Demografi

En flodbølge av ekstremisme under oppseiling

Et nasjonalt prosjekt i Sverige har som mål å bygge en ny salafistisk moské hver måned. Tanken er at hver eneste by i Sverige skal minst ha én moské, liten som stor by. Bak prosjektet står helstøpte salafister. Verken i Riksdagen eller i mediene er det opprør over denne farlige ideologiske utviklingen. Disse kreftene har tvert om fritt handlingsrom, inkludert hvor de henter pengene fra.

Stillheten er rungende rundt planene om å bygge en ny salafistisk moské hver måned i Sverige. Prosjektet med det talende navnet «Vi mår bra» (Vi har det bra), har fått ytterst lite oppmerksomhet, det til tross for at det ligger an til å skape en totalitær ideologisk tsunami over hele Sverige. Prosjektet, hvis det lykkes, kan endre Sverige for alltid og føre landet mange skritt nærmere et religiøst diktatur.

Åpent lende for islamisering

At myndighetene, verken lokalt eller nasjonalt, ser ut til å bry seg døyten om hva som skjer, ei heller hvor pengene kommer fra, er et kjent mønster i Sverige. I 2011 ble det eksempelvis klart gjennom et grundig arbeid utført av SVT, Uppdrag granskning, knyttet til åpningen av en gigant-moské i Gøteborg som var 100 prosent finansiert av Saudi-Arabia. Den svenske staten fikk forespørsel fra Saudi-Arabia om det var noen hindre for sponsingen. Svaret var nei. Det samme har vi sett hos våre naboer knyttet til sponsing fra Iran til å reise moskeer.

Tross alle debatter gjennom årene og avsløringene av diktatoriske krefters virke på svensk jord, er statusen den samme i dag når vi skriver 2023 og en ny regjering som har satt seg som mål å snu den ideologisk skakkjørte svenske skuta. Stillheten er kompakt rundt planene om å bygge en ny salafistisk moské i Sverige – en moské hver måned. Foreløpig er 12 prosjekt klarert med myndighetene, og det ligger foreløpig rundt 100 millioner i potten som skal realisere prosjektet.

Hver eneste by, stor som liten

Politikere og media har i stort monn den siste tiden viet oppmerksomheten mot flodbølgen av antisemittisme, og forsvaret av terrorgrupper, som har eksplodert i Vesten etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober.

Jøder og israelere kalles blodtørstige, grådige, ja til og med nazister, og det skal ikke være noe Israel «fra elven til havet». Rapporter fra diskusjoner i åpne og lukkede nettgrupper avslører en uforsonlighet som ser ut til å ha tatt mange i landet vårt på senga. Det storstilte mosképrosjektet som pågår i Sverige har derimot ikke skapt oppstyr i det hele tatt. Her er tilnærmingen til media og politikere i stedet preget av stor stillhet – til tross for at prosjektet både på kort og lang sikt kan revolusjonere Sverige ideologisk.

Det startet som en kampanje på begynnelsen av året. Når prosjektet er ferdig, vil hver svensk by ha minst én moské, er tanken til ideologene bak «Vi har det bra».

I følge kampanjens nettside er mer enn 100 millioner svenske kroner samlet inn så langt. For det islamske trossamfunnet Bullerbyn Kulturförening i Vimmerby ble pengene samlet inn i løpet av få dager (sic). Vimmerby er en liten svensk by med rundt 10.000 innbyggere (2010-tall).

Koran-brenning og Gaza

Bakgrunnen for prosjektet skal være koranbrenningene i Sverige, derav «Vi har det bra». Kampanjen gjennomføres på arabisk, og muslimer i Sverige og i utlandet blir bedt om å bidra til finansiering og bygging av moskeene. Oppslag i sosiale medier viser at koranbrenningene, og reaksjonene på dem, fungerer som en motor for kampanjen. Et motto som går igjen som begrunnelse for donasjoner er at for hvert brente eksemplar av koranen skal besvares med en nybygd moske. En ny motor i prosjektet som utnyttes nå er situasjonen på Gaza.

