Den kulturelle revolusjonen

Kunstnere i opprør mot dansk koranlov

Flere hundre danske kunstnere går ut i et opprop mot regjeringens planer om å gjøre forhånelse av islam og koranen til straffbar blasfemi. Kunstnerne mener at regjeringens planer er "et angrep på vårt frie, demokratiske samfunn". I neste måned skal blasfemiforslaget, eller koranloven som den kalles i Danmark, opp til votering i Folketinget. Siste ord er ikke sagt i saken.

Det bør gjøre inntrykk på statsminister Mette Frederiksen å se den massive motstanden hun møter blant kunstnere og fritenkere. De legger ikke to pinner i kors for å plassere skapet for Frederiksen. Den såkalte koranloven er et angrep på deres frihet, mener de.

Kunst er i sin essens fri. Det kan derfor også være meningsløst, krenkende og hensynsløst. Kunsten er ikke bare stygg og oppbyggelig – den er også vakker og destruktiv.

Politiske ytringer kan sette en stopper for myndighetsmisbruk og gi en stemme til dem som blir drept, torturert og diskriminert.

Både kunstneriske og politiske handlinger bidrar til samfunnsdebatten ved å utfordre og provosere. De gir luft til debatten og løfter opp våre demokratiske samfunn. Hvis kunstneriske og politiske handlinger sensureres, hindres den frie meningsutvekslingen som finner sted og som også formidles gjennom presse og media.

Derfor er regjeringens forslag ikke bare et angrep på kunsten, politiske ytringer og den frie pressen, men et angrep på vårt frie, demokratiske samfunn.

– Øksehugg

De mener at regjeringens forslag er et øksehugg inn i ytringsfriheten, og ikke en «nålestikk-operasjon», slik regjeringen har uttalt det, altså at man med presisjon stopper koran-brenning, og bare det. De viser punktvis til konsekvenser som er en langt mer omfattende inngripen i ytringsfriheten enn det regjeringen har villet innrømme.

 • Forslaget handler ikke bare om å brenne en bok.
 • Forbudet vil gjelde all utilbørlig behandling av religiøse gjenstander, det vil si umoralsk behandling.
 • Forslaget retter seg ikke mot gjentatte «fornærmelser foran ambassader og moskeer» mv.
 • Forbudet vil omfatte hele det offentlige rom og vil også omfatte internett, film, SoMe, etc.
 • Forslaget gjelder ikke bare hellige skrifter eller bare koranen.
 • Forbudet gjelder alle viktige religiøse symboler for alle trossamfunn, også de som ikke er registrert.
 • Forslaget gjelder ikke bare de spesielt originale og hellige symbolene.
 • Forbudet vil omfatte kopier og rekvisitter som kan forveksles med originalene.
 • Forslaget omfatter ikke bare nye handlinger.
 • Forbudet vil også gjelde dersom overføring av utilbørlige handlinger sendes på nytt.
 • Forslaget omfatter ikke bare gjentatte «provokasjoner».
 • Forbudet omfatter alle handlinger for kunstneriske eller politiske formål.
 • Forslaget pålegger ikke politiet å pågripe lovbryterne når forbrytelsen først har skjedd.

Forbudet pålegger faktisk politiet å iverksette tiltak for å stoppe hendelsene som kommer. De må hindre dem. Sensurere dem – i mulig strid med Grunnlovens paragraf 77, som sier at «Sensur og andre forebyggende tiltak må aldri gjeninnføres». Altså bryter regjeringen egen grunnlov dersom den hamrer gjennom koranloven, mener kunstnerne.

Kryper for Iran, Pakistan og Saudi-Arabia?

Regjeringens likestillingsminister sa allerede tidlig i sommer at hun ikke kunne se hva koranbrenning «bidrar til i den offentlige debatten». Uttalelsen førte til en bred debatt gjennom hele sommeren og frem til i dag, der regjeringen argumenterte med at loven skulle ivareta danskenes og Danmarks sikkerhet.

25. juli  startet utenriksminister Lars Løkke Rasmussen en telefonrunde «til utenriksministrene i Iran, Pakistan, Saudi-Arabia og en rekke andre muslimske land og fordømte brenningene med løfte om tidlig handling». I en pressemelding 30.juli 2023 fordømte regjeringen koranbrenning, og sa at handlingen «ikke representerer verdiene det danske samfunnet bygger på».

Regjeringen varslet at den derfor ville se på mulighetene for å gripe inn i spesielle situasjoner mot fornærmelser mot for eksempel andre land, kulturer og religioner som kan ha betydelige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke minst sikkerhet.

Mandagen etter møttes 57 utenriksministre fra Organisasjonen av islamske land (OIC), noe som resulterte i en 34-punkts resolusjon om koranbrenninger i Danmark og Sverige.

Regjeringen har fastholdt at lovforslaget kun vil stanse koranbrenninger, og utilbørlig behandling av andre helligheter. Forslaget er langt mer omfattende enn det, mener kunstnerne, og viser til massiv kritikk mot den danske regjeringen i land som Norge, Sverige og Frankrike.

Hovedillustrasjon: HRS av utenriksminister Løkke Rasmussen og statsminister Frederiksen.

Berlingske