Bistand

UD nekter hjemhenting av al-Qaida-terrorist. – Forhåndsdømming, sier søsteren

Han er tidligere blitzer, deretter MDG-politiker på Nesodden, for så å konvertere til islam i Rabitamoskéen i Norge. Han har vært internasjonalt etterlyst som terrorist i årevis, og den seneste tiden har søsteren og forsvareren til Anders Cameroon Østensvig Dale jobbet for å få ham utlevert fra Jemen. Nå sier Utenriksdepartementet nei til å hente ut den norske terroristen. Han forhåndsdømmes av norske myndigheter, hevder søsteren. 

«Onsdag fikk familien beskjeden: Den terrorsiktede nordmannen får ikke hjelp av norske myndigheter til å komme hjem fra Jemen» skriver VG torsdag.

Onsdag hadde advokatene til Dale og hans søster et møte med Utenriksdepartementet (UD).

Der fikk de en nedslående beskjed, forteller de: UD kommer ikke til å hjelpe 44-åringen fra Nesodden hjem.

– Jeg er glad for at vi nå fikk et tydelig svar, sier storeøsteren Cathrine Dale til VG.

Likevel er hun er skuffet over beslutningen og mener broren forhåndsdømmes av norske myndigheter, skriver avisen.

Hvorvidt Østensvig Dale forhåndsdømmes kan definitivt diskuteres. Saken rundt Anders Cameroon Østensvig Dale (44) fra Nesodden har versert siden 2011. Han har den ærefulle tittelen en av verdens verste terrorister.

Etter oppfordring fra USA og Frankrike ble han for over 10 år siden svartelistet av FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité rettet mot al-Qaida. Han fikk dermed internasjonalt reiseforbud, alle bankkonti ble sperret, og han ble nektet å handle våpen. Østenvig Dale har stått som kandidat for Miljøpartiet De Grønne ved kommunevalget, han skal  ha vært aktiv i Blitz, og han konverterte i stormoskéen i Oslo som tilhører det totalitære Brorskapet, Rabitamoskéen. Etter konverteringen dro han til terrorstaten Jemen.

Vil hjem og fortelle

Østensvig Dale ble fengslet av jeminittiske sjiamyndigheter i fjor, og signaliserte selv at han ville tilbake til Norge i april i år, i henhold til UD og hans forsvarer.

Ifølge kilder skal Østensvig Dale ha blitt skuddskadet på slagmarken for deretter å ha blitt tatt til fange og fengslet, noe hans forsvarer bekreftet i april. Han trenger behandling for skaden, sa forsvareren den gang, og det fortsetter han å si til VG nå som avslaget om hjelp fra UD er et faktum. I likhet med Cathrine Dale, søsteren som  har kjempet lenge for å få lillebroren hjem, mener forsvareren at UD burde strukket seg lengre for å hjelpe terroristen.

UD har hele veien sagt at ingen har rett på konsulær bistand, men ikke ønsket kommentere hvorvidt de vil innvilge det i Dales tilfelle.

Nå er det altså avklart, ifølge hans søster og advokater.

– Jeg synes det er meget betent, sier forsvarer Patrick Lundevall-Unger, som deltok på møtet.

Han mener at det bør være norske myndigheters ansvar å hente Østensvig Dale når han nå først vil tilbake til Norge.

– Her har vi en nordmann som er internasjonalt etterlyst og som vil hentes hjem. Min klient ønsker å komme hjem for å fortelle om sin situasjon, men blir nektet.

Så urettferdig kan altså verden oppleves. At Østenvig Dale ikke på noe tidspunkt før fengslingen har ønsket å komme tilbake, tilsier at han har levd under vingene til sunnimuslimene i landet og vært fornøyd med det. Verken internasjonale etterlysninger eller terrorlister og sanksjoner mot Østensvig Dale har ført til at han har blitt utlevert fra Jemen i løpet av årene som har gått. Jemen er en av verdens verste terrorstater, så at Østensvig Dale lett fikk beskyttelse der, burde ikke overraske. Østensvig Dale er sunni, mens den regjerende Houtibevegelsen i hovedstaden Sana er sjia. Det er houthiene som har fengslet terroristen.