Da avisen Smålänningen i august skrev at det var samlet inn flere millioner til en moské i Ljungby (15.000 innbyggere i 2010), ble menighetens formann Abdelhak Lahouaichiri intervjuet. Han sa at de nåværende lokalene manglet plass for kvinner og et sted for undervisning i arabisk.

Intervjuet gir et godt inntrykk av virksomheten. Men de som vil vite mer om styrelederens verdier kan gå tilbake til et intervju han gjorde i samme avis syv år tidligere.

Da sa han at jødene styrer verden og Sverige og at jødene opptrer verre enn Hitler. Uttalelsene ble kritisert av SKMA (Svenska kommitén mot antisemitism) som grovt antisemittiske og farlige. I dagens klima er det Hamas-ledere som han promoterer i sosiale medier, skriver Expressen. Han promoterer terrorangrep på jøder og Israel med ord som «Dette er en dag med glede og lykkeDen som ikke gleder seg på denne dagen over seieren til Mujahideen, er en hykler».

Forbannelsen ved det religiøse sløret

Eksempelet med Ljungby-formannen illustrerer på en god måte hvilken risiko det innebærer for samfunnet at mosképrosjektet ikke får politisk, offentlig oppmerksomhet. Den som eksempelvis trodde at islamiseringen var et storby-fenomen, ville da kunne få nye tanker.

At «Vi har det bra» er sterkt dominert av salafister er det ingen tvil om.  I filmklipp fra innsamlingsmøter rundt om i landet gjenlyder rop av Allahu Akbar mens unge gutter og menn fyller lokalene og gleder seg over suksessen.

Det burde være i politikernes interesse å vite hva kvinnesynet til denne gruppen er, hva jøde- og kvinnesynet er, hva barna lærer i koranskolene til organisasjonen, hva synet på det sekulære Sverige er, etc.

At en organisasjon som er antidemokratisk og som har prosjekt om å endre hele Sverige er en så alvorlig sak at den selvsagt burde vært topp prioritert av både Riksdagen og Regjeringen Kristersson. Men man mer enn aner at tausheten handler om det religiøse sløret som er lagt over den totalitære ideologien, og dermed forsvinner fornuften ut bakdøren.

Når man først lar moskeer etablere seg, skal det selvsagt mye til å rulle et slikt prosjekt tilbake. Det er nettopp derfor føre var-prinsippet er så viktig. Samtidig er det nok liten tvil om at diktatur i Midtøsten sikler når Sverige er temaet. Man ser nok for seg mulighetene for en islams revolusjon i landet på ikke uoverskuelig sikt.

Kun FrP er på vakt

I Norge har vi kun ett parti som har vist vilje til å stoppe diktatoriske stater i å finansiere moskeer og annet tilknyttende virksomheter. Allerede i 2011 avviste UD et forslag fra FrP om å forby ”totalitære, islamistiske regimer” å finansiere ”religiøs aktivitet” i Norge, under henvisning til ”religionsfrihet” og ”diskrimineringsforbud” (Dokument nr 8:23 S). Kun hvis sponsingen kan relateres til terror kan den forbys, ifølge UDs skriftlige svar på FrPs forslag. Samtidig henviste UD til at inngrep i religionsfriheten bare kan foretas dersom dette ”er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet”, altså henvises det her til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, nummer 2.

Ved at UD den gang under Jonas Gahr Støres ledelse henviste til artikkel 9, nr 2, var i seg selv en bekreftelse på at man kan forby ved lov at Saudi-Arabia sprer den kjønnsfascistiske og frihetsberøvende wahabbismen til norsk jord.

UD begrunnet videre slik hvorfor FrPs forslag må avvises: ”For at denne typen inngrep i religiøs og politisk virksomhet kan rettferdiggjøres stilles betydelige krav til dokumentasjon på at det foreligger en slik trussel mot andres grunnleggende friheter og menneskerettigheter, eller sikkerhetsmessige hensyn.” Man må spørre seg: kjenner ikke verken UD eller Ap-toppene hvilke grunnleggende verdier som ligger i totalitær islam? Samme spørsmål går til svenske myndigheter og politisk ledelse.

Vi vanlige borgere kan knapt annet enn å stålsette oss før den mørke ideologiske tsunamien hemningsløst rammer oss.