Innvandring

Islam: Den største trusselen mot friheten, sier Tybring-Gjedde

- Islam fører til tap av den personlige friheten. Individet viskes ut. Konformitet legger seg som et teppe over samfunnet. Skaperkraften svekkes. Islamsk livsstil er det frie samfunnets største trussel, sier Christian Tybring-Gjedde i et videoopptak med rights.no.

Hva brenner du inne med?

Foto og video: Rights.no

Christian Tybring-Gjedde slår fast følgende:

«Alle store kulturer har en ting til felles og det er at de forsvant.»

Tybring-Gjedde mener Norge må sette debatten om islams ødeleggelse av det frie samfunnet på topp på dagsordenen. Han er fortvilet over at de øvrige partiene gjør alt for å unngå elefanten i rommet. Han ber alle bruke valginnspurten til å ta et oppgjør med islams press på frihetsverdiene – på vegne av fremtidens generasjoner.

– Jeg er sikker på at jeg har majoriteten av det norske folket på min side når jeg sier at islam og det åpne demokratiet er i dyp konflikt med hverandre.

–  Jeg er også sikker på at svært mange vil som Oslo FrP ha en generell innvandringspause fra den islamdominerte verden. Norge som sådan trenger det samme. Vi må nå sette alt inn på å få til en verdiassimilering. Jeg har forståelse for at man ønsker å opprettholde enkelte tradisjoner fra opprinnelseskulturen. Det må i så fall kun gjelde tradisjoner som ikke er i strid med våre frihetsverdier. Har man fått mulighet til å bosette seg i Norge, må motytelsen være at man blir aktive deltakere på samfunnets fellesarenaer.

Undersøkelser støtter Tybring-Gjedde

Tybring-Gjedde har støtte i sine påstander fra flere undersøkelser. 59 prosent av befolkningen i Norge mener det er en «grunnleggende kollisjon» mellom «islam og verdiene i samfunnet» vårt.  Kun 14 prosent mener det motsatte (måling i juni i år). I februar i år fikk vi resultatet av en undersøkelse blant 10 000 respondenter i ti ulike land (Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike). Den viste at nærmere 56 prosent av Europas befolkning ønsker full stans av muslimsk innvandring. Kun 20 prosent er positive til fortsatt innvandring fra muslimske land. 

– Det haster

– Demografi og verdier avgjør vår fremtid. Vi plikter å beskytte det kanskje mest fantastiske landet og kontinentet verden noensinne har opplevd. Det haster. Hvis ikke vi står opp for vår levemåte og våre frihetsverdier nå, vil vi kunne oppleve en sivilisasjonskamp ingen vet utgangen på, sier Tybring-Gjedde til rights.no.

Med frihetsverdier peker Tybring-Gjedde særlig på likestilling mellom kjønnene, den personlige friheten, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet.

– Dette er verdier som ikke er oppe til forhandling, avrunder Tybring-Gjedde.

Se opptak med Tybring-Gjedde her:

HRS har valgt å lage et intervju med Christian Tybring-Gjedde som vår første satsing på å levere levende bilder til våre lesere. Grunnen er: Tybring-Gjedde har stått i en medieskapt storm i årevis. Den eneste som kan «konkurrere» i så måte er vel det som kan sies å være dagens Fremskrittspartigrunnlegger, Carl I. Hagen. Det har kostet, og koster, å mene noe som ikke er «akseptert» av eliten og mediene. Tybring-Gjedde har med personlig innlevelse – aldri uten seriøsitet, men kanskje til tider med litt vel mye følelser – vist at det er ført en innvandrings- og integreringspolitikk uten bærekraft verdimessig og økonomisk. Tybring-Gjedde sier han ikke er i politikken for å skape en karrière. Han valgte politikken for å stå til tjeneste for det gode Norge, og ikke minst for våre etterkommere. Derfor ville vi vite: Hva brenner Tybring-Gjedde inne med?