligere enn nazismen?

Kan det begynne å sprekke opp politisk nå? Geert Wilders, enfant terrible i nederlandsk politikk, slo ut alle andre i nasjonalvalget nylig. Wilders er først og fremst kjent for sin ramsalte, velformulerte kritikk av et islam i full kamp med frihetsverdiene i Vesten. I Norge er hans motstykke Christian Tybring-Gjedde (FrP). Som Tybring-Gjedde sa det i et videointervju med HRS i 2017:

– Islam fører til tap av den personlige friheten. Individet viskes ut. Konformitet legger seg som et teppe over samfunnet. Skaperkraften svekkes. Islamsk livsstil er det frie samfunnets største trussel.

Han fortsatte slik:

– Jeg er sikker på at jeg har majoriteten av det norske folket på min side når jeg sier at islam og det åpne demokratiet er i dyp konflikt med hverandre.

–  Jeg er også sikker på at svært mange vil som Oslo FrP ha en generell innvandringspause fra den islamdominerte verden. Norge som sådan trenger det samme. Vi må nå sette alt inn på å få til en verdiassimilering.

Åkesson på hugget

Det er det samme Jimmie Åkesson er inne på nå. Han vil rett og slett rive moskeer. Ikke bare det. SD-lederen vil også fjerne minareter og andre symbol i det offentlige rommet som symboliserer totalitær islam. I en tale til partikolleger tegnet han et mørkt bilde av Sverige, som han mener er «et ødelagt, splittet og farlig land».

– Vi har krig i gatene i dag, sier Åkesson og beskriver en utvikling med alvorlig vold som «går helt til helvete».

Åkesson pekte på den største synderen, Socialdemokraterna, som har fundamentalistiske muslimer i sine rekker, og som er avhengig av islamisters stemmer for å fortsatt være Sveriges største parti. Socialdemokrater svarte ham med at dette er «rene løgner», og utspillet blir karakterisert som «hatefullt». Tja, er det nå det? Er sannheten «hatefull», så er det kanskje avsender, Socialdemokraterna, som står på ustø grund.

I talen gikk Åkesson også til angrep på «islamske monumenter» i bybildet.

– Vi må begynne å konfiskere og rive moskébygninger der antidemokratisk, antisvensk, homofobisk, antisemittisk propaganda eller generell desinformasjon om det svenske samfunnet spres, sier han.

– Minareter, kupler, halvmåner eller andre attributter som fungerer som islamske monumenter i bybildet bør fjernes helt.

Åkesson vil også at sikkerhetstjenesten Säpo skal kunne overvåke moskéer i det skjulte. (Her kan det smettes inn at det vet vi at allerede skjedde for 20 år siden i Norge, at PST avlyttet minst to av de verste stormoskeene i Norge, ingen nevnt, ingen glemt.) At Säpo og andre sikkerhetstjenester i Vest-Europa allerede gjør dette, tar undertegnede for gitt. Vi vet nemlig mer enn nok om hvor ekstremismen trives. Det er ikke under kirkespirene men under kuplene.

Hans motstykke i Danmark

I Danmark sa Dansk Folkeparti (DF) tidligere i år at foten må settes ned i forhold til å bygge nye moskeer. I henhold til DF har ikke innvandringen fra Midtøsten og Nord-Afrika gitt Danmark noe som helst positivt, tvert om.

I et forslag i Folketinget, sa den trofaste traveren Pia Kjærsgaard og kolleger i DF følgende:

Danmark er et kristent land med en mer enn 1.000 år lang historie, men i takt med innvandringen fra muslimske land har samfunnet forandret seg på negativ vis, der det gjennom tiden har vært en markant rekke av utfordringer i forhold til innvandringen og derav en rekke religiøse og kulturelle særkrav, som utfordrer vårt samfunn og sammenhengskraft.

Helt grunnleggende mener forslagsstillerne ikke at innvandringen fra Midtøsten og Nord-Afrika siden slutningen av 1960-årene har vært en suksess for det danske samfunnet på et eneste parameter. Der er derfor behov for at vi nå innfører en lovgivning for å sikre at de negative konsekvenser ikke blir større enn de allerede er. Forslagsstillerne mener således at det skal innføres et forbud mod å bygge stormo‍skeer i Danmark.

Allerede fire år før dette, sa samme DF at de vil rive 30 moskeer i Danmark som tilhører Erdogan. Moskéene anses å være spionsentraler og maskiner for radikalisering, het det fra DF.

“Enten så skal de rives ned, hvilket vil sende et meget sterkt signal, eller også så skal bygningene brukes til andre formål. Fremstår bygningene utadtil som en tradisjonell stormoské med kuppel og det hele, så skal det vekk. Det er ubehagelig å se på når man vet hvilke verdier og prinsipper de representerer», het fra talspersonen for verdier, Martin Henriksen.

Tre år før dette igjen, i 2016, gikk jeg aktivt ut i Aftenposten med likelydende budskap.