Vikarierende argumenter

VG skriver torsdag at UD sa på møtet at de ikke betviler at soningsforholdene i Jemen er dårlige, og at de er bekymret for Østenvig Dales helse, men at de ikke vil gi noen konsulær bistand.

Videre skal de ha sagt at de vil jobbe for å forbedre Dales forhold, blant annet gjennom humanitære organisasjoner, men at de ikke vil kontakte houthiene eller jobbe for å få Dale hjem til Norge.

I tillegg til forsvarer Patrick Lundevall-Unger har terroristen fått enda en forsvarer med på laget. Forsvarer Arvid Sjødin sier til VG at det er ubegrunnet forskjellsbehandling UD bedriver når de ikke vil hente ut Østenvig Dale, for norske myndigheter har tidligere hentet ut en annen norsk mann fra Jemen.

– Det er en norsk statsborger som sitter fanget i et land som ikke er vurdert som en rettsstat. Det er ikke noe som skal vedvare. Dette skal vi klare.

Nå er det unektelig slik at Østenvig Dale vinket farvel til rettsstaten da han besluttet å tilslutte seg terrororganisasjonen i stedet, men det pågående arbeidet med å hente ham tilbake til Norge vil etter all sannsynlighet fortsette. Argumentene for å hente ham tilbake veksler mellom å påpeke at han trenger medisinsk oppfølging og at han må behandles som alle andre for at det skal være rettferdig. Når forsvarerne nå fokuserer på sistnevnte, kan det kanskje handle om at det er grenser for hvor lenge man kan argumentere for at det er behov for akutt medisinsk behandling. I april het det som følger fra forsvarerhold:

– Jeg betrakter skaden som såpass alvorlig at han trenger akutt medisinsk hjelp. Det får han ikke der han befinner seg. Dette må bidra til at man henter han hjem, uavhengig av hvilken siktelse som ligger til grunn.

Vi kan med rimelighet anta at det er snakk om samme form for «akutte medisinske hjelpebehov» som det var da IS-kvinnen med et angivelig sykt barn ble hentet til Norge i 2020.

Ikke alene

Mens det er gledelig at UD på nåværende tidspunkt avslår å hente Østenvig Dale, kan norske skattebetalere likevel forvente at forsvarsdvokatene vil fortsette å heve lønn for å tale terroristens sak i tiden som kommer. Ustanselig press har det med å lønne seg, og til tross for at ingen kan kreve konsulær bistand i områder som UD har opplyst er farlige reisemål, vil dine og mine skattepenger gå til advokatene som skal få UD til å snu.

Mens vi venter, kan vi minne om hvor Østenvig Dale konverterte i utgangspunktet, for det var langt fra Jemen. Han konverterte tvert imot i Oslo, i likhet med en rekke andre terrorister. Rabitamoskéen ble oppført på Emiratenes terrorliste allerede i 2014, og i denne moskéen har både Østenvig Dale og andre farlige terrorister hatt opphold. Han selv konverterte senest i 2013 (sannsynligvis før), og videre handler det om Hassan Abdi Dhuhulow, Nairobiterroristen, som var svært aktiv i flere år på nettstedet til Rabitamoskeen, islam.no, der han uforstyrret fikk promotere en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki. En tredje er Abu Ayub, som gikk til selvmordsangrep i Bagdad sommeren 2014. I tillegg har en rekke andre jihadister/terrorister hatt tilhold i moskéen.

Det er grunn til å anta at nordmenns generelle rettsfølelse slett ikke er at Østenvig Dale behandles urettferdig eller forhåndsdømmes når UD nekter å gi ham bistand. Tvert imot er det grunn til å anta at folk flest synes det er rett og rimelig at han blir sittende i Jemen for godt.