Frihetsverdier

En enorm seier for friheten

Danmark er i opprør og svinger pisken over den danske regjeringens forslag om å gjeninnføre blasfemiloven. "Alle" raser nå i felles takt, som Amnesty International, Dansk Journalistlag, Politiets Fellesforbund, Foreningen for billedkunstnere, landets jussforening og Den danske forfatterforeningen. I sine høringssvar levner de regjeringen ingen ære overhodet. Det går mot full seier for ytringsfriheten i vårt naboland.

Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen så muligens ikke dette komme: en massiv motstand mot å forby «utilbørlig» behandling av religiøse tekster og symboler.

Nå foreligger høringssvarene, og de er nådeløse.

Full nedsabling

Her er et knippe:

Amnesty International sier følgende i tittelen på sitt innspill: «Lovforslaget som forbyr brenning av koranen bør skrotes.»

Dansk Journalistlag (DJ) skriver i sitt høringssvar at«Etter DJs vurdering vil lovforslaget begrense ytringsfriheten i overdreven og unødvendig grad, og gå mye lenger enn den ‘lovlige nålestikkoperasjonen’ som tidligere er varslet av regjeringen», og avslutter:

«På denne bakgrunn oppfordrer DJ regjeringen til å trekke sitt lovforslag.»

Justicia, Danmark første uavhengige tenketank som arbeider for å styrke fokus på og respekten for grunnleggende rettsstatsprinsipper og frihetsrettigheter i offentligheten», uttaler dette, ved først å vise til en prinsipputtalelse i 2020 fra den danske Ytringsfrihetskommisjonen:

«Utvalget anbefaler lovgiver å vende tilbake til den tilnærmingen som rådet i Danmark i mange år etter 2. verdenskrig. Det betyr at utfordringene i langt større grad enn de siste årene må møtes ved å beskytte ytringsfriheten i stedet for å begrense den.

Justicia konkluderer dermed slik på dagens regjerings blasfemilovforslag:

«På denne bakgrunn anbefales det å avvise lovforslaget.»

Kunst- og jussorganisasjoner i harnisk

Heller ikke hos Bildende Kunstnere er det entusiasme å hente:

«Bildende Kunstneres Forening går imot regjeringens forslag om å innføre en ny bestemmelse i straffeloven – § 110e (2) – som vil kriminalisere utilbørlig  behandling av gjenstander av vesentlig religiøs betydning for et trossamfunn», skriver foreningen innledningsvis i sitt høringssvar.

Den samme tilnærmingen er tydelig i de øvrige høringssvarene fra en lang rekke kunst- og litteraturforeninger.

«Et abstrakt forbud mot «utilbørlighet» i symbolhåndteringen er et helt uakseptabelt grunnlag for et samfunn basert på et mangfold av menneskelige uttrykksformer», skriver Forleggerforleggerne og Den danske Forfatterforening i sitt høringssvar.

For eksempel lyder det danske kulturlivet, som organiserer mer enn 1000 kulturinstitusjoner, dvs. landets museer og så videre, som følger: – Vi er dypt bekymret for at lovforslaget begrenser ytringsfriheten ved alle landets kunst- og kulturinstitusjoner, og ikke bare koranbrenningene som lovforslaget er laget for å begrense.

Dansk Institut for Menneskerettigheter stemmer i, det samme gjør en rekke kunstnere, kunne vi formidle tidligere i dag.

Både Advokatrådet og Institut for Menneskerettigheter peker på både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i sine kritiske svar til den danske regjeringen.

Muslimer omfavner regjeringen

Av de få som støtter regjeringens forslag, svir det nok for Mette F og Løkke at organiserte muslimer gir dem applaus og varme.

«Den danske muslimske union vil på vegne av sine medlemsorganisasjoner og andre underskrivere (Se liste) uttrykke vår støtte til lovforslaget, som tar sikte på å forby offentlig fornærmelse eller utilbørlig behandling av gjenstander av vesentlig religiøs betydning for et trossamfunn», skriver Den danske muslimske union i sitt høringssvar.

Vi kunne nylig melde at unionen ga regjeringen en hjelpende hånd med 13 punkter til forbedring av lovforslaget, altså ytterligere innskrenkinger.

Spill for galleriet?

Professor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet viser en annen grov virkning av en slik lov, nemlig at den som «offentlig uttrykkelig tolererer» en forbrytelse «straffes med bøter eller fengsel inntil tre år». Altså vil du som går på eksempelvis Facebook og støtter en kunstner som bryter loven regjeringen prøver å få innført, kunne straffes.

Det er vanskelig å se for seg at den danske regjeringen kan gå videre med sine planer etter dette. Samtidig gir høringssvarene regjeringen en ryggdekning for å gå til OIC, altså den muslimske verden, og peke på den sterke og brede akademiske, kunstneriske og  juridiske motstanden, og fortelle at regjeringen prøvde å tilfredsstille OIC men det viste seg å ikke være mulig.

For alt vi vet kan regjeringens forslag nettopp kun være et spill for galleriet for å temme OIC, for ikke fortell oss at ikke Mette F på forhånd visste at lovforslaget ville bli sablet rett ned av det frie Danmark.

Den korte avis