Problemet er når du organiserer islam i moskéer og bevegelser, da er vi med en gang over i lovreligionen islam, sier hun og innrømmer at hun helst hadde sett at Europa på 60-tallet hadde sagt nei til «organisering av islam i moskéer og bevegelser» knyttet til sunni – og sjiamoskéer.

Man skulle ikke ha tillatt etablering av det, sier hun.

Ja, det ble rabalder, ikke minst fordi jeg også sa dette knyttet til å stenge ned moskeer:

Første steget er en full, ideologisk kartlegging av hvilken islam det er på innsiden, sier hun og mener det er Stortinget som må på banen for å regulere praktiseringen av islam. Konfrontert med at Stortinget ikke styrer liturgien og indre forhold i den norske kirke, svarer hun at islam og kristendommen er «to vidt forskjellige religioner». Hun sier at islam under Mohammeds makt er langt mer politikk og juss enn religiøsitet.

Hvis det er behov for at Stortinget må vedta noen nye lover og forskrifter, så ja, så får de gjøre det da.

– Du ønsker også å stoppe bygging av nye moskeer?

Ja. Jeg synes absolutt at Europa må ta en lang pause og ikke etablere flere sunni- og sjiamoskeer på kontinentet vårt.

Nei, det bør ikke være kontroversielt

Egentlig er ingenting av det jeg uttalte kontroversielt – hvis man bryr seg om friheten og fremtiden for våre etterkommere. Det som burde være kontroversielt, er at våre politiske ledere aktivt har støttet opp under fremveksten av islam, en religion som er den mest ødeleggende kraften i et samfunn som vi noensinne har sett.

For fundamentalistisk islam er farligere enn nazismen, kommunismen og fascismen. Fellesnevneren mellom fundamentalistisk islam og nazismen er troen på overmennesker, og den tyranniske og totalitære ideologien. Fundamentalistisk islam har en dimensjon de andre totalitære ideologiene ikke hadde: den religiøse. «Det gjør den enda farligere. Stalin, Hitler og Mussolini skulle motivere sine beslutninger ut fra alminnelig menneskelige resonnementer: Folk skulle mobiliseres til krig for jordiske ting. Men islamismen behøver ikke å resonnere, den bygger på en religiøs plikt. Lojaliteten går ikke til en stat eller en fører, men Allah.» Ordene tilhører eksiliraneren og den danske professoren i islam, Mehdi Mozaffari og ble fremført under Muhammedkrisen i 2006. Mozaffari har har selvsagt rett i dette, men at det er umulig å erkjenne faktum for MSM, akademikere og politikere flest, er fremdeles en tragisk sannhet som kan komme til å koste oss det frie demokratiet.

Sammenlikner man moské-islam med Jehovas vitner, blir det ikke bare ikke-kontroversielt, det blir helt påfallende urett at moskéene får drive sin virksomhet.

I fjor mistet Jehovas vitner statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn, fordi myndighetene mener de bryter trossamfunnsloven med sin eksklusjonspraksis. Trossamfunnet har gått til søksmål mot staten, og møter dem i retten i januar neste år, men tidligere denne måneden framkom det at  Jehovas vitner igjen nektes statstilskudd. Statsforvalteren i Oslo og Viken avviser kravene fra Jehovas vitner om tilskudd på 35 millioner kroner for 2022 og 2023, skrev avisa Dagen. Til og med å være midlertidig registrert som trossamfunn, noe som innebærer at de inntil videre kan vie ektepar, samt søke om statstilskudd, fram til rettssaken starter, har nå Høyesterett avvist. Parallelt sitter altså et uant antall kvinner og barn på hemmelig adresse i frykt for voldelig, ja, potensielt dødelige represalier fra muslimske klaner som typisk opererer i moskéene, de samme moskéene som mottar statsstøtte i et tresifret antall millioner

Vår plikt å stå opp for friheten

Det er demografi og verdier som avgjør vår fremtid. Vi plikter å beskytte det kanskje mest fantastiske landet og kontinentet verden noensinne har opplevd. Det haster. Hvis ikke vi står opp for vår levemåte og våre frihetsverdier nå, vil vi kunne oppleve en sivilisasjonskamp ingen vet utgangen på, som Tybring-Gjedde sa i ovennevnte intervju med HRS.

Med frihetsverdier peker Tybring-Gjedde særlig på likestilling mellom kjønnene, den personlige friheten, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet. Alle disse frihetene som islam avskyr.

Det tar som regel rundt 15 år fra HRS kommer med forslag til tiltak før de politiske partiene generelt sett er enige. Det samme er situasjonen i Sverge i forhold til SD og i Danmark i forhold til DF. Spørsmålet nå er ikke minst om vi har råd til å vente i flerfoldige år til før det tas politiske spadetak. Særlig Sverige har ikke råd til å vente, der det nå er satt i gang et nasjonalt prosjekt med å reise en ny fundamentalistisk salafistisk moské i måneden, selvsagt med hjelp av dollar fra Midtøsten. Hvis ikke dette stanses, og hvis ikke tilsvarende stanses i Norge vil vi møte en flodbølge av ekstremisme i nær fremtid.